Růžencové modlitby v maltštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v maltštině

Prospívajíci jazyk (84) Ohrožený jazyk (4) Umírající / mrtvý jazyk (0)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Maltština

Mluvčí (žena): Maria Carmen
Původ: Malta, Lija [mapa]
Nahráno: 2013-12-08
Informace o jazyku: Ethnologue: mlt | Wikipedia: Maltština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v maltštině:

Fl-Isem tal-Missier, u ta'l-lben, u ta'l-Ispirtu s-Santu. Amen.
Otče náš v maltštině:

Missierna li inti fis-smewwiet / jitqaddes ismek / tigi saltnatek / ikun li trid int / kif fis-sema hekkda fl-art. / Hobzna ta' kuljum, aghtina llum, / ahfrilna dnubietna / bhalma nahfru lil min hu hati ghalina, / u ddahhalniex fit-tigrib / izda ehlisna mid-deni. Amen.
Zdrávas Maria v maltštině:

Sliem ghalik Marija, / bil-grazzja mimlija, / is-Sinjur mieghek, / imbierka inti fost in-nisa / u mbierek il-frott tal-guf tieghek, Gesu. / Qaddisa Marija, omm Alla, / itlob ghalina, midinbin, / issa w fis-siegha tal-mewt taghna. Amen.
Sláva Otci v maltštině:

Glorja lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u ghal dejjem ta'dejjem, Amen.


Madagaskar