Speaker: Tom

Kwamera language wiki ethnologue
Austronesian language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Ya nahgi Remeni, mene Tani, mene Namunun Ikinan. Amen

Lord's Prayer

Rememaha ia neai, pa nahgem ikinan, pa netata seim ruvehe, pa iahavahi nakuam ia teprana rosi ia neai. Tikaveipehe navegenien sanamaha ipet, tikapa narpunien tafaga reraha sakemaha rosi kemaha iahapukarpunhma tafaga reraha narmana ham ia kemaha. Apa napaien kemaha iahai waiu ia nefeifien mata tikaviaraka kemaha te narahaien. Amen

Hail Mary

Ave Maria ikuakuar ia gracia Yaremanu ramara ia niram. Kenakuain amasan ia niram ia reri nepran pam, mene narem Iesu kenakuain amasan ira. Maria ikinan, rehni Atua, afake tukumaha nakur raraha toktokeni mene iapema tahehma ira. Amen

Gloria Patri

Nagnagenien em Remeni, mene Teni, mene Nanumun Ikinan. Rosia narkumenien toktokeni, mene ia nuknukeme. Amen

Apostles' Creed

Iakahatata pahrien te Atua remeni resekai apa. Iama reno awara neai mene tuprana, mene te Iesu Kristo teni retia Yaremanu saketaha, kewahi in ia nanumun ikinan, renatui ia Maria ramavanan awar. Ravahi narahaien te Ponce Pilato, kausiapone in ianei kamar kwawi, rehma kenumi reiwaiu pen imai nakur havahma, keni naisi ratui mi te nukur havhma, rautami ia neai mamaku rei iaragen matuk savei Atua. Terukupenmi fwe iken muvehe mavisau nakur hama muru mene nakur havahama. Iakahatata pahrien te Nanumun Ikinan, te eklesia Katolika ikinan, te nausasu munien safei nakur ikinan, te napaien tafaga reraha, te natuien mi savei nuprataha mene te numuruien sate rupukiwan uhma. Amen

Speaker: Josianne

Kwamera language wiki ethnologue
Austronesian language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Ya nahgi Remeni, mene Tani, mene Namunun Ikinan. Amen

Lord's Prayer

Rememaha ia neai, pa nahgem ikinan, pa netata seim ruvehe, pa iahavahi nakuam ia teprana rosi ia neai. Tikaveipehe navegenien sanamaha ipet, tikapa narpunien tafaga reraha sakemaha rosi kemaha iahapukarpunhma tafaga reraha narmana ham ia kemaha. Apa napaien kemaha iahai waiu ia nefeifien mata tikaviaraka kemaha te narahaien. Amen

Hail Mary

Ave Maria ikuakuar ia gracia Yaremanu ramara ia niram. Kenakuain amasan ia niram ia reri nepran pam, mene narem Iesu kenakuain amasan ira. Maria ikinan, rehni Atua, afake tukumaha nakur raraha toktokeni mene iapema tahehma ira. Amen

Gloria Patri

Nagnagenien em Remeni, mene Teni, mene Nanumun Ikinan. Rosia narkumenien toktokeni, mene ia nuknukeme. Amen

Apostles' Creed

Iakahatata pahrien te Atua remeni resekai apa. Iama reno awara neai mene tuprana, mene te Iesu Kristo teni retia Yaremanu saketaha, kewahi in ia nanumun ikinan, renatui ia Maria ramavanan awar. Ravahi narahaien te Ponce Pilato, kausiapone in ianei kamar kwawi, rehma kenumi reiwaiu pen imai nakur havahma, keni naisi ratui mi te nukur havhma, rautami ia neai mamaku rei iaragen matuk savei Atua. Terukupenmi fwe iken muvehe mavisau nakur hama muru mene nakur havahama. Iakahatata pahrien te Nanumun Ikinan, te eklesia Katolika ikinan, te nausasu munien safei nakur ikinan, te napaien tafaga reraha, te natuien mi savei nuprataha mene te numuruien sate rupukiwan uhma. Amen