Prayers in Basque | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Basque (euskara)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Basque (euskara)

face Speaker: José Luis (Spain, Donostia - San Sebastián)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Basque (euskara)

play_circle_filled
Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Sainduaren izenean. Amen

Lord's Prayer in Basque (euskara)

play_circle_filled
Gure Aita zeruetan zirena,
saindu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun huntako ogia.
Barkatu gure zorrak
guk ere gure zorduner
barkatzen diegunaz geroz.
Eta ez gu tentaldirat ereman,
bainan atera gaitzazu gaitzetik.
Amen

Hail Mary in Basque (euskara)

play_circle_filled
Agur Maria, graziaz betea,
Jauna da Zurekin.
Bedeinkatua zara zu andre guztien artean
eta bedeinkatua da zure sabeleko frutu Jesus.
Santa Maria, Jainkoaren Ama,
erregutu ezazu gu bekatarion alde,
orain eta gure heriotzako orduan.
Amen

Gloria Patri in Basque (euskara)

play_circle_filled
Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.
Hasieran izan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan.
Amen

Apostles' Creed in Basque (euskara)

play_circle_filled
Sinesten dut Jaungoiko Aita ahalguztidun,
zeru-lurren Egilea.
Sinesten dut Haren Seme bakar
Jesukristo gure Jauna,
Espiritu Santuaren egitez sortu
eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena,
Pontzio Pilatoren manpean nekaldua,
gurutzean iltzatua,
hila eta hobiratua izan zena,
infernuetara jaitsi
eta hirugarren egunean
hilen artetik biztu zena,
zeruetara igo
eta Jaungoiko Aita Ahalguztidunaren
eskuin aldean jarririk dagoena,
handik biziak eta hilak epaitzera
etorriko dena.
Sinesten dut Espiritu Santua,
Eliza santu katolikoa,
santuen elkartasuna,
bekatuan barkamena,
haragiaren biztuera
eta betiko bizitza.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesWallis & Futuna