Česky
In English


Dictionnaire tchèque-malgache
Télécharger dictionnaire tchèque-malgache complète

Voulez-vous imprimer ce dictionnaire? Téléchargez sa version complète en PDF. Les notes et détails concernant le dictionnaire se trouvent sur la page de garde du dictionnaire.

Tip: Pour chercher un mot, utilisez Ctrl+F. Les informations sur les droits d'auteur se trouvent à la fin de la page.

Est-ce que ce dictionnaire vous a aidé?

Il vous est offert gratuitement, mais il m'a coûté beaucoup de travail de le créer pour vous. Si vous voulez apprécier mon effort et soutenir mon travail, faites-moi un don à travers PayPal. Le montant est à vous.


Česky

a- pref. sloves vytvářející se slovesným kořenem trpný rod
aza znak záporu, užívá se před slovesem mimo slovesa v imperativu
dia slovo zesilující význam ve smyslu exkluzivity Ex.: velmi dobrý, jen a jen dobrý ~ tsara, dia tsara
EKAR cf. Římskokatolická církev
faha- pref. řadových číslovek Ex.: třetí ~ fahatelo
faha- pref. tvořící minulý čas Ex.: když (byl) dítětem, jako dítě ~ fahazaza
fan- pref. podstatných jmen odvozených ze sloves s předponou man-
FFKM cf. Rada křesťanských církví Madagaskaru
FJKM cf. Církev Ježíše Krista na Madagaskaru
ha- pref. abstraktních jmen vzniklých z příd. jm Ex.: dobrý - dobro, vysoký - výška ~ tsara - hatsarana, avo - haaavo
ha- pref. vyjadřující počet dní Ex.: tři dny ~ hateloana
ho částice značící budoucí čas
i- pref. měnící jméno na předložku nebo příslovce Ex.: záda - vzadu ~ voho - ivoho
i- pref. tvořící jména míst Ex.: Merina (národ) - Imerina (země Merinů) ~ Merina - Imerina
i- pref. vlastních jmen, spíše neformální, Koto - Ikoto
if- pref. vyjadřující vzájemnost Ex.: trpělivost - mít spolu trpělivost ~ fandeferana - fifandeferana
ifamp- pref. vyjadřující vzájemnost Ex.: Rabe a Rakoto si sedli blízko jeden druhého. ~ Nifampipetraka akaikin Rabe sy Rakoto.
JIRAMA cf. Elektřina a voda Madagaskaru
kokoa srovnávací člen za příd. jm. Ex.: dobrý - lepší ~ tsara - tsara kokoa
komanga (Erythrophleum couminga Baill.) druh jedovatého stromu
maha- pref. znamenající schopnost něco dělat nebo získat nějakou vlastnost Ex.: moci zapomenout ~ mahafoy
man- pref. tranzitivních sloves a přídavných jmen
manka- pref. tranzitivních sloves Ex.: sladkost - shledat něco sladkým ~ hamy - mankamamy
manko částice zesilující význam
mp- pref. označujících osobu vykonávající činnost Ex.: učit - učitel ~ mianatra - mpianatra
no částice sloužící ke zdůraznění podmětu inverzí Ex.: To udělal on. ~ Izy no nanao izany.
no částice značící minulý čas
no ho částice značící pohyb směrem k něčemu Ex.: směrem sem ~ no ho mankaty
noho srovnávací spojka Ex.: lepší, než ~ tsara noho
ny určitý člen
ra- pref. vlastních jmen, forma respektu, Koto - Rakoto
rotra (Syzygium spp.) kůra se užívá k výrobě "laro", viz.
ry částice před jménem značící rodinu nebo mn. č. Ex.: přijela rodina Rakoto ~ tonga ry Rakoto
sorabe abeceda arabského původu z přibližně 17. století sloužící pro psaní malgaštiny, později nahrazená latinkou
t- pref. užívaný v minulém času s předložkami a příslovci času
tafa- pref. sloves značící akci vykonanou na podmětu náhodou nebo nějakou vnější okolností Ex.: posadit se - být posazen (někým) ~ petraka - tafpetraka
tsy záporná částice, před slovesem
ve tázací částice, za slovesem jako české -li Ex.: Je už práce skončena? ~ Vita ve ny asa?
viha (Typhonodorum lindleyanum) endemická rostlina Madagaskaru s velkými listy rostoucí ve vodě
voa- pref. rezultativu, odvozeno z "voa" - ovoce, výsledek minulé akce, který přesahuje do přítomnosti Ex.: volba - být vybraný ~ fidy - voafidy
VOZAMA cf. Zachraňte malgašské děti

0 aotra[♫]

1 iray[♫]

2 roa[♫]

3 telo[♫]

4 efatra[♫]

5 dimy[♫]

6 enina[♫]

7 fito[♫]

8 valo[♫]

9 sivy[♫]

10 folo[♫]

11 iray ambin'ny folo[♫]

12 roa ambin'ny folo[♫]

13 telo ambin'ny folo[♫]

14 efatra ambin'ny folo[♫]

15 dimy ambin'ny folo[♫]

16 enina ambin'ny folo[♫]

17 fito ambin'ny folo[♫]

18 valo ambin'ny folo[♫]

19 sivy ambin'ny folo[♫]

20 roapolo[♫]

21 iray amby roapolo

22 roa amby roapolo

23 telo amby roapolo

24 efatra amby roapolo[♫]

25 dimy amby roapolo[♫]

26 enina amby roapolo

27 fito amby roapolo

28 valo amby roapolo

29 sivy amby roapolo

30 telopolo[♫]

31 iray amby telopolo

32 roa amby telopolo

33 telo amby telopolo

34 efatra amby telopolo

35 dimy amby telopolo

36 enina amby telopolo

37 fito amby telopolo

38 valo amby telopolo

39 sivy amby telopolo

40 efapolo[♫]

41 iray amby efapolo

42 roa amby efapolo

43 telo amby efapolo

44 efatra amby efapolo

45 dimy amby efapolo

46 enina amby efapolo

47 fito amby efapolo

48 valo amby efapolo

49 sivy amby efapolo

50 dimampolo[♫]

51 iray amby dimampolo

52 roa amby dimampolo

53 telo amby dimampolo

54 efatra amby dimampolo

55 dimy amby dimampolo

56 enina amby dimampolo

57 fito amby dimampolo

58 valo amby dimampolo

59 sivy amby dimampolo

60 enimpolo[♫]

61 iray amby enimpolo

62 roa amby enimpolo

63 telo amby enimpolo

64 efatra amby enimpolo

65 dimy amby enimpolo

66 enina amby enimpolo

67 fito amby enimpolo

68 valo amby enimpolo

69 sivy amby enimpolo

70 fitopolo[♫]

71 iray amby fitopolo

72 roa amby fitopolo

73 telo amby fitopolo

74 efatra amby fitopolo

75 dimy amby fitopolo

76 enina amby fitopolo

77 fito amby fitopolo

78 valo amby fitopolo

79 sivy amby fitopolo

80 valopolo[♫]

81 iray amby valopolo

82 roa amby valopolo

83 telo amby valopolo

84 efatra amby valopolo

85 dimy amby valopolo

86 enina amby valopolo

87 fito amby valopolo

88 valo amby valopolo

89 sivy amby valopolo

90 sivifolo[♫]

91 iray amby sivifolo

92 roa amby sivifolo

93 telo amby sivifolo

94 efatra amby sivifolo

95 dimy amby sivifolo

96 enina amby sivifolo

97 fito amby sivifolo

98 valo amby sivifolo

99 sivy amby sivifolo

100 zato[♫]

200 roanjato[♫]

300 telonjato[♫]

400 efajato[♫]

500 dimanjato[♫]

600 eninjato[♫]

700 fitonjato[♫]

800 valonjato[♫]

900 sivinjato[♫]

1'000 arivo[♫]

2'000 roa arivo

10'000 alina[♫]

20'000 roa alina

100'000 hetsy

200'000 roa hetsy

1'000'000 tapitrisa

2'000'000 roa tapitrisa

A

a ary[♫] • dia[♫] větná spojka • sady • sy • a pak ary[♫] • a proto ka • a tak amin'izany • ka • noho izany

aby mba před slovesem v bud. č.

ačkoli na dia izany aza

administrativa lamina ara-pitondrana

adolescent somondrara dívka

adresa adiresy[♫]

Afghánistán Afganistana

ah hay

aha hay

ahoj salama

akcent tendro kambana tréma, ë • tendro miraika havanana ostrý, é • tendro miraika havia tupý, è • tendro satroka cirkumflex, ê

akorát mety

ale fa[♫] • ale neříkej aiza koa moa ity ... Ex.: Jsi opravdu chytrý člověk. ... Ale neříkej! ~ Tena mba olona mahiratra re ianao. ... Aiza koa moa ity mahiratra e!

alespoň ahay

alkohol alkôla

ambasáda ambasady[♫]

ananas mananasy[♫]

anděl anjely

anglicky anglisy

Angličan Anglisy

Anglie Angletera[♫]

ano eka prov. • eky prov. • eny • heka prov. • ia prov.

antibiotikum antibiôtika[♫]

apostrof faingomihantona

arabský arabo

arašídový dezert koban-dravina sladká malgašská specialita z arašídů, hnědého cukru a sladkého rýžového těsta, obalené v banánových listech se vaří i více než 24 hodin, dokud cukr nezkaramelizuje

arašídy kapika • voanjo

Argentina Arjentina

ariary ariary malgašská měna

armáda tafika

arogance setra

arogantně se chovat misetrasetra

arzén arsenika

asfalt tara

astronomie astrônômia

anie[♫] • ať ... či na ... na

atom atôma

Austrálie Aostralia

automobil fiarakodia

autorita fahefàna

avokádo avoka[♫] (Persca gratissima)

avšak kanefa

axióm ankina[♫]

azbest amianta

až do hatra místně n. časově • hatrany před slovem

B

babička nenibe • renibe uctivě

balon baolina[♫]

bambus volo[♫]

banán akondro[♫] (Musa sp.) • fintsa sušený • katakata (Musa sp.) prov. Tsimihety • kida (Musa sp.) prov. Bara

banánový dezert koba akondro sladká malgašská specialita z rozmačkaných banánů, medu a kukuřicové mouky obalený v drcených arašídech a uzavřený v banánových listech, a vařený ve vodě n. v páře

banka banky[♫]

baobab reniala (Adansonia grandidieri) • za (Adansonia za, A. madagascariensis, A. digitata, A. rubrostipa)

barevný miloko

barva loko nátěr a pod. • volo[♫]

báseň hainteny specifický malgašský literární žánr krátké básně nesoucí silný náboj malgašské symboliky, metafor a moudrosti

bát se atahorana něčeho, pasivum • matahotra

batáty bageda sladké prov. Bara • ovy[♫] sladké

baterie pila

bavit se milalao hraním a pod.

bědování gogogogo

během mandritra • nony

belgický belza[♫]

Belgičan Belza[♫]

Belgie Belzika

Beran alahamaly souhvězdí

bez ala[♫] něčeho • bez chuti kamo[♫] něco dělat • bez odvahy kivy

Bible Baiboly[♫]

bída fahantrana • fisotria prov. Bara

bílá fotsy[♫] • mangatsohatso sněhobílá • Bílá sobota Sabotsy Masina

biskup eveka církevní hodnostář

bít mikapoka do něčeho

bití kapoka

bitý kapohina být

blahopřání arahaba • fiarahabana

blahoslavený olontsambatra

bláto fotaka

blázen foka

bláznivý adala[♫] • marary saina

blaženost fahasambarana • hasambarana

bledý matroka

blecha parasy[♫]

blesk fotaka

blízko akaiky[♫]

Blíženci alizoza souhvězdí

blížit se k mby akaiky

bližní mpiara-belona • namana

bohatství harena

bohatý mpanarivo člověk, lit. ten kdo má tisíc kusů dobytka

boj ady[♫] • tolona

bojovat mitolona

bok ila

bolest aretina[♫] • fanaintainana[♫] silná • bolest břicha aretin-kibo[♫] expr. • bolest hlavy aretin-doha[♫] expr. • bolest v krku aretin-tenda[♫] expr. • bolest zubů areti-nify[♫] expr.

bolestivý manaintaina být

bolet manaintaina silně

bomba bomba[♫]

botanika haizavamaniry

boty kiraro[♫]

bougainvillier laingomena (Bougainvillea sp.)

