In English
En français


Malgaština

Stáhnout kompletní slovník malgaštiny k tisku

Chcete si slovník vytisknout? Stáhněte si kompletní verzi ve formátu PDF pro tisk.

Tip: K vyhledávání ve slovníku použijte Ctrl+F. Informace o autorských právech naleznete na konci stránky.

Pomohl vám tento slovník?

Vy je máte k dispozici zdarma, ale jeho vytvoření mě stálo velmi mnoho práce. Pokud chcete ocenit tuto práci a podpořit ji, můžete mi stisknutím tlačítka 'Donate' darovat přes PayPal jakoukoli částku.


Statistiky

Sestaveno: 20. 12. 2013

Počet výrazů: 2653
Počet frází: 294

Zdroje

- vlastní poznámky
- rodilí mluvčí

- malagasyword.org
- vesmir.msu.cas.cz/madagaskar
- ethnologue.com (mlg)

- de Flacourt, E.: Histoire de la grande isle Madagascar (1661)
- Hallanger ,F. S.: Diksionera Malagasy-Frantsay (1974)
- Fox, L.: Hainteny: The Traditional Poetry of Madagascar (1990)
- Dez, J.: Cheminements linguistiques malgaches: au-delà des grammaires usuelles (1990)
- RAJAONARIMANANA, N.: Dictionnaire du malgache contemporain (1995)
- RANDRIAMASIMANANA, Ch.: Malayo-polynesian origin of malagasy (1999)
- Assimil: Le malgache de poche (2000)
- RASOLOSON, J.: Rubino, C., Malagasy, in Adelaar and Himmelmann, eds, The Austronesian languages of Asia and Madagascar (2005)
- Hurst, P.: Syntax of Malagasy Reciprocal Constructions: an LFG account (2006)
- FANONY, F.: Öhabölaňa Betsimisaraka (2011)

Poznámky k výslovnosti

Výslovnost malgaštiny není komplikovaná. Slova se vyslovují převážně tak, jak se píší s několika málo výjimkami, shrnutými v tabulce níže. Koncová samohláska a a některé koncové slabiky se ve výslovnosti téměř ztrácejí. Koncové e a o se ale vyslovují vždy. V psané formě se koncové i píše jako y, ve složených slovech se ale opět mění na i, jako v marary - mararin-teny. V tabulce je výslovnost jednotlivých hlásek naznačena formálně fonetickou abecedou IPA v hranatých závorkách. V příkladech pak tam, kde je to možné, je zapsaná neformálně přibližnými ekvivalenty v češtině.

Slova, i jednoslabičná, mají daný přízvuk. Ten je obvykle na předposlední slabice. Pokud slovo končí na dvě samohlásky (ex. mahay) má přízvuk na poslední slabice. U slov, která končí koncovkou -na, -ka nebo -tra se přesouvá na třetí slabiku od konce. Slova převzatá z cizích jazyků mohou mít přízvuk nepravidelný. V následujících příkladech podtržení značí přízvuk.

h ~ [h] téměř němé, ex: ahy ~ /ahj/
j ~ [dz], ex: mijery ~ /midzeri/
ô ~ [o], ex: tely ~ /hoteli/
o ~ [u], ex: folo ~ /fulʷ/
s ~ [ʃ], mezi /s/ a /š/, ex: saka ~ /ʃakə/
ao ~ [o], ex: taona ~ /tonə/
ao ~ [au] na konci slov, ex: manao ~ /manau/
oa ~ [o], ex: toaka ~ /tokə/
oa ~ [uə] na konci slov, ex: roa ~ /ruə/
ts ~ [ʈʂ] /c/, ex: betsaka ~ /betsakə/
tr ~ [ʈʳ] /tř/, /tž/, ex: trano ~ /třanu/
dr ~ [ɖʳ] /dř/, /dž/, ex: andro ~ /andřu/
ñ, n̈ ~ [ɲ], /ň/ v nářečních slovech, ex: mañelo ~ /maňelu/


Madagaskar