Rosary prayers in Esperanto | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky    En français


Rosary prayers in Esperanto

Vigorous language (85) Endangered language (5) Moribund / extinct language (1)
[Back to the list of prayers]

Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Esperanto

Speaker (female): Jaroslava
Origin: Czechia, Frýdek [map]
Recorded on: 2017-02-01
Language details: Ethnologue: epo | Wikipedia: Esperanto
Language status according to EGIDS: 3
Sign of the Cross in Esperanto:

En la nomo de la Patro, kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito. Amen

Lord's Prayer (Our Father) in Esperanto:

Patro Nia, kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu via nomo. Venu via Regno. Fariĝu via volo, kiel en la ĉielo tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Amen

Hail Mary in Esperanto:

Saluton, Maria, gracoplena, la Sinjoro estas kun Vi. Benata Vi estas inter la virinoj kaj benata estas la frukto de via sino, Jesuo. Sankta Maria, Dipatrino, preĝu por ni pekuloj nun kaj en la horo de nia morto. Amen

Gloria Patri (Glory Be) in Esperanto:

Gloro al la Patro, kaj al la Filo, kaj al la Sankta Spirito,kiel estis en la komenco,kaj nun kaj ĉiam, kaj en ĉiuj jarcentoj. Amen.
Ho Jesuo, pardonu al ni niajn pekojn, gardu nin kontraŭ la infera fajro, konduku ĉiujn animojn en la ĉielon, precipe tiujn, kiuj plej multe bezonas vian kompaton.

Apostles' Creed in Esperanto:

Mi kredas je Dio, la Patro ĉiopova, la Kreinto de la ĉielo kaj de la tero, kaj je Jesuo Kristo, lia unusola Filo, nia Sinjoro, kiu estis koncipita de la Sankta Spirito, naskiĝis el Virgulino Maria, suferis sub Poncio Pilato kaj estis krucumita, mortis kaj estis entombigita, Li descendis al la infero, la trian tagon Li reviviĝis, ascendis en la ĉielon, eksidis ĉe la dekstro de Dio, la Patro ĉiopova, de kie Li revenos por juĝi la vivantojn kaj la mortintojn. Mi kredas je la Sankta Spirito, je la sankta katolika Eklezio, je la unueco de la sanktuloj, je la pardono de la pekoj, je la reviviĝo de la korpoj, je la eterna vivo. AmenVanuatu