Prières en slovaque | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en slovaque (slovenčina)

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (126)   Langue en danger (12)   Langue moribonde / morte (4)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Pour cette langue il y a plusieurs versions disponibles:

  1. Slovaque (Église catholique (romaine)) reciré par Silvia
  2. Slovaque (Église catholique (romaine)) reciré par Anton

Slovaque (slovenčina)

face Locuteur: Silvia (Slovaquie, Žilina)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en slovaque (slovenčina)

play_circle_filled
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen

Notre Père en slovaque (slovenčina)

play_circle_filled
Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.
Amen

Je vous salue Marie en slovaque (slovenčina)

play_circle_filled
Zdravas' Mária,
milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária,
Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej.
Amen

Gloire au Père en slovaque (slovenčina)

play_circle_filled
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
Amen

Symbole des Apôtres en slovaque (slovenčina)

play_circle_filled
Verím v Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie panny,
trpel za vlády poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho,
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen

Symbole de Nicée-Constantinople en slovaque (slovenčina)

play_circle_filled
Verím v jedného Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha,
Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného,
jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády poncia Piláta,
bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca.
A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého,
Pána a oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva.
On hovoril skrze prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.
Amen
list Afficher la liste des prières en toutes les langues

Slovaque (slovenčina)

face Locuteur: Anton (Slovaquie, Prešov)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Notre Père en slovaque (slovenčina)

play_circle_filled
Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi,
tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.
Amen

Je vous salue Marie en slovaque (slovenčina)

play_circle_filled
Zdravas Mária,
milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária,
matka Božia,
pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej.
Amen

Gloire au Père en slovaque (slovenčina)

play_circle_filled
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech ej i teraz i vždycky, až na veky vekov.
Amen

Symbole des Apôtres en slovaque (slovenčina)

play_circle_filled
Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.
Amen
list Afficher la liste des prières en toutes les languesVanuatu