Speaker: Mona Lisa

Malaysian language wiki ethnologue
Austronesian language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Atas nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin

Lord's Prayer

Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percubaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

Hail Mary

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin

Gloria Patri

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin

Apostles' Creed

Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, Putera-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ la akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin

Niceno-Constantinopolitan Creed

Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putera Allah Yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan oleh-Nya. Ia turun dari syurga Untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari Perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Ponsius Pilatus, ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga la bangkit, menurut Kitab suci. Ia naik ke syurga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati, kerajaan-Ny a takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan, ia berasal dari Bapa dan Putera, yang serta Bapa dan Putera, disembah dan dimuliakan, la bersabda dengan perantaraan parambi. Aku percaya akan Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu permandian akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati, dan hidup di akhirat. Amin