Růžencové modlitby v bislamštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v bislamštině

Prospívajíci jazyk (84) Ohrožený jazyk (4) Umírající / mrtvý jazyk (0)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Bislámština

Mluvčí (muž): Bertrand
Původ: Vanuatu, Efate, Port Vila [mapa]
Nahráno: 2015-09-01
Informace o jazyku: Ethnologue: bis | Wikipedia: Bislámština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v bislamštině:

Long nem blong Papa, mo Pikinini, mo Holy Spirit. Amen.
Otče náš v bislamštině:

Papa blong mifala, we yu stap long heven, / nem blong yu i tabu. / Mifala i wantem we olgeta man oli ona long yu, / mo we olgeta man long wol oli mekem olsem we yu yu wantem, / olsem we olgeta long heven oli stap mekem. / Plis yu givim kakae long mifala, i naf blong tede. / Yu fogivim mifala from ol sin blong mifala, / olsem we mifala i stap fogivim ol man / we oli mekem i nogud long mifala. / Yu no letem ol samting oli kam traem mifala tumas, / yu blokem Setan i no kam spolem mifala. / From we yu nomo yu King, / yu nomo yu gat olgeta paoa, / mo ol gudgudfala samting oli blong yu nomo, / gogo i no save finis. Amen.
Zdrávas Maria v bislamštině:

Meri, i gud yu glad, / God i mekem i gud tumas long yu. / Hem i stap wetem yu. / Hem i blesem yu moa long olgeta woman. / Hem i blesem Jisas tu, Pikinini blong yu. / Holi Meri, Mama blong God, / plis yu pre blong helpem mifala man blong sin, / naoia mo long taem blong ded blong mifala. Amen.
Apoštolské vyznání víry v bislamštině:

Mi bilif long God, / Papa we i gat olgeta paoa, / hem i mekem heven mo wol. / Mi bilif long Jisas Kraes, / we hem wan i stret Pikinini blong God, / Hem i gudfala Masta blong yumi. / Hem i bon long paoa blong Holy Spirit, / i bon long wan gel Mere, / we neva man i bin go long hem. / Hem i harem nogud tumas / long han blong Ponce Pilate. / Oli nilim hem long kros, / hem i ded mo oli berem hem. / Hem i godaon long ples blong dedman. / Tri dei i pas, nao hem i girap, hem i laef bakegen. / Hem i go antap long heven. / nao i sidaon long raet saet blong God. / Papa we i gat olgeta paoa. / Bambae hem i kambak long wol ia bakegen / blong mekem kot long olgeta man, / olgeta we oli laef wetem olgeta we oli ded finis. / Mi bilif long Holy Spirit. / Mi bilif we Jyos blong God i tabu, i wan nomo / mo i blong olgeta man. / Mi bilif we olgeta Kristin man long heven mo long wol oli wan famili nomo. / Mi bilif we God i save tekemaot ol sin, / mo we bambae hem i mekem bodi blong ol dedman / oli laef bakegen. / Mo mi bilif long laef we i no save finis. Amen.


Madagaskar