Růžencové modlitby v polštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v polštině

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Polština

Mluvčí (muž): Anton
Původ: Polsko, Katowice [mapa]
Nahráno: 2013-11-23
Informace o jazyku: Ethnologue: pol | Wikipedia: Polština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Otče náš v polštině:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Zdrávas Maria v polštině:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Sláva Otci v polštině:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Apoštolské vyznání víry v polštině:

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie
społeczność Świętych,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen.Madagaskar