Růžencové modlitby v warajštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v warajštině

Prospívajíci jazyk (84) Ohrožený jazyk (4) Umírající / mrtvý jazyk (0)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Warajština

Mluvčí (žena): Ann
Původ: Filipíny, Tacloban [mapa]
Nahráno: 2016-06-03
Informace o jazyku: Ethnologue: war | Wikipedia: Warajština
Stav jazyka podle EGIDS: 3
Znamení kříže v warajštině:

Ha ngaran han Amay, ug han Anak, ug han Espiritu Santo. Amen.
Otče náš v warajštině:

Amay namon, / nga aada ka ha mga langit, / pagdayawon an imo ngaran, / ikanhi mo ha amon an imo ginhadi-an, / ipasunod an imo pagbuot dinhi ha tuna, / sugad han pagsunda didto ha langit. / Tagan mo kami niyan han karan-on namon ha ikina-adlaw, / pagwad-on mo an amon mga sala sugad han pagwara namon han nakasala ha amon, / ngan diri mo kami bayaan, / basi diri kami pagdag-on han mga panulay, / kundi bawi-a kami ha karat-an. Amen.
Zdrávas Maria v warajštině:

Maghimaya ka, Maria, / nga puno nga hin grasya, / an Ginoo nga Dios aada ha imo. / Gindadayaw ka labi han mga babaye ngatanan ngan gindadayaw man an bunga han tiyan mo nga hi Jesus. / Santa Maria, Iroy han Dios, igampo mo kami an magpakasala yana ug ha oras han amon ikamatay. Amen.
Sláva Otci v warajštině:

Himaya sa Amay ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sugad hadton tinikangan, yana ug ha kadayunan ug ha ngatanan nga katuigan. Amen.
Apoštolské vyznání víry v warajštině:

Natoo ako han Dios, / Amay nga makagarahum, / magburuhat han langit ug han tuna, / ug kan Jesucristo, iya bugtong nga Anak ug aton Ginoo, / nga iginpanamkon ha gahum han Espiritu Santo, / igin-anak ni Virgen Maria, / iginsakit ha sugo ni Poncio Pilato, / iginraysang ha kros, / namatay ug iginlubong, / linusad ngadto ha kahiladman. / Ha ikatolo kaadlaw nabuhi liwat. / Sinaka ha langit, / ngan nalingkod ha tuo han Amay. / Mabalik ngahaw paghukom han mga buhi ug han mga patay. / Natoo ako han Espiritu Santo, / han Santa Iglesia Catolica, / han pagkaangbitan han mga Santos, / han pagwara han mga sala, / han pagkabuhi han mga lawas ug han kinabuhi nga dayon. Amen.


Wallis & Futuna