Modlitby v montagnais | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v montagnais (Innu-aimun)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Montagnais (Innu-aimun)

face Mluvčí: Marie-Renée (Kanada, Maliotenam)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v montagnais (Innu-aimun)

play_circle_filled
Utishinikashunit Ka Ukussit, kie Ka Utaut, kie Ka Minu-Manitut. Tshima it

Otčenáš v montagnais (Innu-aimun)

play_circle_filled
Nutauinan tshin uashkut ka tain,
tshima tshitimauenitakanit tshitishinikashun,
tshima papanit tshitipenitsheun,
eshpish pishitshikuin nete uashkut tshima it ute assit.
Ashaminan anutshish kashikat pakueshikan peikutshishikua tshe ishpaniat.
Eku, shueniminan ka ishpish tshishuaitat,
miam ka ishpish shuenimitshitau anat ka tshishuaimit.
Eka uin patshiteniminan netishkakuiat,
tiekut pikuinan ka takuat ka matshikaut.
Tshima it

Zdrávas Maria v montagnais (Innu-aimun)

play_circle_filled
Mani tshitatamishkatin,
ka shakassineshkakuin aiamieuminuashiueuna,
Tshishe-Manitu tshuitshimikᵘ,
kassinu etashitau ishkueuat ekᵘ tshin anu tshitimauenitakushin,
kie tshitimauenitakushu Tshikuss, Sheshush.
Tshitshitua Mani,
tshin Tshishe-Manitu ka ukussitut,
aiamitunan ka pashtaitiat,
anutshish kie tshe nipiat, aiamitunan.
Tshima it

Sláva Otci v montagnais (Innu-aimun)

play_circle_filled
Tshima tshitimauenimakanit Ka Ukussit, kie Ka Utaut, kie Ka Minu-Manitut.
Ishpish tshitimauenimakanipan ueshkat, tshima minuat it anutshish, kie mush, kie eiapit eiapit.
Tshima it
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchMadagaskar