Modlitby ve slovenštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby ve slovenštině (slovenčina)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Pro tento jazyk je k dispozici více verzí:

  1. Slovenština (Římskokatolická církev) recituje Silvia
  2. Slovenština (Římskokatolická církev) recituje Anton

Slovenština (slovenčina)

face Mluvčí: Silvia (Slovensko, Žilina)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže ve slovenštině (slovenčina)

play_circle_filled
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen

Otčenáš ve slovenštině (slovenčina)

play_circle_filled
Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.
Amen

Zdrávas Maria ve slovenštině (slovenčina)

play_circle_filled
Zdravas' Mária,
milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária,
Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej.
Amen

Sláva Otci ve slovenštině (slovenčina)

play_circle_filled
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
Amen

Apoštolské vyznání víry ve slovenštině (slovenčina)

play_circle_filled
Verím v Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie panny,
trpel za vlády poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho,
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen

Nicejsko-konstantinopolské vyznání ve slovenštině (slovenčina)

play_circle_filled
Verím v jedného Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha,
Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného,
jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády poncia Piláta,
bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca.
A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého,
Pána a oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva.
On hovoril skrze prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

Slovenština (slovenčina)

face Mluvčí: Anton (Slovensko, Prešov)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Otčenáš ve slovenštině (slovenčina)

play_circle_filled
Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi,
tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.
Amen

Zdrávas Maria ve slovenštině (slovenčina)

play_circle_filled
Zdravas Mária,
milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária,
matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej.
Amen

Sláva Otci ve slovenštině (slovenčina)

play_circle_filled
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech ej i teraz i vždycky, až na veky vekov.
Amen

Apoštolské vyznání víry ve slovenštině (slovenčina)

play_circle_filled
Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchMadagaskar