Růžencové modlitby v rumunštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v rumunštině

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Rumunština

Mluvčí (muž): Vladimir
Původ: Rumunsko, București [mapa]
Nahráno: 2017-05-10
Informace o jazyku: Ethnologue: rom | Wikipedia: Rumunština
Stav jazyka podle EGIDS: 5
Znamení kříže v rumunštině:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Otče náš v rumunštině:

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin
Zdrávas Maria v rumunštině:

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin
Sláva Otci v rumunštině:

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Apoštolské vyznání víry v rumunštině:

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului.
Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara
a pătimit sub Pilat din Pont, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat
s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi
s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul
de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi. Cred în Duhul Sfânt
Sfânta Biserică catolică
împărtăşirea Sfinţilor
iertarea păcatelor
învierea morţilor
viaţa veşnică. Amin
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Rumunština - pravoslavná verze

Mluvčí (žena): Lucia
Původ: Rumunsko, Craiova [mapa]
Nahráno: 2013-11-23
Informace o jazyku: Ethnologue: rom | Wikipedia: Rumunština
Stav jazyka podle EGIDS: 5
Znamení kříže v rumunštině:

In numele Tatalui, Al Fiului, Si al Sfantului Duch. Amin.

Otče náš v rumunštině:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău,
vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer aşa si pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,
şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Amin.

Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry v rumunštině:

Cred într-unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamântului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si într-unul Domn Iisus Hristor, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai înainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, Nascut, nu facut, Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut.
Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mîntuire S-a pogorît din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfînt din Maria fecioara si s-a facut om.
Si S-a rastignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a îngropat.
Si a înviat a treia zi, dupa Scripturi.
Si S-a înaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui.
Si iarasi sa vina cu slava, sa judece vii si mortii, a Carui împaratie nu va avea sfîrsit.
Si întru Duhul Sfînt, Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purcede, cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si slavit, Care a grait prin prooroci.
Într-una sfânta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Marturisesc un Botez, întru iertarea pacatelor.
Astept învierea mortilor. Amin.Wallis & Futuna