Boží syn zanak'Andriamanitra

brambory bele sladké prov. Bara • ovy[♫] klasické i sladké • vomanga sladké

branka vavahady[♫]

bratr rahalahy ve vztahu k bratrovi • zandry mladší • zoky starší

Brazílie Brazila

bronz alimo • sabamena • varahina

brýle solomaso

brzy rehefa • vetivety[♫]

březen martsa[♫]

břicho kibo[♫]

budoucnost hoavy

Bůh Andriamanitra[♫]

bujón ro

bunda salotra

burské oříšky kapika

bydliště fonenana

býk vositra kastrovaný prov. Bara

Býk adaoro souhvězdí

bylina ahitra

bytí tena

C

celá osobnost tena

celá země eran-tany

celý tontolo

cement simenitra

cena vidy[♫]

centimetr sentimetatra

centrála foibe organizace a pod.

cerbera tangena (Cerbera manghas) strom s jedovatým ovocem používaným v minulosti k provádění božího soudu

cesta arabe[♫] • lalana[♫]

cestování fizahan-tany

cestovat mandeha lavitra[♫]

cibule tongolo

cigareta sigara

cihla biriky[♫]

cikáda jorery

cín firaka obecně • firapotsy

cínový plech vifotsy

církev eglizy • fiangonana[♫] • Církev Ježíše Krista na Madagaskaru Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara protestantská církev, druhá největší křesťanská denominace na Madagaskaru FJKM, www.fjkm.mg

cítěný re být, smysly

citronela veromanitra (Cymbopogon citratus)

cizinec vahiny • vazaha bílý, Evropan

co inona[♫] • co se děje maninona[♫]

cokoli ka na inona na inona to či ono

ctěný hajaina být

cukr siramamy[♫]

cukrová třtina fary

cyklon rivo-doza

Č

čaj dite[♫]

čárka faingo

čas fotoana nějaké události

část anjara[♫] • zara

často matetika

častý matetika

čekat andry na něco • miandry

čelit atrehina[♫] něčemu • miatrika problému a pod.

čelo atrika • handrina[♫]

čepice satroka[♫]

černá mainty[♫] • ngizina hluboká

čerstvý vao

červ kankana

červen jona[♫]

červená jaky výrazná • jiro mena na semaforu • mena[♫]

červenec jolay[♫]

Červený kříž Vokovoko mena

čest haja • hasina • voninahitra

Čína Sina

Číňan Sinoa

čiperný mavitribitrika

číst mamaky[♫]

čistit manadio

čistota dio[♫] • fahadiovana

čistý madio[♫]

člen mpanoritra mluvnický

člověk olo olona • olombelona smrtelník • olona • člověk s otevřenýma očima mahiratra

čočka voanemba luštěnina

čtení vakiteny

čtrnáct dní tapa-bolana

čtvrť faribohitra města • fokontany

čtvrtek alakamisy[♫]

čtvrtina ampahefany[♫] • fahefany[♫]

čtvrtý měsíc asarata tradiční malgašský kalendář, červenec

D

ďábel devoly

daleko lavitra[♫]

dalekohled masolavitra

dáma andriambavy v kartách

Dánsko Danmarka

dar fanatitra obětní • fanomezam-boninahitra k něčí poctě • fanomezana • tolotra

dárek fanomezana

darování fanolorana

darovaný atolotra[♫] být

dát anomezana[♫] • manome[♫] • dát dobrovolně mahafoy

datum daty[♫] • datum expirace daty fitsaharana • datum platnosti daty fitsaharana platné do ...

dávání fanolorana • ome

dávat manome[♫]

dcera zanaka vavy[♫]

dědeček dadabe[♫] • raibe uctivě

dědictví lova

definice famaritana

deformace kilema

degradovat milofika

dech aina • fiaina

dej omeo

děkování fisaorana

děkovat isaorana • misaotra

děkuji misaotra • děkuji pěkně misaotra betsaka

dělat manao[♫] • miadana v klidu • mikatroka s velkým nasazením • dělat šťastným mampifaly[♫]

dělení fizarana

délka halavana

dělník mpiasa

démon demony • tromba způsobující posedlost

den andavanandro[♫] obyčejný • andro[♫] • mandritry ny andro iray manontolo celý • tontolo andro celý • den pracovního klidu andro tsy fiasana

desátý měsíc alisady tradiční malgašský kalendář, leden

děsit mahatahotra

déšť orana

deštník elo[♫]

detailně antsipiriany

děti rankizy vokativ

dětinský bodo

dětství fahazaza v, jako dítě

devátý měsíc alakosy tradiční malgašský kalendář, prosinec

dezert tsindri-tsakafo

diamant diamondra

dílna trano fiasana

díra lavaka v zemi • loaka

diskuse ady hevitra[♫] • zaika

dítě ankizy[♫] • zanaka[♫] • zaza • zazakely[♫]

divadlo teatira

dívat se mibanjina upřeně na něco • mijery[♫]

dívej se banjino[♫]

divočák lambo

divoký dia[♫] zvíře a pod.

dlaň felatanana

dlouho ela[♫] • lava[♫]

dlouhý lava[♫]

dluh iditra

dnes androany[♫] uplynulá část • anio[♫] zbývající část

do amy[♫] • any amin'ny[♫] místně Ex.: do domu ~ any amin'ny • mandraka časově • do dlaně ampelantanana[♫] • do jisté lhůty amin'ny andro voafetra • do určité doby amin'ny andro voafetra

doba postní Karemy

dobrodinec mpanao soa

dobrota fahatsarana • hasoavana • lalam-po vlastnost

dobrou noc tafandriamandry prov. Betsileo

dobrý meva prov. Bara • soa[♫] • tsara[♫] • dobrý den salama

dobytý resy být

dodělání famaranana práce a pod.

dodělat manatontosa práci

dohoda farafara ustanovení ve smlouvě

dohodnutý ekena[♫] být • tapaka být, obchod apod.

dokonalost fahalavorary[♫]

dokonalý lavorary

dokonce i aza[♫]

dokončený tanteraka • tontosa • vita být • vitaina být

dokončit manatontosa

doktor dokotera[♫]

dokud dieny[♫]

dole ambany[♫]

domácnost tokantrano

domáhat se miangavy něčeho

domov tokantrano

donést maka

donucený noterena

doopravdy tokoa

dopis taratasy

doporučení toro-hevitra

doporučený tsiverimandeha dopis

doprovázet miaraka • momba

dorazit někam tonga[♫]

dospělý olondehibe

dospívající somondrara dívka

dostačující ampy[♫]

dostižený tratra

doufat antenaina v pasivu • manantena

dovolený avela[♫] být • azo[♫] být

dovoz fampidirana entana

drahocenný sarobidy

drahokam vatosoa

drahý lafo[♫] cena • lafo loatra[♫] příliš • mangidy cenou

drobné vola madinika peníze

droždí fanonga

dršťky vorivorinkena

druh karazana biologický a pod.

druhý faharoa[♫] • druhý měsíc adaoro tradiční malgašský kalendář, květen

družit se miombona

dřevo hazo

duben aprily[♫]

duha avana[♫]

duch fanahy[♫] • lolo[♫] přízrak prov. Bara • tromba zlý, působící posedlost • Duch Svatý Fanahy Masina[♫]

důkaz porofo

dům trano[♫]

dusík nitirôzenina

duše fanahy[♫]

důvěřovat matoky

dvakrát indroa

dvanáctý měsíc alohotsy tradiční malgašský kalendář, březen

dveře varavarana[♫]

dvojčata kambana

dvojtečka teboka roa

dvůr tokotany domu

dýchání fiainana

dýně babaka[♫] • voatavo

džungle ala mikitroka[♫]

E

Elektřina a voda Madagaskaru Jiro sy Rano Malagasy státem vlastněný, přední malgašský dodavatel elektřiny a vody JIRAMA

e-mail imailaka

emblém faneva[♫]

energie angôvo • tanjaka

etnikum Madagaskaru Antaifasy sever, poblíž Antsiranana (Diego-Suarez) • Antaimoro jihovýchod, poblíž Manakara • Antaisaka jih, poblíž Farafangana • Antambahoaka jihovýchod, poblíž Mananjary • Antankarana sever, poblíž Antsiranana (Diego-Suarez) • Antanosy jih, poblíž Taolagnaro (Fort-Dauphin) • Antrandroy jih, poblíž Ambovombe • Bara jih ve vnitrozemí, poblíž Ihosy a v Isalo • Betsileo jižní vrchovina, poblíž Fianarantsoa • Betsimisaraka východ, mezi Toamasina a Antalaha • Bezanozano východ, centrální vrchovina • Mahafaly jihozápad, poblíž Ampanihy • Merina centrální vrchovina • Mikea západ, poblíž Toliara • Sakalava západ • Sihanaka severovýchod, poblíž jezera Alaotra • Tanala východ, poblíž Manakara • Tsimihety sever • Vezo jihozápadní pobřeží • Zafimaniry centrální vrchovina poblíž Ambositra

Eugenia petrikensis ropasy lahiny

eukalyptus kininina (Eucalyptus robusta)

Evangelium Vaovao mahafaly

Evropská Unie Vondrona Eoropeana

experiment fanandramana[♫]

F

fádní lefy

fáma tsaho

fanorona fanorona malgašská desková hra

fazole tsaramaso

feferonka sakay[♫]

fenomén zava-miseho

fialová volomparasy[♫]

fíkovník aviavy[♫]

fíkus laza (Ficus reflexa) druh fíkusu, jehož kůra slouží k výrobě druhu lamby jménem "fanto", kořeny mají léčivé účinky

Filipíny Filipina

Finsko Finlandy

fosa fosa (Cryptoprocta ferox)

fosfor fôsfôrô

fotbal baolina[♫]

fotoaparát fakantsary[♫]

fotograf mpaka sary

fotografie sary • sary miloko barevná

fotografovat maka sary[♫]

foukat mandrivotra vítr

Francie Frantsa

Francouz Frantsay

francouzsky frantsay

francouzština frantsay

fungovat mandeha[♫]

G

galidie hnědoocasá vontsira (Salanoia concolor)

galidie proužkovaná vontsira (Galidia elegans)

gekon východní tsatsaka (Hemidactylus frenatus) prov. Bara

grafit anjamanga • manjarano

gram grama

grapefruit voangibe

guava gava

H

had ala[♫] prov. • bibilava[♫] • marolongo cf. "marorazana" • marorazana druh černo-žlutého jedovatého hada, lit. mnoho předků, říká se, že pokud je zabit v domě, budou na jeho místo přicházet další hadi stejného druhu a jeho smrt přinese neštěstí člověku, který jej zabil

hádka ady[♫]

hanba henatra

hbitost vitrika

hbitý mavitrika

helma satro-by

hezký mahafinaritra[♫]

historie tantara

hlad hanoanana

hladký tsotra

hladový noana

hlas feo

hlava filoha státu, společnosti, atd. • loha[♫]

hlavní chod foto-tsakafo

hlavní město renivohitra

hle indro zvolání

hledání karoka usilovné • tady

hledat mikatsaka • mitady

hliník viraty

hluboký lalina[♫]

hluchota renina

hluchý marenina

hmyz bibikely[♫]

hned avy hatrany[♫] expr.

hnědá volombitsika[♫] • volontsokola[♫] čokoládová

hněv hatezerana

hnízdo akany[♫]

hnutí fikambanana lidí

hod toraka vrh

hodina adiny[♫] • ora

hodinky famantaranandro[♫]

hodně betsaka[♫] • indrindra • hodně polibků ba betsaka[♫] na konci dopisu

holub voromailala

holubice domohina[♫]

hora tendrombohitra[♫]

horečka tazo obyčejná i malarická

horizont faravodilanitra

horký mafana[♫]

horlivost ezaka[♫] • zoto

horlivý mazoto[♫] • mazotoa buď

hořčík mañeziôma

hořkost ngidy chuť

hořký madiro • mangidy

host vahiny

hostina fanasana[♫]

hotel hôtely

houba holatra rostlina

hovězí henomby • omby[♫]

hra lalao

hranice faritra

hrát miloka hazardní hry • hrát si milalao

hrb trafo na hřbetě zebu

hrdlička voromailala

hrnčířství tefy

hrnec vilany[♫]

hrob fasana

hrom varatra

hroznové víno voaloboka[♫]

hroznýš do[♫]

hrudník tratra

hruška poara[♫]

hrůza tahotra

hřebík fantsika

hřešit manota

hřib holatra

hřích fahotana • ota

hříšník mpanota

hudba hira • mozika

hůl tehina

husa gisa[♫]

hustý kitroka blízko vedle sebe, např. stromy

hvězda basia[♫] prov. Bara • kintana

hýbat mamalo něčím prov.

