In English
En français


Slovník jazyka netwar (Lenakel)Toto je vůbec první existující rozsáhlejší slovník jazyka netwar (západní Tanna, republika Vanuatu) publikovaný online. Jde o ovoce mé několikaleté práce mezi obyvateli ostrova Tanna. Obsahuje překlady místních výrazů, nahrávky výslovnosti i fotografickou dokumentaci. Jeho účelem je pomoci při uchování tohoto jazyka a jeho předávání mladé generaci.

Pokud chcete data jakýmkoli způsobem použít, nebo v nich naleznete chybu, prosím, kontaktujte me nejdříve.

Přejít na: Index slovníku Informace o slovníku


Chcete si slovník vytisknout? Stáhněte si kompletní verzi ve formátu PDF pro tisk.


Pokud chcete ocenit tuto práci a podpořit ji, můžete mi stisknutím tlačítka 'Donate' darovat přes PayPal jakoukoli částku.


hra

 •  (obecný termín) n nawakelan 
 •  n tow tow inio 
  dětská hra se skořápkou kokosového ořechu jako bábovičkou. Děti při klepání na bábovičku prozpěvují 'tow tow inio'.
 •  n kemal dívčí hra s provázky podobná "kolébce".
 •  n pikokai   
  hra k pobavení malých dětí. Hráči se postaví do kruhu blízko sebe. Jeden zatne ruku v pěst s ukazováčkem nataženým vzhůru. Jeho soused jej za ukazováček chytí tak, že jeho vlastní ukazováček je natažený vzhůru a tak dále, až se za ruce pochytají všichni. První z nich pak ukazováčkem volné ruky klepe zleva a zprava do posledního z ukazováčků a všichni zpívají písničku "Pikokai". Pak první z hráčů chytí volnou rukou za ucho svého souseda a ten chytí zase svého a tak dále, až se všichni drží jednou rukou za uši a druhou za prsty. Pak se začnou kolébat ze strany na stranu a zpívají písničku o 'iarames' jménem 'Seku' (viz heslo) a nakonec všichni spadnou na zem.
 •  n karuita  
  hra k pobavení malých dětí. Jeden z hráčů nastaví obě pěsti a ostatní jej do nich pěstmi lehce uhodí a křičí "karuita!". Jakmile se jej dotknou, hráč schová pěsti za záda. Ostatní se jej ptají "Když jsi šel do světa, s čím jsi se vrátil?" Hráč řekne něco, co má rád (sladkosti, ovoce, hračky, ...). Ostatní mu řeknou "Ukaž nám to!" a on jim v natažených rukách naoko ukáže to, o čem mluvil. Ostatní přiskočí a dělají, jako by mu to z rukou všechno snědli, až mu nezůstane nic. A všichni se dají do smíchu.
 •  n tapatapaialo 
  hra k pobavení malých. dětí. Jeden z hráčů položí ruce na sebe dlaněmi vzhůru a druhý do nich klepe za zpěvu popěvku "Tapatapaialo, tapatapaialo, neken nowanién fé ik?" - "Tapatapaialo, čí kokos jsi snědl?" První odpoví něčí jméno a schová jednu ruku do podpaží. Popěvek se opakuje i s druhou rukou. Pak při slovech "Kamamék, silapo, silapo, wa ..." vytahuje ruce z podpaží a nakonec vykulí oči a prsty si natáhne víčka do legrační grimasy.
 •  n sayé 
  hráči házejí stébly rákosu 'nulnul' naplocho tak, aby se odrazily od země. Vyhrává ten, jehož rákos doletí nejdále. Hraje se v době, kdy liány jamů začínají na polích růst (srov.: 'iawitaleg min kamailis nuwian nuw') a z rákosů 'nulnul' se staví jejich podpory 'kamo sit' a 'kamé piagen'. Dlouhý hod 'nulnul' symbolizuje, že liány porostou dlouhé a jamy tak budou v zemi velké. Hra má zajistit dobrou úrodu.
 •  n arupa la taluta  
  hráči jeden po druhém skáčou po jedné noze okolo hromádky dřívek v rytmu písničky "Arupa la taluta" a snaží se je jedno po druhém posbírat. Vyhrává ten, komu se to podaří bez toho, aby dřívka upustil anebo upadl.
 •  n pulumpa   
