Česky
En français


Dictionary of Netwar (Lenakel language)This is the first ever extensive dictionary of Netwar language (western Tanna, Republic of Vanuatu) published online. It is the fruit of several years of my work among the inhabitants of the island of Tanna. It contains translations of local expressions, pronunciation recordings and photographic documentation. Its purpose is to help in the preservation of the language and in passing it to the young generation.

If you want to use this data in any way, or found a mistake, please, contact me first.

Go to: Index of the dictionary Information about the dictionary


Do you want to print out the dictionary? Download its complete version in a print-ready PDF.


If you want to appreciate my effort and support my work, make a donation through PayPal. Any amount is appreciated.


první kava

  •  n kamnum 
    ceremonie, při níž muž v nakamalu pije svou první kavu. O jejím konání rozhoduje otec muže a obvykle je pozván strýc z matčiny strany a je mu věnován laplap nebo kava. Na některých místech se stále dodržuje starý způsob pití první kavy, kdy otec nebo strýc nabízí k pití kavu v misce vyrobené z banánového listu. Muž ji pije v předklonu a nakonec sní kousek pečeného prasečího sádla, který je v kavě utopený, jako ochranu před jedy a zkaženým jídlem.
  •  v ol kamnum 
    dělat ceremonii první kavy. srov.: 'kamnum'. Ex.: Ta lenhaiu apa imaim kamol kamnum taha Iaruél.  ~ Večer budou v nakamalu organizovat ceremonii prvního pití kavy pro Iaruéla.

Mluvčí: Noël Yeru (Lowanatom)

Thematic dictionary

Phrases


Madagaskar