Ch

chameleon tana • tanalahy • tarondro

chápat mahafantatra • mahazo am-po někoho

chladný mamanala • mangatsiaka[♫]

chleba mofo[♫] • mofo gasy z rýže, obvykle mírně sladký, ve formě podobné českým koblížkům

chlebovník soanambo (Artocarpus altilis)

chlór klôro

chodidla tongotra[♫]

chodit mamindra hlavně o dětech

chov fiompiana dobytka

chovat miompy dobytek, slepice a pod. • chovat se miaina slušně

chovatel mpiompy dobytka

chrám tempoly

chraň arovy[♫]

chráněný arovana být

chrápání erotra[♫]

chróm krôma

chřipka gripa

chtít mikasa zamýšlet něco udělat • tia před slovesem v bud. č

chudoba fisotria prov. Bara

chudý mahantra[♫] člověk

chutnat mankafy skvěle • matsiro dobře

chutný fy

chválit midera

chyba hadisoana • tsiny

chybný diso[♫] • ota

chycený tratra

chytit mahazo

chytrý be saina[♫]

I

i ... i na ... na

idiot foka

import fampidirana entana

Indie India

injekce fampitsitsirana[♫] • tsindrona[♫]

inteligentní mahiratra přen.

interval anelanelany[♫]

inženýr injeniera

Itálie Italia

italsky italianina

J

aho[♫] vždy následuje přísudek • izaho[♫] předchází přísudek

jablko paoma[♫]

jackfruit ampalibe[♫] žakie

jádro taolana v ovoci

jáhen diakona[♫] • diakra

jak akory • jak často impiry • jak se daří manahoana

jak? ahoana?[♫]

jako hoatra • toraka • toy

jáma lavaka

jaro lohataona

jas hazavana • zava

jasný mazava[♫] • miharihary být, fakt a pod.

játra aty[♫]

jazyk fiteny • lela[♫] • teny řeč

je azy ireo[♫] 4. p., 3. os.mn. č. • je nutné aby tsy maintsy značí nutnost, lit. není možné aby ne ... • je třeba aby tokony značí potřebu • je tu misy

jeden po druhém tsirairay

jedenáctý měsíc adalo tradiční malgašský kalendář, únor

jedna iraika ve složených číslech, ex. 11, 101

jednoduchý mora[♫] • tsotra

jednota fiombonana společnost lidí • firaisana

jednotlivě tsirairay

jeho -ny suf., 2. p.

jej azy[♫] 4. p., 3. os. j. č. • -ny suf., 2. p., 3. os. j. č

její -ny suf., 2. p.

jejich -dreo suf., 2. p.

jelikož noho předchází podmět

jemný malefaka[♫]

jemu/jeho azy[♫]

jen když koa rahefa vyjadřuje přání

jenom fotsiny • ihany • monja

jeskyně lavabato

jestliže raha

ještě mbo mbola • mbola

jezero farihy[♫] větší

jezírko kamory

jež zay izay

Ježíš Jesoa • Jesosy Kristy • Ježíš Kristus Tompo

ji azy[♫] 4. p., 3. os. j. č. • -ny suf., 2. p.

jídlo sakafo[♫]

jih atsimo[♫]

jich -dreo suf., 2. p.

jíl tanimanga

jiný hafa

jíst mihinana[♫] • misakafo[♫]

jistě mihitsy • tokoa

jistota toky

jistý anankiray[♫] člověk a pod.

jít mamonjy lamesa na mši • mandeha[♫] pěšky • mankany někam Ex.: Jedu do města. ~ Mankamin'ny tanana aho. • miadana pomalu, v klidu, rozvážně • mianala do lesa, na dříví • jít na jih mianatsimo • jít na sever mianavaratra • jít na východ miantsinanana • jít na západ miankandrefana • jít spolu tafaraka pasivum

jitřenka fitarikandro

jízdné saran-dalana

jizva holatra

již sahady

jméno anarana[♫]

jód iôdy

K

k amy[♫] • k ničemu foana

kabát salotra

kabel mahazaka

kačena gana[♫] prov.

kadidlo emboka[♫]

kachna ganagana

kakao kakao[♫]

kalhoty pataloa[♫]

kalný matroka

kaloň fanihy[♫]

kam hatraiza[♫] • kam jde mankaiza[♫]

kamarád ze školy mpiara-mianatra

Kanada Kanada

Kanaďan Kanadianina

kanadský kanadianina

kanál tatatra • tatatra fampidiran-drano zavlažovací

kanton firaisana

kapesník mosara[♫]

kapitola toko

kaple trano fiangonana kely

kapok pamba

kapsa paosy

karta karatra na vlak a pod.

kasárna toby miaramila

kašel kohaka

kašlat mikohaka

kát se mibebaka

katastrofa fahoriana

katedrála katedraly

káva kafe[♫]

kaz kilema

kázání toriteny

každý avokoa[♫] • isa • isaky ny olona člověk • samy • každý den isan'andro

kde? aiza?[♫]

kdo iza[♫] • izay syn. ten, jenž

kdo? ia? prov.

kdy oviana[♫] min. č. • rahoviana[♫] bud. č.

kdybys byl tak hodný raha sitrakao zdvořilostní vsuvka, lit. pokud si to tak přeješ

kdysi taloha

když raha pokud • rahefa pokud • rehefa bud. č.

kéž anie[♫] • kéž by enga[♫]

khaki volontany

kilogram kilao

kilometr kilaometatra

klávesnice klavie

klepy tsaho

klíč fanalahidy[♫] • lakile[♫]

klíčit maniry • mitsimoka • mitsiry

klid adana[♫] • fiadanana

klima toetr'andro počasí

klobouk satroka[♫]

klovat tsaingontsaingohina

kmen foko etnikum

kněz pretra

kniha boky[♫]

kočka saka[♫]

kohout akoholahy[♫]

kojenec zazakely[♫]

kokos voaniho palma i ořech

koláč keky • mofomamy[♫]

koleno lohalika

kolik ohatrinona[♫] dotaz na cenu • kolik dní hafiriana otázka

kolik? firy?[♫]

kolikátý fahafiry

kolikrát impiry

kolo bisikilety[♫] bicykl

komár moka[♫]

kompas famantaranavaratra

kompromis elanelam-panahy

komunikovat mifandray

konec farana

konfigurace sikidy adabaraha 2-2-1-1 • adalo 1-2-1-2 • adimizana 1-2-2-2 • alahasaty 1-1-2-2 • alaimora 2-1-2-2 • alakaosy 2-1-1-1 • alakarabo 1-2-1-1 • alibeavy 2-2-1-2 • alikisy 2-2-2-1 • alohotsy 2-1-2-1 • alokola 1-2-2-1 • alotsimay 2-1-1-2 • asombola 2-2-2-2 • betsivongo 1-1-2-1 • karija 1-1-1-2 • taraiky 1-1-1-1

konopí rongony marihuana

kontemplovat mibanjina něco

konverzace resaka

kopec havoana • vohitra

korálek vakana

korosol voantsokona (Annona muricata)

koruna satro-boninahitra

kořen faka rostliny • fototra • vahatra rostliny

kořist roba válečná, lup

kost taolana

kostel eglizy • fiangonana[♫]

kostnatý taolanina být

košile lobaka[♫] • somizo[♫]

koupání andro[♫]

koupat se mandro

koupel fandroana[♫]

koupelna efitra fandroana[♫]

koupit mividy[♫]

kouření foka

kouřit mifoka

kout mikotrika pikle, přen.

kov metaly

kování tefy

kovář mpanefy

kovat mikapoka

kovotepec mpanefy i drahých kovů

koza osy[♫]

Kozoroh alisady souhvězdí

krab drakaka prov.

krádež halatra

král andriandahy v kartách • mpanjaka[♫]

králík bitro[♫]

kralovat mampanjaka nechat Ex.: nechat kralovat mír

královna mpanjaka vavy[♫]

království fanjakana • království Boží fanjakan'Andriamanitra

krásný manga[♫] • tsara tarehy člověk

krást mangalatra

kraťasy pataloa fohy[♫]

krátkozraký fohy maso

krátký fohy[♫]

kravata fehitenda

krejčí mpanjaitra

kreol kiriolona zvláště pro obyvatele Réunionu

krev ra

kreveta makamba

kritizovat manakiana hledat chyby

krk tenda[♫] hrdlo

krmit mitaiza

krocan vorontsiloza

krok dia[♫] • famindra[♫]

krokodýl voay[♫]

kromě afa-tsy[♫]

krumpáč basy[♫] prov.

krutý be fo[♫] • masiaka

krvácení baba ra[♫] silné

krysa maroantrano prov. • voalavo (Mus alexandrinus)

křehkost kiana

křest batemy[♫] • batisa

křesťan kristiana

křídlo elatra

kříž lakoroa • vokovoko

kukuřice katsaka • tsako prov.

kulka bala[♫] projektil

kultura kolontsaina

kůň soavaly[♫]

kůra hoditra • laro ze stromů "rotra", občas používaná k dodání chuti při fermentaci "toaka gasy"

kuřátko akohokely[♫]

kuřecí akoho[♫] maso

kůže hoditra

květen may[♫]

květina voninkazo • vony

Květná neděle Sampankazo

kvočna akohovavy[♫]

kvůli noho

kyselina aforano • asidra

kyselý madiro • marikivy[♫]

kýžený irina být

L

láhev tavoahangy[♫]

lampa jiro

lano tady

lantana taindelosinoa (Lantana camara) libora měňavá, malý, silně vonící keř, listy užívané při obtížích se žlučníkem

láska fitiavana

laskavost lalam-po vlastnost

látka fanto druh netkané textilie, vzdáleně podobné "tapa" z Pacifiku • lamba pruh látky sloužící jako oděv • lamba arosy vícebarevná

leden janoary[♫]

ledový mamanala

ledvina voa

lehký malefaka[♫]

lék fanafody[♫]

lékárna fivarotam-panafody[♫]

lékař mpitsabo[♫]

lékařská péče fitsaboana

lemur amboanala (Indri indri) • endrina (Indri indri) • gidro (Eulemur coronatus, E. fulvus, E. mongoz) obecný termín • kotrika (Lepilemur mustelinus, L. microdon, Hapalemur griseus griseus) • maki (Lemur catta) • sifaka (Propithecus verreauxi verreauxi, P. verreauxi coquereli, P. verreauxi coronatus, P. verreauxi deckeni) • simpona (Propithecus tattersalli, P. diadema diadema, P. diadema edwardsi, P. candidus) • varika (Eulemur coronatus, E. fulvus)

lenivý malaina

lepidlo loko

lepit se mifikitra

lepkavý maditidity

lepra andro[♫] prov. • boka • habokana

lepší než tsara noho

les ala[♫]

letadlo fiaramanidina • voromby

letecké síly Madagaskaru tafika Anabakabaka Malagasy

letiště fitodiana

léto fahavaratra[♫] sezóna bouřek

lev liona[♫]

Lev alahasaty souhvězdí

levá havia[♫] strana

levný mora[♫]

levoboček sary

lež lainga

lhář mpandainga

lhát mandainga

líbat manoroka • líbat se mifanoroka

líbit se mahafinaritra[♫]

líce fify[♫]

lidé fokonolona

lidstvo olombelona obecně • rehefa mety ho olona celé

lilek anamafaitra (Solanum nigram) listy slouží k přípravě vývaru • anantsinahy[♫] listy k přípravě vývaru • baranjely[♫] • trakavola listy k přípravě vývaru

límec vozon'akanjo

limonáda limonady

líný kamo[♫]

list ravina • takelaka

lístek karatra • tapakila

listopad novambra[♫]

lití rotsaka tekutiny

lítost bebaka[♫] • fona nad svými činy

litovat mibebaka viny

litr litatra

loď sambo[♫]

loďka batô bez plachty prov. • lakana[♫]

lumpárna abony

lupič mpandroba

lůžko fandriana[♫] • farafara

lžička sotro[♫] • sotrokely[♫] malá

M

Madagaskar Dago zkrácení slova Madagasikara používaná občas Malgaši žijícími mimo Madagaskar • Madagasikara

