Růžencové modlitby v bislamštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v bislamštině

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Bislámština

Mluvčí (muž): Bertrand
Původ: Vanuatu, Efate, Port Vila [mapa]
Nahráno: 2015-09-01
Informace o jazyku: Ethnologue: bis | Wikipedia: Bislámština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v bislamštině:

Long nem blong Papa, mo Pikinini, mo Holy Spirit. Amen.

Otče náš v bislamštině:

Papa blong mifala, we yu stap long heven,
nem blong yu i tabu.
Mifala i wantem we olgeta man oli ona long yu,
mo we olgeta man long wol oli mekem olsem we yu yu wantem,
olsem we olgeta long heven oli stap mekem.
Plis yu givim kakae long mifala, i naf blong tede.
Yu fogivim mifala from ol sin blong mifala,
olsem we mifala i stap fogivim ol man
we oli mekem i nogud long mifala.
Yu no letem ol samting oli kam traem mifala tumas,
yu blokem Setan i no kam spolem mifala.
From we yu nomo yu King,
yu nomo yu gat olgeta paoa,
mo ol gudgudfala samting oli blong yu nomo,
gogo i no save finis. Amen.

Zdrávas Maria v bislamštině:

Meri, i gud yu glad,
God i mekem i gud tumas long yu.
Hem i stap wetem yu.
Hem i blesem yu moa long olgeta woman.
Hem i blesem Jisas tu, Pikinini blong yu.
Holi Meri, Mama blong God,
plis yu pre blong helpem mifala man blong sin,
naoia mo long taem blong ded blong mifala. Amen.

Apoštolské vyznání víry v bislamštině:

Mi bilif long God,
Papa we i gat olgeta paoa,
hem i mekem heven mo wol.
Mi bilif long Jisas Kraes,
we hem wan i stret Pikinini blong God,
Hem i gudfala Masta blong yumi.
Hem i bon long paoa blong Holy Spirit,
i bon long wan gel Mere,
we neva man i bin go long hem.
Hem i harem nogud tumas
long han blong Ponce Pilate.
Oli nilim hem long kros,
hem i ded mo oli berem hem.
Hem i godaon long ples blong dedman.
Tri dei i pas, nao hem i girap, hem i laef bakegen.
Hem i go antap long heven.
nao i sidaon long raet saet blong God.
Papa we i gat olgeta paoa.
Bambae hem i kambak long wol ia bakegen
blong mekem kot long olgeta man,
olgeta we oli laef wetem olgeta we oli ded finis.
Mi bilif long Holy Spirit.
Mi bilif we Jyos blong God i tabu, i wan nomo
mo i blong olgeta man.
Mi bilif we olgeta Kristin man long heven mo long wol oli wan famili nomo.
Mi bilif we God i save tekemaot ol sin,
mo we bambae hem i mekem bodi blong ol dedman
oli laef bakegen.
Mo mi bilif long laef we i no save finis. Amen.Madagaskar