Modlitby v církevní slovanštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v církevní slovanštině (Словѣньскъ)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (96)   Ohrožený jazyk (7)   Umírající / mrtvý jazyk (2)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Církevní slovanština (Словѣньскъ)

face Mluvčí: Karel (Česko, Praha)
add_circle_outline Církev: Apoštolský exarchát Rusínské řeckokatolické církve v České republice
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: cyrilice (církevně slovanská) (info na ScriptSource) import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v církevní slovanštině (Словѣньскъ)

play_circle_filled
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Дꙋха. а҆ми́нь


Orientační transliterace do latinky

Vo ímja Otca í Sýna i svjatáho Dúcha. Amiň

Otčenáš v církevní slovanštině (Словѣньскъ)

play_circle_filled
Ѻч҃е на́шъ,
иже є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ,
да свѧти́тсѧ имѧ твоѐ,
да прїи́детъ црⷵтвїе твоѐ,
да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗкѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ.
хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь,
и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ,
ꙗкоже и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ,
и҆ не введѝ на́съ во и҆скꙋше́нїе,
но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ.
Ꙗкѡ твоѐ єсть црⷵтво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва,
ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а,
нь́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.
а҆ми́нь


Orientační transliterace do latinky

Otče náš,
iže jesí na nebesích,
da svjatítsja ímja Tvojé,
da priídet cárstvije Tvojé,
da búďet vóľa Tvojá, jako na nebesí i na zemlí.
Chlib náš nasúščnyj dážď nám dnés,
i ostávi nám dólhi nášja,
jákože i mý ostavljájem dolžnikóm nášym,
i ne vvedí nás do iskušénije,
no izbávi nás ot lukávaho.
Jáko Tvojé jesť cárstvo i síla i sláva,
Otcá i Sýna i svjatáho Dúcha,
nýňi i prísno, i vo viki vikóv.
Amiň

Zdrávas Maria v církevní slovanštině (Словѣньскъ)

play_circle_filled
Бцⷣе дв҃о ра́дꙋйсѧ,
бл҃года́тнаѧ мр҃і́е, гдⷵь съ тобо́ю,
бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ,
и҆ бл҃гослове́нъ пло́дъ чре́ва твоегѡ̀,
ꙗкѡ родила̀ є҆сѝ хрⷵта̀ сп҃са избавителѧ дꙋ́шъ на́шихъ.
а҆ми́нь


Orientační transliterace do latinky

Bohorodice Ďivo radujsja,
blahodatnaja Marie Hospoď s toboju,
blahoslavanna ty vo ženach,
i blahoslovennyj plod čreva tvojeho,
jako rodila jesi Christa Spasa izbaviteľa dušam našim.
Amiň

Sláva Otci v církevní slovanštině (Словѣньскъ)

play_circle_filled
Сла́ва ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ,
и҆ нь́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.
а҆ми́нь


Orientační transliterace do latinky

Sláva Otcu, i Synu, i svjatomu Duchu,
i nýňi, i prísno, i vo viki vikóv.
Amíň
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchLíbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!Wallis & Futuna