Mahaleo Mahaleo ikonická hudební skupina Madagaskaru založená 1972 hudebníky Dama, Dadah, Bekoto, Fafa, Nono, Charles, Raoul

Malgaš Malagasy

malgašský malagasy

malgaština malagasy

málo kelikely • málo častý vitsy[♫]

malomocenství andro[♫] prov. • boka • habokana

malomocný boka

malý kely[♫] • madinika

maminka neny[♫]

mangan manganezy

mango manga[♫]

mangrove alan-konko

mangrovník honko

maniok balahazo (Manihot esculenta) prov. Bara, Antandroy • kajaha (Manihot esculenta) prov. Betsileo • mahôgo (Manihot esculenta) prov. Tsimihety • mangahazo (Manihot esculenta)

maniokové listí s vepřovým ravintoto

manžel vady

manželka tokantrano • vady

manželský zákon lalam-bady

manželství fanambadiana[♫]

marihuana rongony

marnotratný člověk mpandany

marnotratný syn zaza mpandany

máslo dibera[♫]

maso hena • kitoza solené a sušené • ritra způsob přípravy, kdy se maso vaří tak dlouho, až se veškerá tekutina vypaří

mastný maditidity

máta solila

matematika fanisana

matka reny

matrace kidoro

mdlý lefy

med tantely[♫]

měď saba i její slitiny • varahina

měkký malemy[♫]

meloun voatango cukrový • voazavo vodní

měnit miova

menstruace fotoana

meruňka paiso[♫]

měřit manohatra

měsíc volana[♫]

Měsíc volana[♫]

měsíčky fotoana menstruace

město kaominina současný správní celek Madagaskaru, menší než departemanta, existuje jich 1 395 • tanàna[♫]

meteor fantara

metr metatra

metropole renivohitra

Mexiko Meksika

mez fetra omezení časem, příkazy, atd.

mezi anelanelany[♫] • anivo

míč baolina[♫]

miláček malala

milionář mpanarivo přen.

milost hasoavana

milovaný ampelantanana[♫] člověk nebo předmět, i fig. • malala člověk • tiavina být

milovat mitia • tia • milovat se mifankatia

miluj tiavo

mimoto saingy

minibus taksy borosy[♫] levný dopravní prostředek spojující většinu měst na Madagaskaru

ministr energetiky ministra ny angôvo

minulou noc halina

minulý lasa Ex.: minulé pondělí ~ alatsinainy lasa

minuta minitra

mír fandriam-pahalemana[♫] • fiadanana

míra fandrefesana něčeho • fatra

mírně moramora[♫]

miska kaopy[♫]

místní zanatany člověk

místo toerana • místo narození toerana nahaterahana

mišpule bibasy (Eriobotrya japonica) Mišpule japonská, má jedlé plody vzdáleně podobné meruňkám

mít manana[♫] • mít na mysli manampo • mít na svědomí adidina něco • mít rád tia

mládenec tovolahy svobodný

mladý tanora[♫]

mléko ronono[♫]

mlha zavona

mluvení fitenenana

mluvit miteny[♫]

mne ahy[♫] 4. p. • -ko suf., 2. p.

mnoho be dia be[♫]

moc fahefàna • hery síla • indrindra mnoho

mocnina toraka

močál fanja

modlit se mitalaho za něco • mivavaka[♫]

modlitba vavaka

modrá manga[♫] • ngerona velmi tmavá, indigová

mokrý ampoka • lena

moruše voaroy[♫]

moře ranomasina[♫]

mořské plody hazandrano

mosaz sabamavo

moskytiéra aromoka[♫]

most tetezana[♫]

motorka môtô

motto faneva[♫]

motýl lele • lolo[♫]

moudrost fahendrena[♫]

moudrý anti-panahy[♫] člověk • hendry

moucha lalitra[♫]

mouka koba

mozek atidoha[♫]

možná angaha[♫]

možný hay být, v něčích schopnostech

mrak rahona

mravenec vitsika

mrkev karaoty

mrštnost vitrika

mrštný mailaka • mavitrika

mrtvola faty

mrtvý maty[♫]

mše lamesa

můj -ko suf., 2. p.

muset tokony

mušle akorandriaka[♫]

muž lahiny • lahy • lalahy prov. • lehilahy[♫]

můžeš-li to (pro mne) udělat raha azonao atao zdvořilostní vsuvka

mužský lahy

my isika[♫] inc. • izahay[♫] exc.

mýdlo savony

mysl saina

myš kajoy • totozy

myšlení eritreritra

myšlenka hevitra

mýt manasa • mýt se misasa

mytí sasa

mytý sasana být

N

na any amin'ny[♫] místně Ex.: na univerzitu ~ any amin'ny • na druhou stranu kosa nicméně • na kolik částí ampahafiriny • na očích imaso • na rozpacích sahirana • na shledanou veloma • na vlastní oči hita maso

naběračka loso[♫]

nabídka tolotra

nabídnout manolo

nabízený atolotra[♫] být

náčrt vangovango

načrtnout mamangovango

naděje fanantenana[♫]

nádherný kanto

nadojené noterena mléko

nadpis lohateny

nádraží fijanonana[♫] taxi brousse • gara[♫]

náhodou sao Ex.: není tu náhodou nějaká rýže? ~ sao misy vary?

náhorní plošina tanety[♫]

nahoře ambony[♫]

náhrada solo Ex.: brýle ~ solomaso

nahý mitanjaka být

najedený voky[♫]

najít mahita

nakládaná zelenina lasary pikantní, obvykle rajčata a cibule s chili

nalevo ankavia[♫]

nalezený hita být

nalít mandrotsaka

náměstí kianja

namyšlenost setra

nanebevstoupení fiakarana

naopak kosa

naostřený asaina být

naplněný tototra

naplňovat mameno • manenika zcela

nápodobně torak'izany koa

napodobovat maka tahaka

nápoj zava-pisotro alkoholický • ranon'ampango • nápoj z vody a rýže ranovola

napravo ankavanana[♫]

naprosto tanteraka

naproti manoloana

národ firenena

narození fahaterahana

narozený teraka

nářečí fitenim-paritra

nářek gogogogo

nás anay[♫] exc., 4. p. • antsika[♫] inc., 4. p. • -nay exc., suf., 2. p. • -ntsika inc., suf., 2. p.

nasáklý ampoka • vonto

násilí siaka

násilný masiaka

následovat manaraka • momba

nasloucháno henoina být něčemu

nástroj fiasana pracovní • fitaovana

nástupce fara

náš -nay exc., suf., 2. p. • -ntsika inc., suf., 2. p.

náušnice kavina

navíc mainka

návnada jono[♫] na ryby

návrat verina

návrh tolokevitra

navštívit mamangy • mitsidika krátce prov. Bara

navždy mandrakizay

nazdar salama

názor hevitra

ne aisy[♫] zvolání vyjadř. zklamání • tsia

nebe lanitra[♫]

nebezpečí loza • rahona

nebo na • sa v otázkách n. ve větách dávající dvě alternativy

neboj se aza manahy[♫]

něco zavatra

neděle alahady[♫]

nedůvěřivý maody

něha antra[♫]

nehodí se tsy mety to

nechat mamela

nejdříve aloha[♫]

nejistota fisalasalana

někdo olo olona

někdy indraindray

Němec Alemà

Německo Alemaina

německy alemà

nemoc aretina[♫]

nemocnice hopitaly[♫]

nemocný mañelo prov. Bara • marary[♫]

nemrtvý lolovokatra oživlá mrtvola prov.

němý moana

nenávidět mandrafy

nenávist fankahalana

není tsisy tsy misy • není dobré tsy mety to

neoddělitelný vadin-koditra

neodmyslitelný vadin-koditra

neomezený malalaka

neón neô

neplodný momba člověk

nepokoje rotaka • tabataba

nepříjemnost gidrogidro velká

nepříjemný sarotra[♫] člověk

nepříliš dobrý tsy tsara loatra

nepřítel fahatelo[♫] • rafy

nerozhodnost hamba

nesení fitondrana

nesený entina být

nespočetný tsy tambo isaina

nést miloloha na hlavě • mitondra[♫]

nestrachuj se aza manahy[♫]

neštěstí ratsy vintana mít

netopýr fanihy[♫]

nevěsta mpivady

nevím alaka • asa[♫]

nevyčíslitelný tsy tambo isaina • vitsika

nevzhledný gidro člověk

nezadaný tovo

nicméně kanjo • nefa • saingy

nikdy intsony  • na oviana na oviana

nikl nikela

niť kofehy

noc alina[♫]

nohy ranjo[♫]

nos orona[♫]

nosič maromita

nosit smutek mitondra alahelo

nosnice akoho mpanatody[♫] slepice

nošený tatao na hlavě

novina vaovao[♫]

noviny gazety[♫]

novoluní tsinana

novomanželé mpivadivao

novorozenec zazamena[♫]

novorozený vao teraka

nový vao • vaovao[♫] • nový Měsíc tsinana • Nový rok Taom-baovao • Nový zákon Testamenta vaovao

nula aotra[♫]

nůž antsy[♫]

nyní ankehitriny[♫] • izay

O

obálka valopy

obávaný atahorana být

občanský průkaz kara-panondro

občas indraindray

obdélník mahitsizoro

obdržený raisina

obdržet mahazo • mandray[♫]

oběd sakafo antoandro[♫]

obejít mihodidina

oběť sorona krvavá

obchod fivarotana • magazay místo

obchodník mpivarotra

objem fatra

objevit se miposaka

obklíčený mihodidina být

oblázek kilonjy

oblečení akanjo[♫] • fitafiana

obličej endrika[♫]

obnovit mihavao

obrácení valo[♫] od špatných skutků

obrat herina otočka

obratný kinga

obrázek sary

obrazovka efijery

obrovský makadiry

obšťastňovat manoro

obtěžovat manahirana • manelingelina

obtížný sarotra[♫]

obviněný adidina být, z něčeho

obvod hodidina geometrický

obývaný onenana být

obývat monina nějakou oblast

obyvatel mponin

obyvatelé fokonolona

obyvatelstvo mponina

obzor faravodilanitra

ocas rambo

oceňovaný sitraka

očekávaný antenaina být, doufat v něco • irina být

očekávat manantena • miandry

oči maso[♫]

od hatra místně n. časově • hatramin'ny místně i časově • od ... do hatrany ka hatrany

oddálit manalavitra

oddělení efitra[♫] • sokajy v práci

odejít miala

odhozený voalavo být

odcházející lasa

odchod fialana

odjet miainga[♫]

odjezd fiaingana

odkud hatraiza[♫]

odliv aka

odmítat mandà

odmítnout manary

odmítnutí la

odmítnutý ariana být • voary být

odpadky fako

odplata tody i za hříchy a pod.

odpočinek fialan-tsasatra

odpočinout si miala sasatra

odpoledne hariva[♫] • tolakandro[♫]

odpověď valiny

odpustit mamela

odpuštění famelana[♫] • famelan-keloka hříchů

odraz taratra světla

odrůda karazana

odsouzení adidy za nějaký čin a pod.

odstraň akipaho[♫]

odstraněný esorina[♫] být

odstrčit manilika

odtlačovat manilika

odvahu mahereza měj

ohebnost lefolefo

oheň afo[♫] • bolo[♫] prov. Bara

ohlášený ambara[♫] být

ohromující mahatalanjona

ochrana aro[♫]

ochraňuj arovy[♫]

okamžitě avy hatrany[♫] expr.

