Prières en samoan | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (126)   Langue en danger (12)   Langue moribonde / morte (4)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

face Locuteur: Mika (Samoa, Falealupo)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

play_circle_filled
I le suafa o le Tama, ma le Alo, ma le Agaga Pa’ia. Amene

Notre Père en samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

play_circle_filled
Lo matou Tamä e o i le lagi, ia paia lou suafa.
Ia o’o mai lou malö.
Ia faia lo finagalo i le lalolagi, e pei ona faia i le lagi.
Ia e foa’i mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ai e tatau ma le aso.
Ia e faamagalo ia tei matou agasala,
e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou.
Aua foi e te ta’ita’iina i matou i le faasoosoga,
a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga.
Amene

Je vous salue Marie en samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

play_circle_filled
Si o’u alofa Maria,
ua tumu oe i le kalasia,
ua ia te oe le Alii,
ua manuia oe i fafine uma,
ma ua manuia o Iesu,
le fua o lou alo.
Maria paia e,
le Tinä o le Atua,
ia le talosia i matou tagata agasala,
i ona po nei, ma le ituaso o lo matou oti.
Amene

Gloire au Père en samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

play_circle_filled
O le vi’iga i le Tamä, ma le Alo, ma le Agaga Pa’ia.
E pei o lona vi’iga sa i le amataga, e faapea foi i ona po nei, ma aso uma i le faavavau, faavavau lava.
Amene
list Afficher la liste des prières en toutes les languesVanuatu