Speaker: Yorus

Tigrinya language wiki ethnologue
Afroasiatic language family wiki
Ge'ez script scriptsource
Eritrean Catholic Church wiki

Sign of the Cross

በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአሓዱ አምላክ ኣሜን
Approximate transliteration to latin characters
besime ābi bewelidi wemenifesi k’idusi we’āḥadu āmilaki amēni

Lord's Prayer

ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ስምካ ይቀደስ፡ መንግሥትኻ ትምጻእ፡ ፈቓድካ ከም ኣብ ሰማይ ዝኾን ከምኡ’ ውን ኣብ ምድሪ ይኹን፡፡ መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፡ ንዝበደልካና ይቕረ በለልና ንሕናውን ንዝበደሉና ይቕረ ከምንብል፣ ናብ ፈተና ኣይተእትወና፡ እንካብ ክፉእ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘልዓለመ ዓለም ናትካ እዩ’ሞ ኣሜን።
Approximate transliteration to latin characters
abona abi semayi itinebiri simika yik’edesi፡ menigišitiẖa timits’a’i፡ feḵ’adika kemi abi semayi ziẖoni kemi’u’ wini abi midirī yiẖuni፡፡ megibī ‘iletina lomī habena፡ nizibedelikana yiḵ’ire belelina niḥinawini nizibedeluna yiḵ’ire keminibili፣ nabi fetena ayite’itiwena፡ inikabi kifu’i adiḥinena፣ kemeyi menigisitini ḥayilini kibirini nizeli‘aleme ‘alemi natika iyu’mo amēni።

Hail Mary

ሰላም ነኣኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኸኪ ኢኺ፤ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም አደ ኣምላኽ፣ ለምንልና ንኣና ንኃጥኣን ሕጅን ብግዜ ሞትናን፣ ኣሜን።
Approximate transliteration to latin characters
selami ne’aẖī omariyami ts’ega zimeli’akī igizī’abiḥēri misaẖī iyu። inikabi anisitī zitebareẖekī īẖī፤ nayi kerisiẖī firē īyesusi ke‘a zitebareẖe iyu። o k’idisitī mariyami āde amilaẖi፣ leminilina ni’ana niḫat’i’ani ḥijini bigizē motinani፣ amēni።

Gloria Patri

ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን፡ ጥንቲ ኸም ዝነበረ ሕጅን ንወትሩን ንዘልዓለም ዓለም ኣሜን
Approximate transliteration to latin characters
sibiḥati ni’abini niwelidini nimenifesi k’idusini yiẖuni፡ t’initī ẖemi zinebere ḥijini niwetiruni nizeli‘alemi ‘alemi amēni

Apostles' Creed

ሓዋርያት ዝደረስዎ እኣምን ብኣግዚእብሔር ኣቦ ኩሉ ዚኽእል፡ ሰማይን ምድርን ዚፈጠረ። ብኢየሱስ ክርስቶስ’ውን ሓደ ወዱ ጉይታና፡ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ተፀንሰ፡ እንካብ ድንግል ማርያም ተወልደ። ተሣቐየ ኣብ ትሕቲ ሥልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጠናዊ፡ ተሰቕለ፡ ሞተ፡ ተቐብረ። ናብ ሲኦል ወረደ፡ ብሣልሳይ መዓልቲ እንካብ ሞት ተንሥኤ። ናብ ሰማይ ዓረገ፡ ኣብ የማን’ቲ ኩሉ ዚኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐመጠ። ድኃር’ውን ንዘለ’ውን ንዝሞቱን ኪፈርድ ይመጽእ። እኣምን ብመንፈስ ቅዱስ፡ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊት፡ ናይ ቅዱሳን ሱታፌ፡ ናይ ኃጢኣት ሥሬት፡ ናይ ሙታን ትንሣኤ፡ ናይ ዘለዓለም ሕይወት። እሜን
Approximate transliteration to latin characters
ḥawariyati zideresiwo i’amini bi’agizī’ibiḥēri abo kulu zīẖi’ili፡ semayini midirini zīfet’ere። bi’īyesusi kirisitosi’wini ḥade wedu guyitana፡ nisu bimenifesi k’idusi tet͟s’enise፡ inikabi dinigili mariyami tewelide። tešaḵ’eye abi tiḥitī šilit’anu nip’īlat’osi p’ēnit’enawī፡ teseḵ’ile፡ mote፡ teḵ’ebire። nabi sī’oli werede፡ bišalisayi me‘alitī inikabi moti teniši’ē። nabi semayi ‘arege፡ abi yemani’tī kulu zīẖi’ili igizī’abiḥēri abo teḵ’emet’e። diḫari’wini nizele’wini nizimotuni kīferidi yimets’i’i። i’amini bimenifesi k’idusi፡ k’idisitī bēte kirisitīyani katolīkawīti፡ nayi k’idusani sutafē፡ nayi ḫat’ī’ati širēti፡ nayi mutani tiniša’ē፡ nayi zele‘alemi ḥiyiweti። amēni