okno varavarankely[♫]

okraj morona

okraji amorona[♫] na

olej menaka • menaka oliva olivový

olovo firaka obecně • firamainty

oltář alitara

omáčka lasaosy

omezeni faritra

omezený voafetra

omezit mametra

omlouvám se azafady[♫]

omlouvat se miala tsiny

omluva valo[♫]

omyl hadisoana

on izy[♫]

ona izy[♫]

oni izy ireo[♫]

ony izy ireo[♫]

opakování verina

opakovaný matetika v prostoru n. čase

opasek fehikibo

opatrnost fitandremana

opatrný mailo[♫]

opatrovat mitahiry něco

opět indray

opíjet se migoka soustavně

opilý leo • mamo[♫]

oplakávat migogogogo mitomany někoho n. něco • mitondra alahelo někoho

opora ianteherana být • itokiana být

oprava fanitsiana chyby a pod. • voatra

opravdu tena

opravený amboarina[♫] být

opravovat manitsy

opuncie raketa

opustit mamela • manary něco • manary ankaratsiana v těžké situaci • miainga[♫] • miala místo

opuštěný avela[♫] být • foy být

oranžová volom-boasary

orel voromahery

organizace lamina • Organizace africké jednoty Firaisambe Afrikana • Organizace spojených národů Firenena Mikambana

osel ampondra[♫]

oslava fankalazana • lanonana všeobecná, s hudbou a tancem • tsikafara starý zvyk zabití zebu, nebo jiného zvířete, na oslavu splněného přání

oslavování laza někoho

oslavovat mankalaza někoho

osmý měsíc alakarabo tradiční malgašský kalendář, listopad

osoba olona

osobnost maha-olona

ostatní hafa

ostrov nosy[♫]

ostřený asaina být

ostuda henatra

osud vintana

osvětlení jiro

osvětlit manazava

osvobození fandefasana

osvobozený afaka[♫] být • lefa

ošetření fitsaboana lékařské

ošetřovat mitsabo nemocné

ošklivý gidro člověk

otázka adina • fanontaniana

otazník baraingo

otcovský dům tranon-dray

otec ray

otékat mivonto

oteklý vonto

otevřený ala být, např. dveře prov. Bara • vohana být, např. dveře

otevřít mamoha[♫]

otočení herina

otok vonto

otvírací hodiny ora famangiana

ovce besavily[♫] druh • ondry

ovládaný voaina prov.

ovoce voa • voankazo[♫] • vokatra nějaké práce

ozdoba ravaka

označit manamarika

oznámení filazana • laza

oznámený ambara[♫] být • voalaza být • voateny být

oznámit manambara • milaza

oženit se mampakatra • manambady

P

pak vao

pán andriamatoa[♫] • tompo • Pán Ježíš Tompo

paní ramatoa[♫]

panna virijiny

Panna asombola souhvězdí

papája mapaza (Carica papaya) prov. Tsimihety • papay (Carica papaya)

papež papa

papír takelaka list • taratasy

papoušek boloky[♫]

paprika sakaibe • sakay[♫] silně pálivá

paprsek tanamasoandro sluneční • paprsek světla taratra

pár roroa

pára fofona

párek saosisy

parfém hanitra

partner namana

páření firaisana

pas pasipaoro cestovní

pásek fehikibo do kalhot

pastor mpitandrina

pastýř mpiandry

pátek zomà[♫]

pátý měsíc alahasaty tradiční malgašský kalendář, srpen

pavouk hala

paže sandry[♫]

péče karakara • tandrina • tsimbina

pečetní vosk loko

pečivo menakely z rýže • mofomamy[♫] sladké

pečlivý mitandrina být

pečovat o mikarakara • mitandrina • mitsimbina dobře, s láskou

pečovatel mpitandrina

peklo afobe[♫] • helo

penis filahiana

peníze vola[♫]

pepř dipoavatra[♫]

perla vakana • voahangy

perlička akanga[♫] pták

peřeje riana

pes alika[♫]

pevný mafy[♫] • mahery

pijavice dinta[♫]

píle zoto

pilník fay

piroga lakampiara s vahadlem • lakana[♫]

písek fasika

písnička fiverenana

pistácie kapika • voanjo

pít misotro[♫]

pití fisotro

pitný fisotro

pivo labiera[♫]

placenta ahitra

placený andoavana

plakat mitomany pro něco • tomany

plamatka zelná anamalao (Acmella oleracea) listy slouží k přípravě vývaru

plán drafitra[♫] • planina

planeta fajiry

plášť kapaoty

platina volamahery

platit mandoa

plavání lomano

plavat milomano[♫]

pláž amoron-dranomasina[♫] břeh moře • tora-pasika

plné vědro eran'ny siny[♫]

plnost erana

plný feno • mindry prov. Bara

plyn gaza

po aoriana[♫] časově • po jídle avy misakafo[♫]

poctivý marina[♫]

početný maro[♫] • vitsika

počítač ordinatera

počítání fanisana

podepírat ianteherana

podezíravý maody

podíl anjara[♫] na něčem • zara

podívej indro zvolání, jako fr. voilà

podle araka[♫] někoho apod.

podobat se miendrika • mifanahaka jeden druhému

podobně somary zhruba

podobný tahaka • toy

podpis sonia

podpora itokiana

podporovat mampiroborobo činnost • manohana

podprsenka boronono[♫]

podruhé fanindroa[♫]

pohlavní úd filahiana

pohled jery

pohoda adana[♫]

pohroma loza

pohřební oznámení filazana manjo

pohyb findra

pochopený azo[♫] být

pochybnost fisalasalana

pojďme andao

pokání bebaka[♫]

poklička takotra[♫]

pokoj efitrano[♫] • fiadanana klid, vnitřní

pokora fanetren-tena[♫]

pokoušet se iezahana

pokračování tohy

pokračovaný roso být

pokračovat maharitra • manohy[♫] • mitohy

pokračuj tohizo

pokus andrana[♫] o něco • fanandramana[♫] vědecký a pod.

pokušení fakam-panahy

pól tendron-tany zeměpisný

pole fotsitaho jiná, než rýžoviště • saha obilné a pod. • voly zemědělské

poledne antoandro[♫] • mitatao vovonana pravé

polévka lasopy

polibek oroka

políbit manoroka

policie polisy

policista polisy

polovina antsasany[♫]

položený tatao navrchu něčeho

položit mametraka

Polsko Polonina

polštář ondana[♫]

pomáháno ampiana[♫] být někomu

pomáhat manampy[♫]

pomáhej vonjeo

pomalost adana[♫] opak spěchu

pomalu moramora[♫]

pomalý mora[♫]

pomeranč voasary[♫]

pomlčka tsipika • tsipi-panohizana spojovník

pomoc famonjena • fanampiana • vonjeo

pomoz ampio[♫]

pondělí alatsinainy[♫]

ponechaný avela[♫] být

ponížený etry[♫] být • voahitsakitsaka být

popadnout mandray[♫]

poplatek sara

popření la

pór masonkoditra v kůži a pod.

porazit mandresy někoho

poražený resy být

porod fahaterahana

Portugalsko Pôrtogaly

porucha folaka na zařízení

pořád lalandava • mandrakariva

posadit mametraka • posadit se mipetraka[♫]

posbíraný alaina být

posedlý angarina[♫] být, duchem n. démonem

posel iraka

poslaný irahina být

poslat mandefa

poslední fara • farany[♫]

poslechnout manaiky

poslouchat manaraka podřizovat se

posouzení fanadinana

postel fandriana[♫]

postižený mahantra[♫] něčím • zo být neštěstím

postupovat mampandroso dělat pokroky • miandalana po kouscích

posvátný masina

posvěcený hamasinina být • tahina být

posvěcovat manamasina

posvěť hamasino

poškození takaitra

poškozený simba[♫]

pošlapaný voahosihosy znevážený

pošta paositra

pot tsemboka

potěšení fahafaliana[♫] • fahafinaretana[♫] • fifaliana

potkat se mihaona[♫] s někým

potom vao

potomek fara

potratit afa-jaza

potraviny hanina

potřebovat mila jen o věcech, ve spojitosti s osobami má neslušný význam

potupený afa-baraka být, expr.

poupě fanja

poušť efitra[♫]

pouze fotsiny • monja

používat mampiasa

povel fibaiko

povídání resaka

povídat si miresaka

povolaný antsoina[♫] být někým

povoz sarety

povrch velarana rozloha

povstat mitsangana zvednout se

povýšení fananganana

povyšovat se misetrasetra

povzbuzení fankaherezana

pozdě tara

později aoriana[♫]

pozdrav arahaba • fiarahabana

pozdravovat mamangy v dopise n. skrz jinou osobu

pozítří afakampitso[♫]

poznamenat si manamarika

pozor jery atrika vojenský rozkaz

pozornost fanajana[♫] k druhému

pozorovat mibanjina

pozvaný asaina být

pozvedání akatra

pozvednout mitaiza někoho, něco, přen.

požadovaný angatahina[♫] být

požehnaný sambatra • soavina být

práce asa[♫]

pracovat mamono masoandro bez ustání, od rána do večera • miasa[♫]

pramen loharano vody

praní fanasana[♫] prádla

prarodiče razana obecně pro označení předků rodiny

prase kisoa[♫]

pravá havanana[♫] strana

práva zo něčí • práva a důstojnost zo aman-kasina něčí

pravda fahamarinana[♫]

právě mby • právě probíhající nasiam-panavaozana

pravidlo lamina ifanekena

pravítko tsipika

pravý marina[♫]

prázdniny fialan-tsasatra

prázdný foana

prefektura fivondronana

prefix tovona

premiér praiministra

princ andriandahy

princezna andriambavy

princip ankina[♫]

pro an'i[♫] 2. p., osoba • mba účel • pro ... ho an'... • pro nás aminay[♫] exc. • amintsika[♫] inc. • pro tebe aminao[♫]

proběhnout mikaretsaka rychle

problém olana

procento ampahazatony[♫]

proč nahoana[♫]

proč? ahoana?[♫]

prodaný amidy[♫] být • lafo[♫]

prodat mivarotra[♫]

prodávat mamongady ve velkém

prodej varotra

prodejna tranombarotra

proděravělý loaka

profese raharaha atao

program lôzisialy počítačový

prohledávat mikatsaka důsledně

prohloubit mandalina

prohlubování fandalinana

prohnanost abony

procházet se mitsangantsangana[♫]

procházka fitsangantsangana

projekt tetikasa

projev fisehoan-javatra něčeho

projít mandalo někudy

proměnlivost ova

proměnlivý miovaova

proměnná ova v matematice a pod.

promiň azafady[♫]

promluva volana[♫]

promočený ampoka • vonto

pronásledování enjika

pronásledovat manenjika někoho

propuštění fandefasana

prorok mpaminany

prosinec desambra[♫]

proslov kabary umění formálního přednesu, často prostoupené "hainteny" a "ohabolana", obvykle se objevuje při důležitých událostech - svatbách, pohřbech, veřejných vystoupeních ...

prospěchář mahay roa kdo se přidá k jakékoli skupině

prostituovat se mivarotena lit. prodávat sám sebe

prostor erana

prostorný malalaka

prostota fahatsorana[♫]

prostředník alalana[♫] ve vyjednávání apod. • anelanelany[♫]

prostupovat manenika

prostý tsotra • prostý člověk ahitra fig.

protože fa[♫] • satria

provaz hosy určený k vedení zebu prov. Bara Ex.: kořen názvu města na jihu Madagaskaru ~ Ihosy • tady

provětrat se maka rivotra vyjít si na vzduch

prozrazený foy tajemství

prsa nono[♫]

prsten peratra

prsty rantsantanana[♫]

průchod lalo

průnik iditra

průvodce mpanitsy zotra • mpitarika

pružnost lefolefo

první voalohany[♫] • první měsíc alahamaly tradiční malgašský kalendář, duben

prvotina santatra

přání faniriana

přát mirary někomu něco • mirary soa všechno dobré • přát si maniry

přátelství fihavanana

před aloha[♫] místně i časově • anoloana[♫] místně • před očima imaso

předek razana v rodině

předevčírem afakomaly[♫]

předkové firazanana genealogický původ

předkrm fanokafam-bavony

předpona tovona

předpověď vinany

představení fampisehoana • seho

předvídat mitsinjo budoucnost

přecházet mandalo

překročený diavina být

překvapit manaitra

přepadení otrika

přerušený ajanona[♫] být

přestávka janona

přesto nefa

přestoupit manota zákon

přesunout se mamindra

přetržený tapahina být

přetřásaný maresaka téma, o kterém se často mluví

příběh angano[♫] • tantara

přibít mamantsika hřebíkem

přibitý fantsihana být, hřebíkem

přibližně antonony • tokony

příbytek fonenana

přidat manampy[♫]

přidáváno ampiana[♫] být, k něčemu

přihodit se manjo hlavně o neštěstí

příjemný mahafinaritra[♫] • sitraka být

přijít mamonjy včas • mankaty na nějaké místo mimo dohled • tonga[♫]

přijmout manaiky souhlasit

příkaz didy[♫]

příklad ohatra něčeho

přikrývka bodofotsy[♫]

přilba satro-by

příliš be loatra[♫] mnoho • loatra mnoho

příliv samonta

příloha laoka tradiční malgašská masitá n. zeleninová příloha k rýži

přímka hitsy

přímost fahatsorana[♫]

přímý mahitsy[♫]

přinášet ovoce vokan-tsoa

přinášet užitek vokan-tsoa

přinejmenším ahay

přinesený alaina být

přinucený noterena

příprava omana • voatra

připravený amboarina[♫] být, nějaká věc • vonona

připravit manomana něco • připravit se miomana

připravovat mikotrika tajně, přen.

