Růžencové modlitby v maltštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v maltštině

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Maltština

Mluvčí (žena): Maria Carmen
Původ: Malta, Lija [mapa]
Nahráno: 2013-12-08
Informace o jazyku: Ethnologue: mlt | Wikipedia: Maltština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v maltštině:

Fl-Isem tal-Missier, u ta'l-lben, u ta'l-Ispirtu s-Santu. Amen.

Otče náš v maltštině:

Missierna li inti fis-smewwiet
jitqaddes ismek
tigi saltnatek
ikun li trid int
kif fis-sema hekkda fl-art.
Hobzna ta' kuljum, aghtina llum,
ahfrilna dnubietna
bhalma nahfru lil min hu hati ghalina,
u ddahhalniex fit-tigrib
izda ehlisna mid-deni. Amen.

Zdrávas Maria v maltštině:

Sliem ghalik Marija,
bil-grazzja mimlija,
is-Sinjur mieghek,
imbierka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-guf tieghek, Gesu.
Qaddisa Marija, omm Alla,
itlob ghalina, midinbin,
issa w fis-siegha tal-mewt taghna. Amen.

Sláva Otci v maltštině:

Glorja lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u ghal dejjem ta'dejjem, Amen.Wallis & Futuna