Rosary prayers in Irish Gaelic | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky    En français


Rosary prayers in Irish Gaelic

Vigorous language (84) Endangered language (4) Moribund / extinct language (0)
[Back to the list of prayers]

Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Irish Gaelic

Speaker (male): Vincent
Origin: United Kingdom, Omagh [map]
Recorded on: 2017-01-30
Language details: Ethnologue: gle | Wikipedia: Irish Gaelic
Language status according to EGIDS: 3
Sign of the Cross in Irish Gaelic:

In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen
Lord's Prayer (Our Father) in Irish Gaelic:

Ár nAthair, / atá ar neamh, / go naofar d'ainm. / Go dtaga do ríocht. / Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh. / Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu / agus maith dúinn ar bhfiacha / mar a mhaithimidne dár bhfeichiúna féin, / agus ná lig sinn i gcathú, / ach saor sinn ó olc. Amen
Hail Mary in Irish Gaelic:

Sé do bheatha a Mhuire, / atá lán de ghrásta, / tá an Tiarna leat, / is beannaithe thú idir mná / agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. / A Naomh Mhuire, a mháthair Dé, / guigh orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár mbáis. Amen
Gloria Patri (Glory Be) in Irish Gaelic:

Glóir don Athair, / agus don Mhac, / agus don Spiorad Naomh. / Mar a bhí ar dtús, / mar atá anois, / agus mar a bheidh go brách, / le saol na saol. Amen
Apostles' Creed in Irish Gaelic:

Creidim i nDia, an tAthair uilechumhachtach, / cruthaitheoir neimhe agus talaimh, / agus in Íosa Críost, / a aon mhacsan, ár dTiarna, / a gabhadh ón Spiorad Naomh, / a rugadh ó Mhuire Ógh, / a d'fhulaing páis faoi Phontius Píoláit, / a céasadh ar chrois, a fuair bás agus a hadhlacadh, / a chuaigh síos go hifreann, / a d'éirigh an treas lá ó mhairbh, / a chuaigh suas ar neamh, / atá ina shuí ar dheis Dé, / an tAthair uilechumhachtach , / as sin tiocfaidh sé chun breithiúnas a thabhairt / ar bheo agus ar mhairbh. / Creidim sa Spiorad Naomh, / sa NaomhEaglais Chaitliceach, / i gcomaoin na naomh, / i maithiúnas na bpeacaí, / in aiséirí na gcorp, / agus sa bheatha shíoraí. Amen


Madagaskar