Prayers in Drehu | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Drehu

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Drehu, Lifu

face Speaker: Jacques (New Caledonia, Drueulu)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Drehu

play_circle_filled
Ngöne la ejei Kem, me Nekön, me Uhmitrötr. Amen

Lord's Prayer in Drehu

play_circle_filled
Kemei Eahun, ekoho hnengödrai,
epi hmitrötrepi la atresiwai nyipéti.
Epi traqapi la joxu i nyipëti,
epi ejejë la ajai clieti e celë fen.
Nyine ceitun me ko ho hnengödrai
ithua hunipi la xen ka ijij kowe la drai celë
loi hninepi cilieti koi eahun la hnehuni hna angazo cilieti,
tune la eahunia loihnin koi angetre angazohun
the ithuëtine kö cilieti koi eahun,
ngo aiananyi hunipi me la itre ngazo asë jëihë.
Amen

Hail Mary in Drehu

play_circle_filled
Imadrinejë Maria,
tiqa nyipëti hnei grasia,
ce nyipëti me lajoxu.
Manathithi në nyipëti hune la nöjei föö asejëië,
nge manathithihë Iesueti fe la neköi nyipëti.
Mariati hmitrötr, thinei ca haze,
treije sai huniju,
itre atr ka nhazo enehi la medraing me ci eahun.
Amen

Gloria Patri in Drehu

play_circle_filled
Epi Hlemu jë, kem me Nekön, me Uhmitrötr.
Matre tunë ne ekö, me enehi la, me epine palua.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesTanna