In English
En français


2015 Cyklon Pam na Tanna


Délka pobytu: březen 2015

Misie v Lowanatomu po cyklonu

Videa z této cesty

14. března 2015 bylo Vanuatu zasaženo cyklonem Pam, jedním z nejsilnějších v historii jižního Pacifiku. Nejvíce zasaženou oblastí byl ostrov Tanna. Misijní škola ve Lowanatomu, ve které pracuji, byla cyklonem zcela zničená, vyjma domů učitelů a budovy jedenácté třídy. Zůstávám na ostrově pomoci při obnově školy a života vůbec. Pokusím se brzy napsat více ...

... mnohem později ...

Cyklony zažívá Vanuatu téměř každý rok. Několik dní před příchodem cyklonu Pam je ale jasné, že tento bude výjimečný. Posíláme všechny studenty domů, aby byli se svými rodinami. Připravujeme školní budovy na silný vítr. Kde je to možné, zatloukáme okna a vybavení zakrýváme plachtami. Čekáme. V pátek 13. března večer se vypíná mobilní síť. Po ní i elektřina. V naprosté tmě přečkáváme noc. Ráno nás nebudí slunce, ale silný vítr pod těžkými mračny. Okolo páté hodiny se v šeru rozpoutává peklo. Vítr strhává ze stromů listí. Jak nabývá na síle, láme slabší větve … pak i silnější … tenčí stromky se lámou jako sirky a i letité kmeny majestátních banyanů najednou leží na zemi. Vidět není někdy ani na dvě desítky metrů. Děsivý hluk bouře je tak silný, že neslyším ani, když se střecha z naproti stojícího internátu chlapců pod náporem větru sroluje a odletí. Škvírami mezi okny a pode dveřmi se mi do domku valí voda tak, že ji nestačím vytírat. Pár nejdůležitějších věcí mám sbaleno v nepromokavé tašce, pokud by i můj domek přišel o střechu a já to přežil. I když … kam bych vlastně šel? Občas přes tlak větru otevřu dveře a přejdu pár metrů k mému sousedovi Bertrandovi, učiteli matematiky. S rodinou se krčí v jedné místnosti svého domu. Vyměníme si pár slov, ať se necítíme uprostřed katastrofy tak sami. Na jeho střechu padla silná větev a plechy na ní teď lomozí, co chvíli hrozí, že povolí. Venku létají větve a kusy vlnitého plechu, schopné člověka rozříznout napůl. Nebojím se. Nemám čas myslet a mít strach. Jen střídavě vyháním vodu z domu a sleduji co se děje venku. Je to utrpení, jako křížová cesta. Dlouhé a bolestivé. Pane Bože, kdy už to skončí?

Vítr se točí. Hodiny na nás útočí z jihu, pak z jihovýchodu, z východu. Pozdě dopoledne to vypadá, jako by se na chvíli chtělo vyjasnit. Uvědomuji si, že je to jen oko cyklonu, které teď musí procházet kousek od západního pobřeží ostrova. A pak zase udeří vítr. Ze severu, pak severozápadu. Okolo dvou odpoledne se už ve větru dá jít bez nebezpečí, že by člověka odnesl. Vycházím opatrně ven a jdu se podívat za bratry na misii. Procházím školou a mám dojem, že dnes nastal konec světa. Snad jediná střecha nezůstala netknutá. Všude je spoušť, zkroucené vlnité plechy a větve. Vzrostlé mangovníky, které dávaly o přestávkách našim studentům stín, stojí celé polámané anebo leží na zemi vyvrácené z kořenů. Budovy ředitelství a sekretariátu jsou zcela zničené. Kostel přišel o značnou část střechy. Z kuchyně domu bratrů na misi zůstala jen základová deska a změť trosek. Na misijní jeep spadla vyvrácená kokosová palma. Bratři se krčí v hlavní místnosti domu, která přežila. Jejich pokoje vedle ale přišly o střechu a jsou napospas větru a dešti. Bratr Antonio mi říká, že jsem blázen, chodit venku v takovém větru. Ale já se musel přesvědčit, jak na tom jsou. Moře je vzedmuté tak, jak jsem jej nikdy neviděl. Výšku vln se ani neodvažuji odhadnout. Přijde po cyklonu ještě přílivová vlna?

Později odpoledne procházím vesnicí. Obvyklé pěšiny jsou neprůchodná změť kmenů a větví. Mezi rozbořenými domy prochází lidé … mí kamarádi a rodiče mých studentů. Sbírají, co zbylo po bouři. Čekám slzy a bezradnost. Místo toho se na mě usmívají. Jsou rádi, že se vidíme a že jsme živí. Zvláštní pocit. V noci jdu spát tak trochu s pocitem viny. Jsem jeden z mála, kdo se dnes položí na suché lůžko. Na vůbec nějaké lůžko. Myslím na své přátelé z vesnic hluboko v džungli, z bambusových domečků lehkých jako pírko, které cyklon musel smést jako první. Jak asi tráví tuhle noc oni?

Ráno následujícího dne. Nad kopci západní Tanny vychází slunce. Z okna mého pokoje vypadá krajina kolem jako obrázky z první světové války, jako u Verdunu. Holá krajina s pahýly stromů. Široko daleko všechno zničené. Svět okolo se změnil k nepoznání. S kolegy učiteli se dáváme do provizorního úklidu okolo domů. Pomalu nám dochází, co se vlastně stalo. Připravujeme se na týdny, nebo spíše měsíce bez vody, elektřiny a komunikace.

Dva dny po cyklonu jdeme s kolegou Jeffem do nemocnice v Lénakelu. Všude stejný obrázek. Rozbité domy a polámané stromy. Zelený prales pokrývající ostrov přestal existovat a připomíná teď nahnědlé strniště rozprostřené po kopcích. Jeff je zdravotník a v nemocnici hlásí jako dobrovolná pomoc. V dalších dnech se v nemocnici objevují první týmy humanitárních organizací a francouzská armáda. Překládám pro ně do místního jazyka pacientům, kteří sem přicházejí ze všech míst ostrova. Po odpoledních pomáhám jako dobrovolník přes informatiku místní narychlo zbudované pobočce WHO. Práce je dost a pomáhá člověku nemyslet příliš na všechnu tu zkázu kolem.

Při práci dni ubíhají rychle. Téměř tři měsíce po úderu cyklonu se daří uvést školu do alespoň provizorního provozu. Začínáme znovu učit, ale obnova školy i celého ostrova zabere ještě dlouho. Tyto řádky píši s velkým díkem a s vděčností ke všem organizacím, dobrovolníkům a dárcům, kteří nám umožnili znovu se postavit na nohy.

Další fotografie a videa z cest naleznete
v mé fotogaleriia na stránce videí.


2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 000
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 001
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 002
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 003
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 004
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 005
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 006
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 007
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 008
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 009
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 010
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 011
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 012
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 013
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 014
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 015
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 016
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 017
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 018
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 019
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 020
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 021
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 022
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 023
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 024
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 025
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 026
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 027
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 028
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 029
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 030
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 031
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 032
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 033
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 034
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 035
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 036
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 037
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 038
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 039
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 040
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 041
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 042
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 043
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 044
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 045
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 046
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 047
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 048
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 049
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 050
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 051
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 052
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 053
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 054
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 055
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 056
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 057
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 058
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 059
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 060
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 061
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 062
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 063
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 064
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 065
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 066
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 067
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 068
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 069
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 070
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 071
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 072
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 073
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 074
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 075
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 076
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 077
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 078
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 079
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 081
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 080
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 082
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 083
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 084
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 085
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 086
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 087
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 088
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 089
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 090
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 091
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 092
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 093
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 094
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 095
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 096
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 097
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 098
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 099
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 100
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 101
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 102
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 103
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 104
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 105
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 106
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 107
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 108
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 109
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 110
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 111
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 112
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 113
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 114
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 115
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 116
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 117
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 118
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 119
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 120
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 121
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 122
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 123
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 124
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 125
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 126
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 127
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 128
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 129
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 130
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 131
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 132
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 133
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 134
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 135
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 136
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 137
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 138
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 139
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 140
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 141
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 142
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 143
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 144
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 145
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 146
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 147
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 148
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 149
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 150
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 151
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 152
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 153
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 154
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 155
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 157
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 156
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 158
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 159
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 160
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 161
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 162
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 163
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 164
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 165
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 166
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 167
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 168
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 169
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 170
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 171
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 172
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 173
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 174
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 175
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 176
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 177
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 178
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 179
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 180
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 181
2015 Vanuatu - Tanna - Cyclone Pam and post-cyclone 182

Madagaskar