  hráči sedí v kruhu čelem dovnitř, každý má v levé ruce okolo dvaceti dřívek. Jedno z nich vezmou do pravé ruky a zvednou jej nad hlavu. Jeden z hráčů skáče zvenčí okolo kruhu po jedné noze a sbírá dřívka ostatních a hází je na zem tak dlouho, dokud neudělá chybu a neupadne (pak prohrává), nebo dokud nesesbírá všechna dřívka hráčů z kruhu. Při hře se zpívá do rytmu písnička stejného jména.
 •  n nuai neparepa  
  hraje se v období, kdy čerstvě vysazené jamy klíčí a je třeba čistit zahrady ("kasiperper") od plevele. Hra má dvě varianty. V první se hráči chytí za ruce a vytvoří dlouhou liánu 'neparepa'. Pak se postupně smotají ("kasiperper") v kruzích do velkého klubka a zase se rozmotávají. Ve druhé variantě hráči stojí ve dvojicích proti sobě a drží se za obě ruce vytvářející "bránu". Hráči z jednoho konce se snaží stále se držící za obě ruce projít pode všemi bránami až na konec řady, kde se zase postaví, vytvoří bránu a nechají projít další dvojici. Při hře se zpívá písnička "Nuai neparepa, nuai neparepa, kasiperper kasiperper".
 •  n mamau 
  hraná v noci, kdy dvě skupiny schovávají v lese jídlo a navzájem jej hledají. Hraje se v době, kdy se sadí jamy.
 •  n karu areparep     
  každý z hráčů si kolem sebe nakreslí na zemi kruh. Hra začíná říkadlem-dialogem mezi dvěma hráči, po kterém všichni zmlknout a snaží se grimasami rozesmát jeden druhého. Kdo se první rozesměje, podrbe se, nebo plivne na zem, musí bránit svůj kruh proti ostatním, kteří se do něj snaží dostat bez toho, aby je jeho majitel plácnul. Pokud se hráč dostane do kruhu, může se nataženou rukou chytit jiného hráče a obránce kruhu nesmí ani jednoho z nich plácnout. Pokud se obránci podaří některého z hráčů dotknout, musí tento chránit zase svůj kruh. Při hře se zpívají různé posměšné písničky na toho, kdo právě brání svůj kruh.
 •  n misekmisek  
  může se hrát i v noci. Jeden z hráčů, představující 'misekmisek', sedí zády několik metrů od ostatních. Ti k němu přicházejí po jednom zezadu a musí se jej dotknout. 'misekmisek' musí uhodnout. Kdo se jej dotkl. Při hře se zpívá následující písnička, která končí větou "kdo se tě dotkl?" - "Misekmisek / iahal pelpel / iamlé iamlé / iamus saré saré twa / kunai wé / ke kopinare kona. / Fwé riap ik?".
 •  n lélu 
  na honěnou.
 •  n nekrun 
  na rozpoznávání jmen rostlin podle jejich větví nebo kořenů. Toto jméno se také používá pro jakékoli hry, kdy člověk hádá nebo rozpočítávadla kdy si hráči tahají krátké dřívko, hádají ve které ruce má hráč kámen a podobně ...
 •  n iakestil 
  několik hráčů se drží každý jednu z větviček 'nek té katanek', které rostou ze společného stonku. Naráz všichni větvičkou trhnou a ten, komu v ruce zůstane utržená větvička i se stonkem pak honí ostatní a snaží se je kousnout ('kes', což je kořen jména hry) do ruky.
 •  n numakesem 
  podobná hledání čtyřlístků. Jde o to najít co nejvíce plodů rostliny 'numakesem', které jsou na konci rozeklané do vidličky, namísto obvyklého jednolitého tvaru.
 •  n numanmahmapau
  velmi stará hra, kdy člověk najde nějaké ovoce, které se zcela poslední (po jeho sezóně), nebo zcela první (před jeho sezónou). Toto ovoce zabalí do mnoha různých listů rostlin a sváže několika druhy lián tak, až je celý balík velmi velký. Pak jej donese do nakamalu a ostatní účastníci hry jeden po druhém rozbalují listy a liány a říkají jejich jména až se dostanou k ovoci. Záměrem hry je naučit účastníky jména jednotlivých rostlin.

tow tow inio

sayé

arupa la taluta

nuai neparepa

karu areparep

misekmisek

Mluvčí: Clément Kapalu (Lowanatom) , Jérémy Nako (Lowanatom) , Josephine Pesai (Lowaneai) , Noël Yeru (Lowanatom) , Sylvano Kapalu (Ipai) , Sylvie Kiko (Lowanatom)

Tematický slovník

Fráze


Madagaskar