Speaker: Mika

Samoan language wiki ethnologue
Austronesian language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

I le suafa o le Tama, ma le Alo, ma le Agaga Pa’ia. Amene

Lord's Prayer

Lo matou Tamä e o i le lagi, ia paia lou suafa. Ia o’o mai lou malö. Ia faia lo finagalo i le lalolagi, e pei ona faia i le lagi. Ia e foa’i mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ai e tatau ma le aso. Ia e faamagalo ia tei matou agasala, e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou. Aua foi e te ta’ita’iina i matou i le faasoosoga, a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga. Amene

Hail Mary

Si o’u alofa Maria, ua tumu oe i le kalasia, ua ia te oe le Alii, ua manuia oe i fafine uma, ma ua manuia o Iesu, le fua o lou alo. Maria paia e, le Tinä o le Atua, ia le talosia i matou tagata agasala, i ona po nei, ma le ituaso o lo matou oti. Amene

Gloria Patri

O le vi’iga i le Tamä, ma le Alo, ma le Agaga Pa’ia. E pei o lona vi’iga sa i le amataga, e faapea foi i ona po nei, ma aso uma i le faavavau, faavavau lava. Amene