příroda zavaboary

přísloví ohabolana

přísný henjana

přispět mandrotsaka

přístav fitodiana

přístroj fitaovana

přístřešek fialofana

přísudek enti-milaza

příští čtvrtek alakamisy ho avy[♫]

přitahován sintonina být, něčím

přítel akama[♫] • namana • sakaiza znamená milence/milenku, pokud je řeč o opačném pohlaví

přívod fampidirana

psaní soratra

psát manoratra[♫]

pták vorona[♫]

ptát se manontany[♫]

pučet mitsiry pupen

půlnoc sasakalina

pupen tsiry

Půst Karemy liturgické období

puška basy[♫]

původ fiaviana • firazanana rodinný • fototra

pýcha setra

R

rada anatra[♫] • toro-hevitra • Rada křesťanských církví Madagaskaru Fiombonan'ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara FFKM

radnice lapan'ny tanana

radost fifaliana • hafaliana • noro

radovat se mifaly[♫] • mihoby hlasitě

rafie rofia palma i její vlákno

ráj paradisa

rajče voatabia

rak orana

Rak asarata souhvězdí

rákos volo[♫]

ramena soroka[♫]

rána fery úraz

ráno maraina[♫]

rašit maniry • mitsimoka • mitsiry

ravenala ravinala (Ravenala madagascariensis) palma poutníků, součást madagaskarského státního znaku

reálném čase nasiam-panavaozana v

refrén fiverenana

region departemanta současný správní celek Madagaskaru, menší než faritra, existuje jich 122 • faritany • faritra nejvyšší současný správní celek Madagaskaru, existuje jich 22

reprezentace fampisehoana něčeho

republika repoblika

respekt fanajana[♫] • haja

respektovaný hajaina být • voahaja být

respektuj hajao Ex.: Respektujte děti! ~ Hajao ny zaza!

restaurace hôtely

réva voaloboka[♫] vinná

rezerva fiandry

rezignace fialana

roční období fizaran-taona

rodák zanatany

rodič aman-dreny[♫] i přen.

rodina fianakaviana[♫] blízká • havana širší • rodina a přátelé havana aman-tsakaiza

rodokmen firazanana

rohož fandambanana k servírování jídla na zemi • tsihy rákosová

rok herintaona celý • mandritry ny taona iray manontolo celý • taona

role andraikitra v práci apod.

ronit slzy tomany

rosa ando[♫]

rostlina zavamanitra

rostoucí maroroka rychle

rovný mahitsy[♫]

rozbitý rava • vaky

rozdělovat mampisaraka

rozdrcený torotoro

rozhazovačný člověk mpandany

rozhodnutí fanapahan-kevitra[♫] • safidy

rozhodnutý tapahina být, nějaká věc

rozhovor resaka

rozkaz fibaiko

rozlévání rotsaka

rozložit mivelatra mapu apod.

rozmnožit manampy[♫] zvýšit množství něčeho

rozmnožte se maroa

rozmrzelý sosotra

rozpačitý sahirana

rozpálený midanika

rozptýlený mahalana ne častý, v prostoru n. čase

rozpustit mandrendrika cukr apod.

rozradostňovat manoro

rozradostňující fifaly

rozříznutý tapaka být, čistě

rozseknout mamaky[♫]

rozšířit mivelatra zprávu apod.

roztavit mandrendrika

roztrpčený mangaihay

rozum saina

rozumět mahalala

rozumím azoko[♫] • mahazo aho

rozumný anti-panahy[♫] člověk • hendry

rozvést se misaotra se ženou

rozvíjet mampandroso projekt apod. • mampiroborobo projekt apod.

rozvlněný alòna být

rozvoj fampivoarana

rozvojová země tany andalam-pandrosoana

rozzlobený sosotra • tezitra

rozzuřený tezitra

rtěnka loko

rtuť volavelona

ruce tanana[♫]

ručník servieta[♫]

rukopis lahatsoratra

rum betsabetsa tradiční druh pálený z fermentované šťávy cukrové třtiny • magara prov. • toaka "toaka gasy", často vyráběný v domácích palírnách, používaný také k uctění hostů nebo předků při různých ceremoniích

Rusko Rosia

ruský rosiana

růst maniry rostlina

rušit manelingelina při činnosti

různý miovaova

růže raozy

růženec raozery modlitba • sapile modlitební pomůcka

růžová mavokely[♫]

ryba hazandrano • trondro[♫]

rybolov fanjonoana

Ryby alohotsy souhvězdí

rychle haingana[♫] • vetivety[♫]

rychlý haingana[♫] • mailaka

rýma sery

rýže vary[♫] • vary maina "suchá" rýže vařená s nutným minimem vody, obvykle se jí s různými laoka • vary sosoa vlhká, připravovaná s přebytkem vody, většinou se jí k snídani

rýžová voda k pití ranon'ampango • ranovola

rýžoviště tanimbary[♫]

Ř

řecký grika

řeč fiteny • volana[♫]

řečený ambara[♫] být • tenenina být • voalaza být • voateny být

řeči tsaho z doslechu

řečník mpikabary zvláštní titul v kultuře Madagaskaru užívaný pro muže, kteří ovládají řečnické umění "kabary" (cf.)

ředitel filoha podniku a pod. • tale

řeka onibe • ony • renirano[♫]

řemeslo taozavatra

řez didy[♫]

říci milaza

řidič mpamily • mpitondra fiara

řídit manina prov.

řídký mahalana výskytem v prostoru n. čase

říjen oktobra[♫]

Římskokatolická církev Eglizy KAtôlika Rômana zkratka používaná na Madagaskaru pro tuto církev EKAR

římský romanina číslice a pod.

řízený voaina prov.

S

s amana častá spojka mezi podstatnými jmény a slovesy, které spolu blízce souvisejí Ex.: otec a matka ~ ray aman-dreny • amy[♫] • s láskou tsy mahafoy na konci dopisu Ex.: S láskou Pavel ~ Paoly tsy mahafoy

salát salady hlávkový

sám irery

samčí lahy

samec lahiny • lahy Ex.: kohout ~ akoho lahy

samice vaviny • vavy Ex.: slepice ~ akoho vavy

samičí vavy

samotný anokanana[♫] být

sandále kapa[♫]

saranče ambolo (Phymateus saxosus) pestře zbarvený druh • valala

savana hivoka

sázka loka vsazená hodnota

sbírka angona[♫] peněz a pod. • rakitra v kostele

sdělit manambara

sdílet miombona

sedět mikotrika na vejcích

sedmý měsíc alimizana tradiční malgašský kalendář, říjen

sejít maniasia z cesty • midina dolů

sekání kapa[♫]

sekera famaky[♫]

seknutí fira nožem, sekerou a pod.

sekunda segondra

semeno masomboly k sadbě rostlin

sen nofy

sesbíraný voangona být

seschlý malazo květina a pod.

Seslání Ducha Svatého Pantekoty svátek

sestra anabavy[♫] ve vztahu k muži • masera řádová • rahavavy ve vztahu k sestře • zandry mladší • zoky starší

sešit kahie[♫]

setkání fihaonana

setkat se mihaona[♫] s

sever avaratra[♫]

severním směrem no ho mianavaratra jít, pohybovat se

shledat sladkým mankamamy např. chuť koláče

shodovat se mitovy

shromáždění zaikabe k jednání a pod.

shromážděný voangona být • vory být

shromáždit se mivory

schody tohatra[♫]

schopný afaka[♫] být • mahomby být ... něco udělat

schovat manafina

schůze zaika

sifaka sadabe (Propithecus diadema)

signatura sonia

síla aina životní • hery • tanjaka • vaika intenzita

silný mahery

síra solifara

sirotek kamboty

síť harato rybářská

sjednocení firaisana

skica vangovango

sklenice vera

skleslý kivy

sklo fitaratra

skončit mamita[♫]

skrytý takona

skříň lalimoara

skupina toko

skvělost fahatsarana

skvělý kanto dobře provedený • manga[♫] • mazoto[♫]

skvrna loto

slabost fahosana[♫]

slabý malefaka[♫] nápoj • osa

sladkost hamy chuť

sladký mamy[♫]

slaný masira

sláva laza • voninahitra

slavnost fanasana[♫] s pohoštěním

slavný ngeza[♫]

slečna ramatoakely[♫] • tovovavy neprovdaná žena

slepě ambokony[♫] následovat apod.

slepený miloko

slepice akoho[♫]

slepý jamba

slib voady

slíbit manome toky • mivoady slavnostně

slitování indrafo

slitovat se mamindrafo • miantra

slonovina haranify

sloužit manompo někomu

slovo fametrahan-teny dané, slib • tenin'Andriamanitra Boží • teny • voambolana

sluha maromita

Slunce masoandro[♫]

slunečnice tanamasoandro

slunečník elo[♫]

slupka hoditra

slyšeno haino být

slyšený re být

slyšet mandre[♫]

slzy ranomaso • tany[♫] prov.

smát se mihomehy[♫]

smažený mendy

směna takalo výměnný obchod

směnit manakalo něco za něco

směr zotra

směřovat mizotra

směs haro

smeták famafa[♫] • kifafa

smetana hero-dronono

smetí fako

smích hehy

smilovat se miantra nad někým

smíšenina haro

smldinec babo (Dioscorea bemandry) rostlina příbuzná jamu (ignam) vytvářející vodnaté hlízy, užívané v bezvodých oblastech Madagaskaru k uhašení žízně etniky Sakalava a Mikea

smlouva fanekena

smlouvat miady varotra[♫] cenu

smrt dítěte brzy po porodu tsy azo eo am-piterahana

smrt mladého člověka maty folaka an-dantony

smůla ratsy vintana mít

smutek alahelo[♫]

smutný malahelo • mangaihay • manjomba být

snad angaha[♫] tázací

snaha ezaka[♫]

snášející leo těžkosti a pod.

snášet mahazaka být schopen, něco • miaritra něco • mirongo nějaké břemeno a pod.

sňatek fampakaram-bady

snažit se miezaka

snídaně sakafo maraina[♫]

snít manofy

snoubenec fofom-bady

snoubenka fofom-bady

sobecký mibodo být

sobota sabotsy[♫]

software lôzisialy

soucit antra[♫] • indrafo • mamindrafo mít

soucitný antra[♫]

soud fitsarana

souhlasit mifanaraka

souladu mifanaraka být v

soumrak maizim-bava vilany večerní • takariva[♫] večerní

sourozenci iray tampo

sourozenec razandry mladší, uctivě • razoky starší, uctivě • zandry mladší • zoky starší

sousedit mifanila s něčím

soutok vinany dvou řek

spadlý lavo

spáchat sebevraždu mamono tena

spálit mandrehitra

spása famonjena • vonjy

spasit mamonjy

spasitel mpamonjy • mpanavotra

spát matory[♫]

spěšný maika

spíše ahay raději • spíše než noho

splněný tanteraka

spodek mbily v kartách

Spojené státy americké Etazonia

spojený miombona být s někým v nějaké činnosti Ex.: spojený v modlitbě ~ miombom-bavaka

spokojenost hasambarana

spokojený faly[♫] • tamana se svou situací, nebo místem, kde se nachází

společenství fiombonana

společnost fikambanana obchodní apod.

