Speaker: Antonio

K'iche' language wiki ethnologue
Mayan language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Rumal retal ri tioxlaj kruz, Qajawxel chuj kolo'La Paqui q'ab' ri e qak'ulel chexe'raqan uq'ab' Qajawxel k'ojolxel e Uxlabíxel. Kab'e q'ij kab'e saq

Lord's Prayer

Qajaw chikaj Lal k'owi, nimtaba' rilikralaxik ri B'i'La petb'a'ri ajawaremla paqawi' jas rik'o pa anima'La kaqa'ntab'a' waral chuwach ulew jacha kab'an chila' chikaj. Ya'b'aLa kamik ri k'in qawa quk'ia rech ronojel q'ij Kuyu'La sacha'La ri qamak, jacha Kaqab'an uj, kaqasacho kaqakuyu Kimak ri ke makunik ke sachik chaqe, chaqawach. Muj tzoqopijb'aLa pa ri taqchib'al mak. Chuj k'olo'La Pu'q'ab' ri itzel. Keb'e q'ij kab'en saq

Hail Mary

Qajaw Dios kachajinLa María, Nojinaq ri k'aslemal La rumal Utewch'b'al Qajaw, Ri Qajaw Dios k'o uk'La, tewchi'tal La Chikixo'l qonojel ri ixoqib', xuquje' Tewchi'tal ri Al La uk'amLa Jesús. Tioxlaj Maríy, u Nan ri Qajaw Dios Ch'awLa paqawi' ri uj ajmakib', jeb'a' kamik jeb'a' chwi'ri qa Kamikal. Kab'e q'ij kab'e saq

Gloria Patri

Jun q'i'janem chi rech ri qaTat chila' chikaj. Chi reche ri uK'ojol xel, chi rech ri Ajaw Ixlab'ixel. Kab'e q'ij kab'e saq

Apostles' Creed

Kin kojo ri Dios Qajawxel, Ki'ysanel rech caj ulew, Kin kojo ri Nim Qajawal Jesucristo xa jun chi u k'ojol ri Dios, Xalaxik rumal u chac u toq'ob Kajawxel Ixlabixel, Xilataj uwach rumal Q'opoj Kanan Mari'y, xuriq k'ax pari u q'atbal tzij ri Poncio Pilato, xripik chuwach ri Cruz, xkamik, xmuq'ik, xq'aj chuxe' ulew pari qequ'm. Churox q'ij c'ut Xk'staj Uwach, xwa'lijik chikixo'l e kaminaq'ib', xpaq'e chikaj, t'uyul k'ut kamik pu wi'kaq'ab Qánim Kajawxel, chila' c'ut upetik culu q'ata'tzij pakiwi' ri e k'aslik, ri e kimnaqib'. Kin kojo ri Dios Ixlabixel Nimalaj Tewchinel, ch'awnwel, Kin kojo ri ka Chuch Kanan Iglesia Católica, Xapawje' quine'wi, Kin kojo chi xa jun qamina'kuk' ri e k'o chila' chikaj, kuk' ri utzalajtaq' winaq' chuwach ulew, kin kojo ri sachbal mak paqawi' chiqonojel, kin kojo ri nimalaj K'astajibal kape na pakiwi' qonojel ri e kaminaqib', kin kojo chi k'ona jun qa k'aslemal maj u chupik, maj u sachik. Kab'e q'ij kab'e saq