Růžencové modlitby v slovenštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v slovenštině

Prospívajíci jazyk (84) Ohrožený jazyk (4) Umírající / mrtvý jazyk (0)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Slovenština

Mluvčí (muž): Anton
Původ: Slovensko, Prešov [mapa]
Nahráno: 2013-11-23
Informace o jazyku: Ethnologue: slk | Wikipedia: Slovenština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Otče náš v slovenštině:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.
Zdrávas Maria v slovenštině:

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otci v slovenštině:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech ej i teraz i vždycky, až na veky vekov. Amen.
Apoštolské vyznání víry v slovenštině:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, / Stvoriteľa neba i zeme, / i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, / ktorý sa počal z Ducha Svätého, / narodil sa z Márie Panny, / trpel za vlády Poncia Piláta, / bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. / Zostúpil k zosnulým, / tretieho dňa vstal z mŕtvych, / vystúpil na nebesia, / sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. / Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. / Verím v Ducha Svätého, / v svätú Cirkev katolícku, / v spoločenstvo svätých, / v odpustenie hriechov, / vo vzkriesenie tela / a v život večný. Amen.


Madagaskar