Locuteur: Herwaeng

Langue Nari (dialecte du Tanna sud-ouest) wiki ethnologue
Famille des langues Austronésienne wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Ianagi Remni, ne Teni, mene Nanmen Imaraka. Amen

Notre Père

Remamawa Ramara ia neai, pah nagen Tukramara, wa rao kapaham tukrua, wa nakuakua kapaham, tukrua ia tana merma ia neai. Wasepe kemi amaua tauei nauganien ia nepen mena, uataha tauagaha kapamaua rorma kemaua, tiakawetaha nema kasoraraha iramaua, takapanapahien amaua iakaiau ia nuaspenuaspenien, mereg auitaha amaua tuk iemaho. Amen

Je vous salue Marie

Ave Maria, nakuarkuar ia grasia, Iermaru ramara iaram, ik pian keikei ia riki, nipiraun mene paham mene naren Iesu keikei. Maria imaraka, nesen kugenhen, awhak tuk i kama norairahah tawei mene nepeg ar ikama tia kama. Amen