Niceno-Constantinopolitan Creed

ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ፡ ኩሉ ብዝሓዘ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣቦ ንኣምን። ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ፡ ብሓደ ወዱ ንኣቦ፡ ብጉይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን። ንሱ ብርሃን እንካብ ብርሃን፡ ኡነተኛ ኣምላኽ እንካብ ኡነተኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር፡ ዘይተፈጥረ። ብመለኮቱ ምስ ኣቦ ትኽክል ዝኾነ፡ ብዘይ ብኣኡ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ሓደ ነገር እዃ ዝኾነ ዘየልቦ። ምእንታና ምእንቲ ድኀነት ሰበ እንካብ ሰማይ ዝወረደ፡ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ፡ እንካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ። ብዘመን ጺላጦስ ጴንጠናዊ ምእንታና ተሰቕለ፡ ተሣቐየ ሞተ፡ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከምዝተጻሕፈውን፡ ብሣልሳይ መዓልቲ እንካብ ሞት ተንሥአ፡ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፡ ኣብ የማን ኣብኡ ተቐመጠ፡ እንደገና ሕያዋንን ሙታንን ኪፈርድ ብኽብሪ ኪመጽእ እዩ፡ መንግሥቱውን መወዳእታ የብሉን። ካብ ኣብን (ካብ ወልድን) ዚሰረጸ፡ ብመድኃኒ ጉይታ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ብኣፍ ነብያታ ንዝተናገረ፡ ንኣኡውን ምስ ኣቦን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ኣብ ኩሉ ቦታ እትርከብ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት፡ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሥሬት ኃጢኣት ብዝተሰርዐት ብሓንቲ ጥምቐት ንኣምን። ብትንሣኤ ሙታንን፡ ብዚመጽእ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ተስፋ ንገብር፡፡ ኣሜን፡፡
Approximate transliteration to latin characters
semayini midirini ziri’āni zeyiri’āni zifet’ere፡ kulu biziḥaze biḥade igizī’abiḥēri abo ni’amini። ‘alemi keyitefet’ire misi’u hiliwi biziẖone፡ biḥade wedu ni’abo፡ biguyitana bi’īyesusi kirisitosi ni’amini። nisu birihani inikabi birihani፡ unetenya amilaẖi inikabi unetenya amilaẖi zitewelide imiberi፡ zeyitefet’ire። bimelekotu misi abo tiẖikili ziẖone፡ bizeyi bi’a’u abi semayi kone abi midirī ḥade negeri iዃ ziẖone zeyelibo። mi’initana mi’initī diḫāneti sebe inikabi semayi ziwerede፡ binayi menifesi k’idusi siraḥi፡ inikabi k’idisitī dinigili mariyami šiga lebīsu sebi kone። bizemeni ts’īlat’osi p’ēnit’enawī mi’initana teseḵ’ile፡ tešaḵ’eye mote፡ teḵ’ebire። abi k’idusati mets’aḥifitī kemizitets’aḥifewini፡ bišalisayi me‘alitī inikabi moti teniši’ā፡ biẖibirī nabi semayi ‘arege፡ abi yemani abi’u teḵ’emet’e፡ inidegena ḥiyawanini mutanini kīferidi biẖibirī kīmets’i’i iyu፡ menigišituwini meweda’ita yebiluni። kabi abini (kabi welidini) zīserets’e፡ bimediḫanī guyita፡ bimenifesi k’idusi ni’amini። bi’afi nebiyata nizitenagere፡ ni’a’uwini misi aboni welidini nisegideluni nemesiginoni። abi kulu bota itirikebi nayi ḥawariyati guba’ē biziẖoneti፡ biḥanitī k’idisitī bēte kirisitīyani ni’amini። niširēti ḫat’ī’ati biziteseri‘āti biḥanitī t’imiḵ’eti ni’amini። bitiniša’ē mutanini፡ bizīmets’i’i nayi zele‘alemi ḥiyiweti tesifa nigebiri፡፡ amēni፡