Prayers in Polish | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Polish (język polski)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (120)   Endangered language (11)   Moribund / extinct language (2)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Polish (język polski)

face Speaker: Anton (Poland, Katowice)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Lord's Prayer in Polish (język polski)

play_circle_filled
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen

Hail Mary in Polish (język polski)

play_circle_filled
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen

Gloria Patri in Polish (język polski)

play_circle_filled
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen

Apostles' Creed in Polish (język polski)

play_circle_filled
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie
społeczność Świętych,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesWallis & Futuna