spolupracovník mpiara-miasa

spotřebovaný levona

spotřebovat mandany

spoušť fihatsim-basy na pušce • fihatsiny na zbrani

spravedlnost rariny

správně heka potvrzující zvolání prov.

sprcha fandroana[♫]

srdce fo[♫] • srdce a mysl/duše fo amam-panahy

srovnání ohatra

srovnávaný oharina být

srovnávat manohatra

srpen aogositra[♫]

stále hatrany za slovem • lava[♫] • mandrakariva • mbo mbola • mbola

starat se o mikarakara • mitandrina

starost ahy[♫]

starší zokinjokiny

starý antitra[♫] • ela[♫] ze starých časů • lehibe[♫] • Starý zákon Testamenta taloha

stát tany[♫] země

stavba orina domu a pod.

stávka fitokonana

stehna fe[♫]

stěhovat se mifindra • mifindra trano do domu

stejně tak hoatra • stejně tak jako toraka

stejný katroka zcela • sahala

stín aloka[♫] • tandindona

stoupání akatra do výšky

strach matahotra mít • tahotra

strana ila nějaké věci • ilika • lafy nějaké věci

stránka takila • tranohala webová

strašit mahatahotra

strašný mahatahotra

strávený levona

strávit mandany

strom hazo

strop valindrihana

strpět mahaleo být schopný

strýc dadafara[♫] mladší oproti otci n. matce • dadatoa[♫] zvláště bratr matky

středa alarobia[♫]

středník teboka aman-paingo

střecha tafo[♫]

Střelec alakosy souhvězdí

stříbro vola[♫] • volafotsy

studený mangatsiaka[♫]

studna vovo

stuha riba

stůl latabatra[♫]

stužka riba

stvořený ary[♫]

stvořit mahary

Stvořitel Zanahary

stýkat se miaraka o milencích

suchý maina

sukně zipo[♫]

sůl sira[♫]

sval siraka

svatá masimbavy žena

svatba fampakaram-bady • fampakarana • mariazy

svátek andro tsy fiasana opak pracovního dne • fety[♫]

svatost hasina

svatý masina • masindahy muž • olomasina • Svatý otec papa

svědek vavolombelona

svědkem atrehina[♫] být, něčeho

svěřený apetraka[♫] být

světlá tanora[♫] barva

světlo fahazavana[♫] • jiro lampa • zava

světlý mazava[♫]

svíčka labozia[♫]

svítilna fanilo[♫]

svobodný tovo neženatý

svolaný alaina být

svrchovaný fara

sympatie fifankatiavana vzájemná

syn zanaka lahy[♫] • Syn člověka zanak'olombelona

sýr foromazy

syrový manta

Š

šaty raoby[♫]

šedá volombatolalaka světlá • volondavenona[♫] tmavá

šéf tale

šek seky

šeřík voandelaka

šestý měsíc asombola tradiční malgašský kalendář, září

šetření adina případu a pod.

široký malalaka • mivelatra

šití zaitra

škodolibost otri-po

škola sekoly[♫]

škorpion hefy prov. Bara • maingoka

Španělsko Espaina

špatná zpráva filazana manjo

špatnost haratsiana

špatný diso[♫] • ratsy[♫]

šperk ravaka

špína loto

špinavý maloto[♫] • voaloto

šroubek visy

šťastný faly[♫] • finaritra • sambatra • tamana tam, kde je

šťáva z ovoce ranomboankazo[♫]

šťáva z pomeranče ranomboasary[♫]

štěkání vovo psí

štěstí fahasambarana pocit • hasambarana pocit • noro pocit • tsara vintana mít

Štír alakarabo souhvězdí

šváb kalabe • kalalao

Švýcarsko Soisa

T

tabu fady • faly[♫] prov.

tady ao[♫] mimo dohled, blízko • ato[♫] mimo dohled, žádná vzdál. • atsy[♫] mimo dohled, blízko • aty[♫] mimo dohled, žádná vzdál. • eo v dohledu, blízko • eto[♫] v dohledu, žádná vzdál. • etsy[♫] v dohledu, blízko • ety[♫] v dohledu, žádná vzdál.

také koa

takhle toy izany

takto hoe vkládá se před citaci

talíř lovia[♫] • vilia[♫]

tam any[♫] mimo dohled, blízko • aroa[♫] mimo dohled, dále • ary[♫] mimo dohled, velmi daleko • eny v dohledu, blízko • eroa v dohledu, dále • ery[♫] v dohledu, velmi daleko • tam a zpět mandroso sy miverina

tamarind kily (Tamarindus indica) • madiro (Tamarindus indica) • voamadilo jeho ovoce, zrnka se používají při věštění "sikidy"

tamto ireny

tančit mandihy

tanec dihy[♫]

taro saonjo (Colocasia esculenta)

taška kitapo[♫]

tatínek dada[♫]

taxi-brousse taksy borosy[♫]

tebe anao[♫] 4. p. • -nao suf., 2. p.

tečka girigirika • teboka • teboka famaranana za větou

teď ankehitriny[♫] • izao[♫] • izay

tedy amin'izany • ary[♫] zvolání • noho izany

tekutina rano[♫] ve složených slovech Ex.: voňavka ~ ranomanitra

tele tamana samice zebu prov. Bara

tělo nofo lidské

temnota aizina • haizina

ten iny • izany • ten jeho ny azy • ten její ny azy • ten jejich ny azy ireo • ten kdo izay • zay izay • ten kdo bere mpaka • ten můj ny ahy • ten náš ny anay exc. • ny antsika inc. • ten tvůj ny anao • ten váš ny anareo

tenhle io

tenký madinika

tenrek tandraka

tento ilay často se používá na místě určitého členu • ity blízko, v dohledu • izao[♫]

teplo hafanana

teplý mafana[♫]

teritorium faritany

termín fotoana

termit aboaly

termitiště aboaly

teta nenifara nejmladší • neniraivo nejstarší

těžký mavesatra[♫] váha

ti izany • ti kteří ireo

tihle ireo

ticho fahanginana

tichý gina • mangina prov. Bara • mangina být prov. Bara

tím více mainka

titulek lohateny novinový a pod.

tlačení tosika

tlačený atosika[♫] být, něčím

tlačit manilika

tlak tosidra krve

tma izina

tmavá antitra[♫] barva

tmavý maizina[♫] • manjombona být • matroka

to izany • to je ono izay potvrzující zvolání

toaleta toerana fidiovana

tobě taky torak'izany koa

tohle izany

tok babaka[♫] vody n. jiné kapaliny

touha faniriana • hetaheta silná • iry silná • voadivoady velmi silná

toužit manina po něčem • maniry po něčem • mivoadivoady horoucně

trápit manahirana

tráva ahitra • bozaka[♫] • vero druh vysoké trávy

trest famaizana[♫]

trh tsena[♫]

trní tsilo

trnitý keř roy

trojtečka teboka telo ...

trojúhelník telo zoro • telolafy

trošku kelikely • trošku více bebekokoa[♫]

trpělivost aritra[♫] • fandeferana[♫]

trpělivý mahari-po

trpět miaritra něco • mijaly

trpící zo být

trvat maharitra

tření kasoka dvou věcí o sebe

třetí fahatelo[♫] • třetí měsíc alizoza tradiční malgašský kalendář, červen

Tři králové Magy

třída kilasy školní • sokajy kategorie

třikrát intelo

tuha anjamanga grafit • manjarano grafit

tuhost fihenjanana

tuk menaka

tuna taonina

tunel tonelina

turban hamama

turismus fizahan-tany

tvar endrika[♫]

tvor voary

tvorstvo voary

tvrdohlavé dítě zaza maditra

tvrdohlavý maditra

tvrdost fihenjanana

tvrdý henjana • mafy[♫]

tvůj -nao suf., 2. p.

ty ialahy mezi velmi blízkými muži • ianao[♫] • indry mezi velmi blízkými ženami n. v páru • ise mezi velmi blízkými ženami n. v páru • riano neformální • roky používá se ve vztahu respektu - mezi dětmi a rodiči, mezi manželi a pod. prov. Betsileo

tyč tehina

týden herinandro[♫]

týkající se jídla fisakafoànana Ex.: jídelna ~ trano fisakafoanana

tykev babaka[♫]

typ karazana

U

u amy[♫]

uctívat mitsaoka

účastnit se mamonjy setkání, schůze • momba

účes tsy mizihy basy druh s drdoly po stranách hlavy poblíž uší, typický pro etnikum Bara

účet kaonty

učit mampianatra • učit se mianatra[♫]

učitel mpampianatra[♫]

udělaný atao[♫] být • vita být Ex.: Vyrobeno na Madagaskaru. ~ Vita Gasy.

udělej ataovy[♫]

úder kapoka

udeřený asiana[♫] být • voa být

udeřit manjo neštěstí, pohroma

udivený gaga

uhlí arina[♫] dřevěné • arintany[♫] černé

uhlík karbônina

úhoř amalona[♫] • kirija druh

ucházející tsaratsara celkem dobrý

uchovaný arovana být

uchovávat mitahiry

úchvatný mahatalanjona

ujednání fanekena

ujistit manome toky o něčem

úkaz zava-miseho zvláštní

ukazatel famantarana[♫]

uklidit mandamina

uklízet mampirina

ukotvení orina

Ukrajina Okraina

ukrýt manafina

ukřižovaný fantsihana být

ulice lalana[♫]

ulomený tapahina být

uložený apetraka[♫] být, někam

umění zava-kanto

umět mahay[♫]

umožňující mety

unavený reraka být • sasatra • vizana

unavovat mandreraka

unést mahazaka být schopen, něco

universita oniversite

únor febroary[♫]

úplněk fenomanana

upovídaný basivava[♫]

uprchlík lefa

uprchlý lefa

uprostřed afovoany[♫] • anivo • antenatenany[♫]

urovnat mandamina • mandrindra

usilovat iezahana

úsměv tsiky

usmířit mandamina • mandrindra • usmířit se mampihavana

usmívat se mitsiky

úspěch fahombiazana

uspěchaný maika • maimaika

úspory tahiry

uspořádání lamina • lamina an'erana prostorové • rindra věcí a pod.

ústa vava[♫]

ústí vinany do moře n. jezera

ústředí foibe

uši sofina[♫]

ušpiněný voaloto

utéct mandositra od něčeho • vaky mandositra v panice

útěcha fiononana

úterý talata[♫]

utěšovaný mionona být

utěšovat mampionona někoho

útočiště fialofana

utrpení fahoriana • jaly

úvaha eritreritra

uvařený masaka[♫]

uvedení fampidirana

uvnitř anaty[♫]

uvozovky farango sosona

uzdravený sitrana

uzdravit manasitrana

uzel fehy

uznání saotra

uzurpovat si mibodo chtít něco jen pro sebe

efa[♫] • sahady • už ne intsony

užaslý gaga

V

v amy[♫] • anaty[♫] • v jakém pořadí fahafiry • v pořádku mety je to • v přítomnosti anoloana[♫] někoho

vada kilema • takaitra tělesná

váha lanja • mizana přístroj • vesatra

váhavý hamba

Váhy alimizana souhvězdí

válka ady[♫]

vanilka lavanila

Vánoce Krismasy • Noely

vápník diontsokay

vápno sokay

vařečka sotrobe[♫]

vaření handro

vařený rahana

vařit mahandro

vás anareo[♫] 4. p. • -nareo suf., 2. p.

váš -nareo suf., 2. p.

vázání fehy

vážka angidina[♫]

včela renitantely královna • tantely[♫] dělnice

včera omaly[♫]

vdát se manambady

vděčnost saotra

vdechovat mifoka

vděk fisaorana

věc zavatra

večer hariva[♫]

večeře sakafo hariva[♫]

věčně mandrakizay

věčný život fiainana mandrakizay

věda siansa

vedení fitantanana • fitondrana politické a pod.

