Mluvčí: Antonio

Jazyk K'iche' wiki ethnologue
Mayská jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

Rumal retal ri tioxlaj kruz, Qajawxel chuj kolo'La Paqui q'ab' ri e qak'ulel chexe'raqan uq'ab' Qajawxel k'ojolxel e Uxlabíxel. Kab'e q'ij kab'e saq

Otčenáš

Qajaw chikaj Lal k'owi, nimtaba' rilikralaxik ri B'i'La petb'a'ri ajawaremla paqawi' jas rik'o pa anima'La kaqa'ntab'a' waral chuwach ulew jacha kab'an chila' chikaj. Ya'b'aLa kamik ri k'in qawa quk'ia rech ronojel q'ij Kuyu'La sacha'La ri qamak, jacha Kaqab'an uj, kaqasacho kaqakuyu Kimak ri ke makunik ke sachik chaqe, chaqawach. Muj tzoqopijb'aLa pa ri taqchib'al mak. Chuj k'olo'La Pu'q'ab' ri itzel. Keb'e q'ij kab'en saq

Zdrávas Maria

Qajaw Dios kachajinLa María, Nojinaq ri k'aslemal La rumal Utewch'b'al Qajaw, Ri Qajaw Dios k'o uk'La, tewchi'tal La Chikixo'l qonojel ri ixoqib', xuquje' Tewchi'tal ri Al La uk'amLa Jesús. Tioxlaj Maríy, u Nan ri Qajaw Dios Ch'awLa paqawi' ri uj ajmakib', jeb'a' kamik jeb'a' chwi'ri qa Kamikal. Kab'e q'ij kab'e saq

Sláva Otci

Jun q'i'janem chi rech ri qaTat chila' chikaj. Chi reche ri uK'ojol xel, chi rech ri Ajaw Ixlab'ixel. Kab'e q'ij kab'e saq

Apoštolské vyznání víry

Kin kojo ri Dios Qajawxel, Ki'ysanel rech caj ulew, Kin kojo ri Nim Qajawal Jesucristo xa jun chi u k'ojol ri Dios, Xalaxik rumal u chac u toq'ob Kajawxel Ixlabixel, Xilataj uwach rumal Q'opoj Kanan Mari'y, xuriq k'ax pari u q'atbal tzij ri Poncio Pilato, xripik chuwach ri Cruz, xkamik, xmuq'ik, xq'aj chuxe' ulew pari qequ'm. Churox q'ij c'ut Xk'staj Uwach, xwa'lijik chikixo'l e kaminaq'ib', xpaq'e chikaj, t'uyul k'ut kamik pu wi'kaq'ab Qánim Kajawxel, chila' c'ut upetik culu q'ata'tzij pakiwi' ri e k'aslik, ri e kimnaqib'. Kin kojo ri Dios Ixlabixel Nimalaj Tewchinel, ch'awnwel, Kin kojo ri ka Chuch Kanan Iglesia Católica, Xapawje' quine'wi, Kin kojo chi xa jun qamina'kuk' ri e k'o chila' chikaj, kuk' ri utzalajtaq' winaq' chuwach ulew, kin kojo ri sachbal mak paqawi' chiqonojel, kin kojo ri nimalaj K'astajibal kape na pakiwi' qonojel ri e kaminaqib', kin kojo chi k'ona jun qa k'aslemal maj u chupik, maj u sachik. Kab'e q'ij kab'e saq