Speaker: Herwaeng

Nari (a dialect of Tanna, Southwest) language wiki ethnologue
Austronesian language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Ianagi Remni, ne Teni, mene Nanmen Imaraka. Amen

Lord's Prayer

Remamawa Ramara ia neai, pah nagen Tukramara, wa rao kapaham tukrua, wa nakuakua kapaham, tukrua ia tana merma ia neai. Wasepe kemi amaua tauei nauganien ia nepen mena, uataha tauagaha kapamaua rorma kemaua, tiakawetaha nema kasoraraha iramaua, takapanapahien amaua iakaiau ia nuaspenuaspenien, mereg auitaha amaua tuk iemaho. Amen

Hail Mary

Ave Maria, nakuarkuar ia grasia, Iermaru ramara iaram, ik pian keikei ia riki, nipiraun mene paham mene naren Iesu keikei. Maria imaraka, nesen kugenhen, awhak tuk i kama norairahah tawei mene nepeg ar ikama tia kama. Amen