Prières en javanais | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en javanais (basa Jawa)

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (126)   Langue en danger (12)   Langue moribonde / morte (4)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Javanais (basa Jawa)

face Locuteur: Francis (Indonésie, Java)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en javanais (basa Jawa)

play_circle_filled
Konjuk ing asma dalem Hyang Rama, Saha Hyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin

Notre Père en javanais (basa Jawa)

play_circle_filled
Rama kawula ing Swarga,
Asma Dalem kaluhurna,
Kraton Dalem mugi rawuha,
karsa Dalem kalampahana,
wonten ing donya kados in Swarga.
Kawula nyuwun rejeki kanggé sapunika,
sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem,
kados déné anggèn kawula ugi ngapunten dhateng sesami,
kawula nyuwun tinebihna saking panggodha,
saha linuwarna saking piawon.
Amin

Je vous salue Marie en javanais (basa Jawa)

play_circle_filled
Sembah bekti kawula Dèwi Maria,
kekasihing Allah,
Pangéran nunggil ing Panjenengan Dalem
sami-sami wanita Sang Dèwi pinuji piyambak,
saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yésus.
Dèwi Maria Ibuning Allah,
kawula tiyang dosa
sami nyuwun pangèstu Dalem,
samangké tuwin bénjing dumugining pejah.
Amin

Gloire au Père en javanais (basa Jawa)

play_circle_filled
Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci,
kados ing mula-buka, sapunika, sarta ing salami-laminipun.
Amin

Symbole des Apôtres en javanais (basa Jawa)

play_circle_filled
Kawula pitados ing Allah Rama Sang Mahakuwasa ingkang nitahaken bumi-langit,
saha ing Gusti Yésus Kristus Putra Dalem ontang-anting Pangéran kawula,
ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria,
kagarba déning kuwasa Dalem Hyang Roh Suci,
ingkang nandang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus,
saha kapenthang séda sarta kasarèkaken,
tedhak dhateng papan pangentosan,
tigang dintenipun wungu saking séda,
mékrad dhateng Swarga,
pinarak ing satengen Dalem Allah Rama Sang Mahakuwasa,
saking ngriku badhé rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.
Kawula pitados ing Hyang Roh Suci lan panunggiling para suci,
pangapuntening dosa,
tangining badan,
saha gesang langgeng.
Amin
list Afficher la liste des prières en toutes les languesMadagaskar