Modlitby v tedim čjin | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v tedim čjin (tidim)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Pro tento jazyk je k dispozici více verzí:

  1. Tedim čjin (Římskokatolická církev) recituje Theresa
  2. Tedim čjin (Římskokatolická církev) recituje Lian

Tedim čjin (tidim)

face Mluvčí: Theresa (Myanmar, Kale)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v tedim čjin (tidim)

play_circle_filled
Pa, Tapa, Kha Siangtho min tawh. Amen

Otčenáš v tedim čjin (tidim)

play_circle_filled
Vantung a om kote' Pa aw,
na min siangthota hen.
Na gam hong tung ta hen.
Vantngah na deihna a kicin mah bangin, hih leitungah kicing ta hen.
Nisim a kisam annek tuidawnte tuni'n zong hong pia in.
Ko tunga hong mawhte ka maisak mah bangun, ko mawhnate zong hong maisak in.
Khemna hong thuaksak loin,
hoih lohnate pan hong honkhia in Topa aw.
Amen

Zdrávas Maria v tedim čjin (tidim)

play_circle_filled
Ave Maria aw, hehpihna tawh na kidim hi.
Topa Pasian in nang tawh omkhawm a,
numei khempeuh lak pan na vanglian pen hi.
Na sunga na paai naungek zong a siangtho pha pen Topa Jesu hi.
Siangtho Maria Pasian' Nu aw,
tu a kipan ka sih hun dongun,
mawhna nei kote aadingin thu hong ngetsakta'n.
Amen

Sláva Otci v tedim čjin (tidim)

play_circle_filled
Pa, Tapa, Kha Siangtho tungah minthan vangliatna om ta hen.
A cil pan a omsa bangin tu a kipan a tawntung in om hen.
Amen

Apoštolské vyznání víry v tedim čjin (tidim)

play_circle_filled
Van le lei a piangsak a, a vekpi tawh a kicing Pa Pasian ka um hi.
A Tapa khat Jesu Christu eite' Topa in Kha Siangtho Pasian vangliatna tawh a gaai a,
nungak Maria sung pan hong suak hi.
Pontius Pilatu uk laitakin gimna thuak a,
singlamteh tung kikhai a,
a sih ciangin a kivui hi.
A kha in leinuai gam ah paisuk a,
nithum ni-in misite lak pan hong hingkik hi.
Vantungah kahto a na khempeuh tawh a kicing Pa Pasian taklam ah a tu hi.
Tua pan si le hingte thu hong khen dingin hong kumkik ding hi.
Kha Siangtho Pasian,
Catholic siangtho Pawlpi,
mi siangtho te kipawlna,
mawh maisakna,
misite hinkikna,
nuntak tawntungna,
hih thuteng ka um hi.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

Tedim čjin (tidim)

face Mluvčí: Lian (Myanmar, Khampat)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v tedim čjin (tidim)

play_circle_filled
Pa, Tapa, Kha Siangtho min tawh. Amen

Otčenáš v tedim čjin (tidim)

play_circle_filled
Vantung a om kote' Pa aw,
na min siangthota hen.
Na gam hong tung ta hen.
Vantngah na deihna a kicin mah bangin, hih leitungah kicing ta hen.
Nisim a kisam annek tuidawnte tuni'n zong hong pia in.
Ko tunga hong mawhte ka maisak mah bangun, ko mawhnate zong hong maisak in.
Khemna hong thuaksak loin,
hoih lohnate pan hong honkhia in Topa aw.
Amen

Zdrávas Maria v tedim čjin (tidim)

play_circle_filled
Ave Maria aw, hehpihna tawh na kidim hi.
Topa Pasian in nang tawh omkhawm a,
numei khempeuh lak pan na vanglian pen hi.
Na sunga na paai naungek zong a siangtho pha pen Topa Jesu hi.
Siangtho Maria Pasian' Nu aw,
tu a kipan ka sih hun dongun,
mawhna nei kote aadingin thu hong ngetsakta'n.
Amen

Sláva Otci v tedim čjin (tidim)

play_circle_filled
Pa, Tapa, Kha Siangtho tungah minthan vangliatna om ta hen.
A cil pan a omsa bangin tu a kipan a tawntung in om hen.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchVanuatu