In English
En français


WinForms RichTextBox s mezerami mezi paragrafy v C#


Při práci na jednom softwarovém projektu pro Collège technique et Lycée de Lowanatom jsem přišel na to, že potřebuji RichTextBox v C# WinForms, který je schopný vytvořit mezery mezi odstavci. Bohužel na všech fórech k tématu zněl verdikt "nemožné", nebo "příliš složité". Inu ... zdá se, že RichTextBox toho skrývá pod kapotou hodně více, než co je vidět ve veřejných metodách. Po chvilce kutilské práce a pokusů jsem skončil s řešením, které není ani moc složité. Kompletní ovládací prvek je ve formě zdrojového kódu tady dole. Happy coding!

Malé upozornění: aby se mezery projevily, je třeba je zadat řádově ve stovkách ... například 250.

Linky k tématu:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Exerc
{
  class RichTextBoxWithParagraphSpacing : RichTextBox
  {
    private const int PFM_SPACEBEFORE = 64;
    private const int PFM_SPACEAFTER = 128;
    private const int EM_SETPARAFORMAT = 1095;
    private const int SCF_SELECTION = 1;

    public int SelectionParagraphSpacingAfter
    {
      set
      {
        PARAFORMAT fmt = new PARAFORMAT();
        fmt.cbSize = Marshal.SizeOf(fmt);
        fmt.dwMask = PFM_SPACEAFTER;
        fmt.dySpaceAfter = value;
        SendMessage(new HandleRef(this, this.Handle),
               EM_SETPARAFORMAT,
               SCF_SELECTION,
               ref fmt
              );
      }
    }

    public int SelectionParagraphSpacingBefore
    {
      set
      {
        PARAFORMAT fmt = new PARAFORMAT();
        fmt.cbSize = Marshal.SizeOf(fmt);
        fmt.dwMask = PFM_SPACEBEFORE;
        fmt.dySpaceBefore = value;
        SendMessage(new HandleRef(this, this.Handle),
               EM_SETPARAFORMAT,
               SCF_SELECTION,
               ref fmt
              );
      }
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    private struct PARAFORMAT
    {
      public int cbSize;
      public uint dwMask;
      public short wNumbering;
      public short wReserved;
      public int dxStartIndent;
      public int dxRightIndent;
      public int dxOffset;
      public short wAlignment;
      public short cTabCount;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 32)]
      public int[] rgxTabs;

      // PARAFORMAT2 from here onwards.
      public int dySpaceBefore;
      public int dySpaceAfter;
      public int dyLineSpacing;
      public short sStyle;
      public byte bLineSpacingRule;
      public byte bOutlineLevel;
      public short wShadingWeight;
      public short wShadingStyle;
      public short wNumberingStart;
      public short wNumberingStyle;
      public short wNumberingTab;
      public short wBorderSpace;
      public short wBorderWidth;
      public short wBorders;
    }

    [DllImport("user32", CharSet = CharSet.Auto)]
    private static extern int SendMessage(HandleRef hWnd,
                        int msg,
                        int wParam,
                        ref PARAFORMAT lp);
  }

}

Madagaskar