Prayers in Slovak | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Slovak (slovenčina)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

For this language there are several versions available:

  1. Slovak (Roman Catholic Church) recited by Silvia
  2. Slovak (Roman Catholic Church) recited by Anton

Slovak (slovenčina)

face Speaker: Silvia (Slovakia, Žilina)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Slovak (slovenčina)

play_circle_filled
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen

Lord's Prayer in Slovak (slovenčina)

play_circle_filled
Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.
Amen

Hail Mary in Slovak (slovenčina)

play_circle_filled
Zdravas' Mária,
milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária,
Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej.
Amen

Gloria Patri in Slovak (slovenčina)

play_circle_filled
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
Amen

Apostles' Creed in Slovak (slovenčina)

play_circle_filled
Verím v Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie panny,
trpel za vlády poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho,
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen

Niceno-Constantinopolitan Creed in Slovak (slovenčina)

play_circle_filled
Verím v jedného Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha,
Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného,
jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády poncia Piláta,
bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca.
A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého,
Pána a oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva.
On hovoril skrze prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.
Amen
list Show the list of prayers in all languages

Slovak (slovenčina)

face Speaker: Anton (Slovakia, Prešov)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Lord's Prayer in Slovak (slovenčina)

play_circle_filled
Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi,
tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.
Amen

Hail Mary in Slovak (slovenčina)

play_circle_filled
Zdravas Mária,
milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária,
matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej.
Amen

Gloria Patri in Slovak (slovenčina)

play_circle_filled
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech ej i teraz i vždycky, až na veky vekov.
Amen

Apostles' Creed in Slovak (slovenčina)

play_circle_filled
Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar