In English
En français


Futunština (Fakafutuna)

Stáhnout kompletní slovník futunštiny k tisku

Chcete si slovník vytisknout? Stáhněte si kompletní verzi ve formátu PDF pro tisk.

Tip: K vyhledávání ve slovníku použijte Ctrl+F. Informace o autorských právech naleznete na konci stránky.

Pomohl vám tento slovník?

Vy je máte k dispozici zdarma, ale jeho vytvoření mě stálo velmi mnoho práce. Pokud chcete ocenit tuto práci a podpořit ji, můžete mi stisknutím tlačítka 'Donate' darovat přes PayPal jakoukoli částku.


Statistiky

Sestaveno: 20. 12. 2013

Počet výrazů: 2025
Počet frází: 333

Zdroje

- vlastní poznámky
- rodilí mluvčí, především z Taoa, Malae, Kaleveleve a Ono

- ethnologue.com (fud)

Zkratky

suf.: přípona
pref.: předpona
ex: příklad
plur.: množné č.
resp.: výraz respektu, užívaný ve větách o králi, nebo Bohu
gen.: genitiv
adj.: adjectiv
adv.: příslovce
part.: částice

Osobní zájmena

: kau, kita
ty: ke
on, ona: ina, ia

my (ty+já): tā
my (on+já): mā
vy (dva): koulua, kulu
oni, ony (dva): lā, lāua

my (všichni): tou
my (bez tebe): motou
vy (všichni): koutou, kotou
oni, ony (všichni): lotou

Výslovnost

Souhlásky se vyslovují jako v češtině, ovšem bez změkčování ("ti" ≠ "ťi"). Souhláska "g" je velární [ŋ], s výslovností jako "banka". Zvláštní souhláskou je fakamoga [ʔ] (fonetický ráz),značený ' (apostrof, okina). Vyslovuje se chvilkovým uzavřením hlasivek a následným prudkým vyslovením následující samohlásky. V češtině je mu nejpodobnější např. výslovnost spojky "a" v sousloví táta a máma [ta:ta ʔa ma:ma]. Ta by se ve wallisštině zapsalo jako 'a.

Samohlásky jsou: a [ɑ], e [ɛ], i [i], o [o], u [u]. Jejich výslovnost je shodná s češtinou. Makron, vodorovná čárka nad samohláskou (¯) mírně prodlužuje její výslovnost, e.g. fala [fɑlɑ] (rohož) vs. falā [fɑlɑ:] (peníze).


Wallis & Futuna