Rosary prayers in Irish Gaelic | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky    En français


Rosary prayers in Irish Gaelic

Vigorous language (85) Endangered language (5) Moribund / extinct language (1)
[Back to the list of prayers]

Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Irish Gaelic

Speaker (male): Vincent
Origin: United Kingdom, Omagh [map]
Recorded on: 2017-01-30
Language details: Ethnologue: gle | Wikipedia: Irish Gaelic
Language status according to EGIDS: 3
Sign of the Cross in Irish Gaelic:

In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen

Lord's Prayer (Our Father) in Irish Gaelic:

Ár nAthair,
atá ar neamh,
go naofar d'ainm.
Go dtaga do ríocht.
Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
agus maith dúinn ar bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhfeichiúna féin,
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc. Amen

Hail Mary in Irish Gaelic:

Sé do bheatha a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat,
is beannaithe thú idir mná
agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.
A Naomh Mhuire, a mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár mbáis. Amen

Gloria Patri (Glory Be) in Irish Gaelic:

Glóir don Athair,
agus don Mhac,
agus don Spiorad Naomh.
Mar a bhí ar dtús,
mar atá anois,
agus mar a bheidh go brách,
le saol na saol. Amen

Apostles' Creed in Irish Gaelic:

Creidim i nDia, an tAthair uilechumhachtach,
cruthaitheoir neimhe agus talaimh,
agus in Íosa Críost,
a aon mhacsan, ár dTiarna,
a gabhadh ón Spiorad Naomh,
a rugadh ó Mhuire Ógh,
a d'fhulaing páis faoi Phontius Píoláit,
a céasadh ar chrois, a fuair bás agus a hadhlacadh,
a chuaigh síos go hifreann,
a d'éirigh an treas lá ó mhairbh,
a chuaigh suas ar neamh,
atá ina shuí ar dheis Dé,
an tAthair uilechumhachtach ,
as sin tiocfaidh sé chun breithiúnas a thabhairt
ar bheo agus ar mhairbh.
Creidim sa Spiorad Naomh,
sa NaomhEaglais Chaitliceach,
i gcomaoin na naomh,
i maithiúnas na bpeacaí,
in aiséirí na gcorp,
agus sa bheatha shíoraí. AmenVanuatu