Prayers in Malaysian | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Malaysian (bahasa Malaysia)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Malaysian (bahasa Malaysia)

face Speaker: Mona Lisa (Malaysia, Sabah)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Malaysian (bahasa Malaysia)

play_circle_filled
Atas nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin

Lord's Prayer in Malaysian (bahasa Malaysia)

play_circle_filled
Bapa kami yang ada di surga.
Dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu
Jadilah kehendakMu
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
ke dalam percubaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin

Hail Mary in Malaysian (bahasa Malaysia)

play_circle_filled
Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati.
Amin

Gloria Patri in Malaysian (bahasa Malaysia)

play_circle_filled
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin

Apostles' Creed in Malaysian (bahasa Malaysia)

play_circle_filled
Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus,
Putera-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh Perawan Maria,
yang menderita sengsara,
dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dari situ la akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan badan,
kehidupan kekal.
Amin

Niceno-Constantinopolitan Creed in Malaysian (bahasa Malaysia)

play_circle_filled
Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi
dan segala sesuatu yang kelihatan
dan tak kelihatan.
Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus
Putera Allah Yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa,
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari syurga
Untuk kita manusia,
dan untuk keselamatan kita.
Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus
dari Perawan Maria,
dan menjadi manusia.
Ia pun disalibkan untuk kita,
waktu Ponsius Pilatus,
ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan.
Pada hari ketiga la bangkit,
menurut Kitab suci.
Ia naik ke syurga,
duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati,
kerajaan-Ny a takkan berakhir.
Aku percaya akan Roh Kudus,
ia Tuhan yang menghidupkan,
ia berasal dari Bapa dan Putera,
yang serta Bapa dan Putera,
disembah dan dimuliakan,
la bersabda dengan perantaraan parambi.
Aku percaya akan Gereja
yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
Aku mengakui satu permandian
akan penghapusan dosa.
Aku menantikan kebangkitan orang mati,
dan hidup di akhirat.
Amin
list Show the list of prayers in all languagesVanuatu