Růžencové modlitby ve vietnamštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby ve vietnamštině

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Vietnamština

Mluvčí (muž): Cầu
Původ: Vietnam, Đô Lương [mapa]
Nahráno: 2014-01-28
Informace o jazyku: Ethnologue: vie | Wikipedia: Vietnamština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže ve vietnamštině:

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, Amen.

Otče náš ve vietnamštině:

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Amen.

Zdrávas Maria ve vietnamštině:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Sláva Otci ve vietnamštině:

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen

Apoštolské vyznání víry ve vietnamštině:

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi,
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh
chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác,
xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại,
lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng,
ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Vietnamština

Mluvčí (muž): Dominique
Původ: Vietnam, Hà Nội [mapa]
Nahráno: 2009-09-20
Informace o jazyku: Ethnologue: vie | Wikipedia: Vietnamština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže ve vietnamštině:

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, Amen.

Otče náš ve vietnamštině:

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Amen.

Zdrávas Maria ve vietnamštině:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Sláva Otci ve vietnamštině:

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. AmenMadagaskar