vědět mahafantatra • mahay[♫]

vedle anilany[♫] něčeho

vědomí ahy[♫] něčeho

vedoucí mpitantana i za ruku • mpitarika

vědro siny

věhlas laza

vejce atody[♫]

věkovitý ela[♫]

velebit midera

Velikonoce Paka

Velikonoční neděle Alahady Masina

velikost fahangeza

velký be[♫] betsaka • lehibe[♫] • makadiry velmi • ngeza[♫] velmi • tsakalava velmi • Velký pátek Zomà Masina

venkovan tantsaha

venku ala[♫] mimo něco • ivelany

vepřové henakisoa • kisoa[♫]

verš andininy

věřící mpino • mpivavaka

věřit matoky

veselý falifaly • sariaka povaha

vesmír habaka

vesnice fokonolona • fokontany • tanàna[♫] • vohitra

vést manina společnost a pod. prov. • mitantana

veškerý rehetra

věštec ombiasy

věštění sikidy obřad, při kterém ombiasy věští budoucnost

většina ankabeazany

vězení tranomaizina

viděný hita být

vidět mahita

viditelný imaso dobře, na očích

vigna podzemní voanjobory (Vigna subterranea) fazolovitá rostlina s jedlou částí podobnou podzemnici olejné

vím haiko

vina adidy • heloka • tsiny

víno divay[♫]

víra finoana • fivavahana náboženství

vítr rivotra

vláda fanjakana • fitondrana

vládnout manjaka

vlajka faneva[♫]

vlak fiarandalamby • lamasinina

vlákno kofehy • mahazaka

vlastnictví harena cenné

vlastnit manana[♫]

vlasy volo[♫]

vlaštovka sidisidina

vlhký lena • mando

vlna onja

vložený asiana[♫] být někam

vnitřek aty[♫] čehokoli

vnitřně anaty[♫]

vnitřní anaty[♫]

vnouče zafikely • zafy

voda rano[♫] • ranomamy sladká

vodík hidirôzenina

Vodnář adalo souhvězdí

vodopád riana

voják miaramila[♫]

vojsko tafika

volání antso[♫]

volat miantso někoho

volavka fara vody tatatra (Ardea comata) • fiandrivoditatatra (Ardea comata)

volba fidy • safidy svobodná

volby fifidianana

volný afaka[♫] být

voňatka citronová veromanitra (Cymbopogon citratus)

voňavka ranomanitra

voňavý manitra

vosa kitoka

vrána černobílá goaika (Corvus albus)

vrátit se miverina • mody[♫] domů

vražda vono

vrcholek tanety[♫]

vrchovatý henika

vrzání gidro

vskutku indro zvolání

vstát mitsangana

vstávej foha

vstup fidirana Ex.: Vstup zakázán! ~ Rarana ny fidirana! • iditra • midira • seranana dveře

vstupné iditra

všední andavanandro[♫] den, věc a pod.

všechno daholo[♫] • rehetra

vůbec velively Ex.: vůbec ne ... ~ tsy ... velively

vůl vositra prov. Bara

vůle sitrapo • sitrapon'Andriamanitra Boží

vůně fofona • hanitra příjemná • ranomanitra voňavka

vůz fiara • sarety volský

vy ianareo[♫]

vybírat tsaingontsaingohina něco prsty, přen.

vybraný alaina být • voafidy být

vybrat si mifidy

výbuch poaka

vybuchnout mipoaka

vydědit manary

vydělaný azo[♫] být

vydržet mahaleo být schopný

vyhledávaný ilaina být

vyhlížet andry něco

východ atsinanana[♫] • fivoahana[♫] nouzový a pod. • voaka dveře

vychovat mitaiza někoho

vyjít miposaka Slunce

vyklubaný foy

vykřičník tsoraka

vyléčený sitrana

vylekat manaitra

výmol lavaka erozní, rozsáhlé úžlabiny způsobené erozí odlesněných kopců

vynikající fy chuťově • lavorary

vypadat jako miendrika

vypalování tavy porostu pro získání půdy pro rýžoviště

vypařený ritra být

vypořádat se mahaleo být schopný, s něčím

vyprávění nagano

vyprávět mitantara

vyprázdněný afaka[♫] být

výpustka teboka telo interpunkční symbol

výraz fitenenana v řeči • fomba fiteny ustálené slovní spojení

výroba fanaovana

výročí fitsingerenana

výsledek vokatra

vysočina havoana

vysoko ambony[♫]

vysoký avo[♫] • lava[♫]

výstavba orina

vysušený ritra být

vysvětlení fanazavana

vysvětlit mampandre • manazava

vyšetření fanadinana

výška haavo

vytažený foy

vytéct midina

vytoužený nirina být

vytrvalost aritra[♫] • lofo

vytrvej mahareta

výtržnosti rotaka • tabataba

vytváření fanaovana

vytýkat manakiana chyby

vývar ro z masa • ro-mangazafy z telecího s rajčaty a česnekem • romazava světlý vývar obvykle z telecího, anamalao a anantsonga n. anamamy

vyvinutý vory nofo tělo

vývoj fivoarana

výzkum fikarohana

výzva antso[♫] k něčemu

vzácný sarobidy • vitsy[♫] ne častý

vzadu ivoho

vzatý raisina i přen., např. rozhodnutí

vzbudit se mifoha

vzdálenost elanelana místně i časově • elanelan-tany místně

vzdálený lavitra[♫]

vzdalovat mifanalavitra

vzdát se mahafoy něčeho ochotně

vzduch aera

vzdychat manina po něčem

vzhled endrika[♫]

vzhlédnutí andra[♫]

vzhůru foha pobídka

vzít maka

vzpomínat si mahatsiaro

vzpomínka fahatsiarovana[♫] • tsiaro

vztek hatezerana

vztyčení fananganana

vždycky lalandava

W

web tranohala

Z

z obavy před sao

za ankoatra[♫] nějaké místo • aoriana[♫] něčím • za čárkou aorian'ny faingo desetinnou • za účelem mba

zábava lalao

zabíjení vono

zabít mahafaty • mamono

začít manomboka[♫] • začít znovu mamerina

záda lamosina • voho

zadní strana voho

zahanbený menatra • resin-kenatra

zahodit manary

zahozený ariana být • voary být

záchrana vonjy

zachránit mamonjy

Zachraňte malgašské děti VOnjeo ny ZAza MAlagasy humanitární organizace VOZAMA, vozama.org

zákaz fady • rara

zakázaný fady • faly[♫] prov. • rarana být • tsy azo atao[♫] být

zákazník mpividy

základy fototra

zákon lalàna[♫]

zakončení famaranana

zakoupený voavidy

založený aorina[♫] být, postavený na základech

zámek hidy na klíč

záměr manampo mít

zaměstnanec mpiasa

zaměstnání raharaha atao

zametání fafa[♫]

zametat mamafa • mifafa

zamilovaný raiki-pitia

zámoří andafy[♫] v

zamračený manjombona být

zamýšlet manampo • mikasa

zaniklý levona

západ andrefana[♫]

zapálit mandrehitra

zápalka afokasoka[♫]

zápas tolona

zaplacený aloa[♫] být

záplava ranontrambo

zaplavený tototra

zaplněný henika

zapomenout manadino

zapomenutý foy být • hadino být

zároveň sady

zářez didy[♫]

září septambra[♫]

zasloužený mendrika

zásoba fiandry

zásoby tahiry uschované věci

zastavený ajanona[♫] být

zastavit se mijanona

zastávka fijanonana[♫] autobusu apod.

zasypaný tototra

zašpinit mandoto

zatímco mandritra • nandritry • nony

zatmění fanakonana Slunce n. Měsíce • takona-masoandro Slunce • takonam-bolana Měsíce

zatrpklost otri-po

zavazadla entana[♫]

zavěsit se mifikitra na něco/někoho

závidět mandrafy • mialona

zavináč arobase znak @ v elektronické adrese

záviset miankina na něčem

závist alona[♫]

zavolaný antsoina[♫] být

závorky farango lava složené • fononteny obyčejné • fononteny mahitsy hranaté • fononteny maranitra ostré

zavřený mikatona být

zavřít manakatona[♫]

zázvor sakamalao

zbytek sisa • vela

zcela tanteraka

zdát se manofy sen

zdraví fahasalamana[♫]

zdravý finaritra • salama

zdroj fototra

zebu omby[♫] (Bos indicus)

zeď rindrina[♫]

zelená jiro maitso na semaforu • maitso[♫]

zelenina anana[♫] • traka pref., prov. Ex.: lilek ~ trakavola

Zelený čtvrtek Alakamisy Masina

zelí laisoa

zemědělec mpamboly

zemědělství fambolena[♫]

zeměpis jeografia

zestárlý tola

zhasnutý maty[♫]

zhruba antonony • tokony

zchromlý kilemaina

zima ririnina roční období

zinek fanitso

získat mahazo

zítra rahampitso[♫] • zítra na shledanou rahampitso indray

zjevení fisehoana

zjevit se miseho

zkažený simba[♫]

zklamání fahadisoam-panantenana[♫]

zklamaný diso fanantenana[♫]

zkoumání karoka • tady

zkratka fanafohezana

zkusit manandrana[♫]

zlá vůle be sitrapo[♫]

zlato volamena

zlepšení fanatsarana

zlepšování fivoarana postupné

zloděj jiolahy • mpandroba • mpangalatra

zlomenina folaka

zlomený tapaka být • vaky

zlost hatezerana

zmatený menatra

změna findra místa a pod.

změnit manova

zmiňovaný maresaka často

zmizet manjavona rychle

zmrzačený kilemaina

značka marika

znak famantarana[♫] něčeho

znakový jazyk baikon'ny moana

znalost fahalalana

znamenat enti-milaza • milaza

znamení famantarana[♫] něčeho

znamenitost fahatsarana

známka hajia poštovní

známost fiarahana mezi milenci

známý fantatra být • hay být • lala prov. Bara

znásobit mampitombo

znát mahalala • mahay[♫]

znechucený fay být, špatnou zkušeností • leo

znepokojený sahirana

zničený bara • rava

znova indray

zobák sony

zodpovědná osoba mpiandraikatra

zodpovědnost adidy za něco • andraikitra pracovní role

zodpovědný adidina být, za něco

zodpovídat miandraikitra

zoologie haibiby

zopakovat mamerina

zostuzený afa-baraka být, expr.

zoufalství fahadisoam-panantenana[♫]

zoufalý diso fanantenana[♫]

zpečetěný tombon-kase

zpěv antsa[♫] prov. Bara, Tanosy • hira

zpěvák mpihira

zpívat mihira

zprostředkovatel alalana[♫]

způsob fanao[♫] zvyk

zradit manary ankaratsiana ponechat někoho bez pomoci

zralý masaka[♫] ovoce

zranění fery • ratra

zraněný maratra • voa být

zrcadlo fitaratra

zrovna mby

zřejmý miharihary být

ztracený bara v beznadějném stavu • very

zub nify[♫]

zubař mpanao nify

zúčastněný atrehina[♫] být, něčeho

zvadlý malazo

zvadnout milofika

zvedák fampakarana

zvedání fampakarana

zvednout mampakatra

zvětšit mampitombo • manampy[♫]

zvětšovaný ampiana[♫] být

zvíře biby[♫]

zvítězit mandresy

zvláště manokana

zvolená osoba olom-boafidy prezident, poslanec, reprezentant, ...

zvolený voafidy být

zvolit mifidy

zvon lakolosy

zvracet mandoa

zvuk feo

zvyk fomba

zvyklý zatra být na něco

Ž

žába sahona

žádaný ilaina být

žádat miangavy něco • mitalaho usilovně • mibebaka • mifona • žádat o odpuštění mivalo sy mifona

žádost angavy • hataka

žák mpianatra[♫]

žalm salamo

žampion holatra

žár danika[♫]

žďáření tavy způsob přípravy půdy pro rýžoviště vypalováním

že ka

železo vy

želva fano mořská • sokatra[♫] suchozemská

žena vavy • vehivavy[♫]

ženich mpivady

ženský vavy

žhavý midanika

židle seza[♫]

žijící velona

žijte dlouho trarantitra výraz velkého respektu

žít miaina • mivelona z něčeho, nějakým způsobem

život aina • fiaina • fiainana

živý velona

žízeň hetaheta • mangetaheta mít

žloutek tamenaka

žlutá mavo[♫] světlá • vony

žně fararano období, březen až duben

žralok akio[♫] • antsantsa[♫]

žvýkat mitsakoWallis & Futuna