Modlitby v trinitario | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v trinitario (mojeño trinitario)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Trinitario (mojeño trinitario)

face Mluvčí: Elda (Bolívie, Trinidad)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text byl dodán mluvčím a předpokládá se, že je v souladu s oficiální církevní verzí.

Znamení kříže v trinitario (mojeño trinitario)

play_circle_filled
Muejare ma Tata ma Chicha machanewuo Espiritu Santu. Amén

Otčenáš v trinitario (mojeño trinitario)

play_circle_filled
Tatá viosjenú piou o té anumo nnko.
Santura to pijare
piutesja oni viti to pie'e,
ataré n'noka to pie'e wuo ojsné té pjuoka.
Pjosé ene té anumo
pirokavi witi sache topanú
tamutú sachono
katajisjavi vie'e vejchjiscrawuo
nuti n'noko kowuacoto pecatú
namuchucha no teppiaono
wuo kuschokuovi
wuo wiopipaka koskuavi
to pachijisne.
Amén

Zdrávas Maria v trinitario (mojeño trinitario)

play_circle_filled
Tata nkatajisja veno Mariya.
Koi'e to sie'e gracias
ñi Tatá ñenjái pie'e
ventito piti namutú no senonó
y ventito to tou te pie ipnñuri ma Jesus.
Santa Mariya, mueno ma Tatá
catajikowui viti pecatúmore
to hora e topo tó hora te vepenapo.
Amén

Sláva Otci v trinitario (mojeño trinitario)

play_circle_filled
Ñi ye'e Gloria ma Tatá, ni ye'e gloria ma Chicha, ni ye'e gloria ma ye'e Machanewuo.
To tanecuo to hora fuiti tamutú tamecucho ta nexchira.
Amen

Apoštolské vyznání víry v trinitario (mojeño trinitario)

play_circle_filled
Sopo matata
chope tupará'o
ñi noco to anumo
eto to pjoié.
Nsopo ma Jesus etona ñi chicha vie e viosjenu
ñi nockri'i te ñicuna ñi tecpiaco to gracia
to ñachanewuo santu
chucko su veno Mariya Virgén
ñi co'otoco ene ñi nocpo
ene Poncio Pilato
na noppo te cruchus
tepe nopo na nojnopó
tiompo te gsienó.
Te pona sache techepucpo
ene una mutu no tepenonpó
chupnopo te anumo
tejappo ñiye'e sopa, ma tata.
Chuteckiore
ñin hoire no túp, erecono enepo no tepenonpó.
Nsopo to vie viachanewuo Santu,
to santa recia catolica,
no cometotojigkuono no santono,
to viata giwuo to pecatu,
to vechepujpo to vechereji,
to wachanewuo taneckuo.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchMadagaskar