In English
En français


Wallisština (Faka'uvea)

Stáhnout kompletní slovník wallisštiny k tisku

Chcete si slovník vytisknout? Stáhněte si kompletní verzi ve formátu PDF pro tisk.

Tip: K vyhledávání ve slovníku použijte Ctrl+F. Informace o autorských právech naleznete na konci stránky.

Pomohl vám tento slovník?

Vy je máte k dispozici zdarma, ale jeho vytvoření mě stálo velmi mnoho práce. Pokud chcete ocenit tuto práci a podpořit ji, můžete mi stisknutím tlačítka 'Donate' darovat přes PayPal jakoukoli částku.


Statistiky

Sestaveno: 20. 12. 2013

Počet výrazů: 2559
Počet frází: 67

Zdroje

- vlastní poznámky
- rodilí mluvčí, především z Ha'atofo, Tepa, Lano a Mala'efo'ou

- otec A. Perret: vlastní slovník
- K. H. Rench: Dictionnaire Français - Wallisien
- ethnologue.com (wls)

Zkratky

art.: člen
préf.: předpona
suf.: přípona
ex: příklad
sing.: jednotné číslo
plur.: množné číslo
def.: určitý
indef.: neurčitý
per.: osoba
resp.: výraz respektu, užívaný ve větách o králi, nebo Bohu
gen.: genitiv, 2. pád

Poznámky ke gramatice

Osobní zájm. nepřízvučná

: 'au
ty: ke
on, ona: ina (vypadá ve větách s netranzitivními a přímými tranzitivními slovesy. Ex: 'E alu ki Liku. (On) jde do Liku.)

my (ty+já): ta
my (on+já): ma
vy (dva): kolua
oni, ony (dva): na

my (všichni): tou
my (bez tebe): mātou
vy (všichni): kotou
oni, ony (všichni): natou

Osobní zájm. přízvučná

: 'au
ty: koe
on, ona: ia

my (ty+já): tāua
my (on+já): māua
vy (dva): koulua
oni, ony (dva): nāua

my (všichni): tātou
my (bez tebe): mātou
vy (všichni): koutou
oni, ony (všichni): nātou

Přivlastňovací zájmena

Přivlastňovací zájmena se tvoří pomocí následujícího pravidla: Předpona z členu + přivl. částice a/o + os. záj. ve formě suf.

Příklady:

Čl. urč. sing. (te): t- a -ku = taku (můj, "ten" určitý)

Čl. neurč. sing. (he): h- o -tā = hotā (náš, dual inc., "nějaký" ode mne a tebe)

Plur. (' fakamoga): '- a - natou = 'anatou (jejich, několik od nich)

Os. záj ve formě suf.:
1. os. sing. ⇒ -ku
2. os. sing. ⇒ -u
3. os. sing. ⇒ -na

1. os. dual incl. ⇒ -tā
1. os. dual excl. ⇒ -mā
2. os dual ⇒ -lua
3. os dual ⇒ -nā

1. os. plur. incl. ⇒ -tatou
1. os. plur. excl. ⇒ -matou
2. os. plur. ⇒ -koutou
3. os. plur. ⇒ -natou

Přivl. částice:
a: aktivní vlastnění (osoba je vlastník, původce), dále pro zvířata a neživé věci (mimo vybavení domu a oblečení), jídlo, pití a některé vztahy (ex: fa'e, tama)

o: pasivní vlastnění (např.: "moje" škola), dále pro části těla, pocity, city, vybavení domu vč. oblečení a některé vztahy (ex: 'ohoana, 'ofafine, foha, mokopuna)

Výslovnost

Souhlásky se vyslovují jako v češtině, ovšem bez změkčování ("ti" ≠ "ťi"). Souhláska "g" je velární [ŋ], s výslovností jako "banka". Zvláštní souhláskou je fakamoga [ʔ] (fonetický ráz),značený ' (apostrof, okina). Vyslovuje se chvilkovým uzavřením hlasivek a následným prudkým vyslovením následující samohlásky. V češtině je mu nejpodobnější např. výslovnost spojky "a" v sousloví táta a máma [ta:ta ʔa ma:ma]. Ta by se ve wallisštině zapsalo jako 'a.

Samohlásky jsou: a [ɑ], e [ɛ], i [i], o [o], u [u]. Jejich výslovnost je shodná s češtinou. Makron, vodorovná čárka nad samohláskou (¯) mírně prodlužuje její výslovnost, e.g. fala [fɑlɑ] (rohož) vs. falā [fɑlɑ:] (peníze).


Wallis & Futuna