Růžencové modlitby ve vietnamštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby ve vietnamštině

Prospívajíci jazyk (84) Ohrožený jazyk (4) Umírající / mrtvý jazyk (0)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Vietnamština

Mluvčí (muž): Cầu
Původ: Vietnam, Đô Lương [mapa]
Nahráno: 2014-01-28
Informace o jazyku: Ethnologue: vie | Wikipedia: Vietnamština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže ve vietnamštině:

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, Amen.
Otče náš ve vietnamštině:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, / chúng con nguyện danh Cha cả sáng, / nước Cha trị đến, / ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. / Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày / và tha nợ chúng con / như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. / Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, / nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. / Amen.
Zdrávas Maria ve vietnamštině:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. / Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Sláva Otci ve vietnamštině:

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần. / Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen
Apoštolské vyznání víry ve vietnamštině:

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. / Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, / bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh / chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác, / xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, / lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, / ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. / Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. / Tôi tin Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. / Tôi tin phép tha tội. / Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. / Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Vietnamština

Mluvčí (muž): Dominique
Původ: Vietnam, Hà Nội [mapa]
Nahráno: 2009-09-20
Informace o jazyku: Ethnologue: vie | Wikipedia: Vietnamština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže ve vietnamštině:

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, Amen.
Otče náš ve vietnamštině:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, / chúng con nguyện danh Cha cả sáng, / nước Cha trị đến, / ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. / Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày / và tha nợ chúng con / như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. / Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, / nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. / Amen.
Zdrávas Maria ve vietnamštině:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. / Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Sláva Otci ve vietnamštině:

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần. / Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen


Wallis & Futuna