Růžencové modlitby v polštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v polštině

Prospívajíci jazyk (84) Ohrožený jazyk (4) Umírající / mrtvý jazyk (0)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Polština

Mluvčí (muž): Anton
Původ: Polsko, Katowice [mapa]
Nahráno: 2013-11-23
Informace o jazyku: Ethnologue: pol | Wikipedia: Polština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Otče náš v polštině:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie / święć się imię Twoje / przyjdź królestwo Twoje, / bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. / Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj / i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. / I nie wódź nas na pokuszenie, / ale nas zbaw ode złego. / Amen.
Zdrávas Maria v polštině:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, / błogosławionaś Ty między niewiastami, / i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. / Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi / teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Sláva Otci v polštině:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, / jak była na początku, teraz i zawsze, / i na wieki wieków. Amen.
Apoštolské vyznání víry v polštině:

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, / Stworzyciela nieba i ziemi / i w Jezusa Chrystusa, / Syna Jego Jedynego, / Pana naszego, / który się począł z Ducha Świętego. / Narodził się z Marii Panny, / umęczon pod Ponckim Piłatem, / ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, / zstąpił do piekieł, / trzeciego dnia zmartwychwstał, / wstąpił na niebiosa, / siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, / stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. / Wierzę w Ducha Świętego, / święty Kościół powszechny, / Świętych obcowanie / społeczność Świętych, / grzechów odpuszczenie, / ciała zmartwychwstanie, / żywot wieczny. Amen.


Madagaskar