Mluvčí: Yorus

Jazyk Tigriňština wiki ethnologue
Afroasijská jazyková rodina wiki
etiopské písmo scriptsource
Eritrejská katolická církev wiki

Znamení kříže

በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአሓዱ አምላክ ኣሜን
Přibližná transliterace do latinky
besime ābi bewelidi wemenifesi k’idusi we’āḥadu āmilaki amēni

Otčenáš

ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ስምካ ይቀደስ፡ መንግሥትኻ ትምጻእ፡ ፈቓድካ ከም ኣብ ሰማይ ዝኾን ከምኡ’ ውን ኣብ ምድሪ ይኹን፡፡ መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፡ ንዝበደልካና ይቕረ በለልና ንሕናውን ንዝበደሉና ይቕረ ከምንብል፣ ናብ ፈተና ኣይተእትወና፡ እንካብ ክፉእ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘልዓለመ ዓለም ናትካ እዩ’ሞ ኣሜን።
Přibližná transliterace do latinky
abona abi semayi itinebiri simika yik’edesi፡ menigišitiẖa timits’a’i፡ feḵ’adika kemi abi semayi ziẖoni kemi’u’ wini abi midirī yiẖuni፡፡ megibī ‘iletina lomī habena፡ nizibedelikana yiḵ’ire belelina niḥinawini nizibedeluna yiḵ’ire keminibili፣ nabi fetena ayite’itiwena፡ inikabi kifu’i adiḥinena፣ kemeyi menigisitini ḥayilini kibirini nizeli‘aleme ‘alemi natika iyu’mo amēni።

Zdrávas Maria

ሰላም ነኣኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኸኪ ኢኺ፤ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም አደ ኣምላኽ፣ ለምንልና ንኣና ንኃጥኣን ሕጅን ብግዜ ሞትናን፣ ኣሜን።
Přibližná transliterace do latinky
selami ne’aẖī omariyami ts’ega zimeli’akī igizī’abiḥēri misaẖī iyu። inikabi anisitī zitebareẖekī īẖī፤ nayi kerisiẖī firē īyesusi ke‘a zitebareẖe iyu። o k’idisitī mariyami āde amilaẖi፣ leminilina ni’ana niḫat’i’ani ḥijini bigizē motinani፣ amēni።

Sláva Otci

ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን፡ ጥንቲ ኸም ዝነበረ ሕጅን ንወትሩን ንዘልዓለም ዓለም ኣሜን
Přibližná transliterace do latinky
sibiḥati ni’abini niwelidini nimenifesi k’idusini yiẖuni፡ t’initī ẖemi zinebere ḥijini niwetiruni nizeli‘alemi ‘alemi amēni

Apoštolské vyznání víry

ሓዋርያት ዝደረስዎ እኣምን ብኣግዚእብሔር ኣቦ ኩሉ ዚኽእል፡ ሰማይን ምድርን ዚፈጠረ። ብኢየሱስ ክርስቶስ’ውን ሓደ ወዱ ጉይታና፡ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ተፀንሰ፡ እንካብ ድንግል ማርያም ተወልደ። ተሣቐየ ኣብ ትሕቲ ሥልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጠናዊ፡ ተሰቕለ፡ ሞተ፡ ተቐብረ። ናብ ሲኦል ወረደ፡ ብሣልሳይ መዓልቲ እንካብ ሞት ተንሥኤ። ናብ ሰማይ ዓረገ፡ ኣብ የማን’ቲ ኩሉ ዚኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐመጠ። ድኃር’ውን ንዘለ’ውን ንዝሞቱን ኪፈርድ ይመጽእ። እኣምን ብመንፈስ ቅዱስ፡ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊት፡ ናይ ቅዱሳን ሱታፌ፡ ናይ ኃጢኣት ሥሬት፡ ናይ ሙታን ትንሣኤ፡ ናይ ዘለዓለም ሕይወት። እሜን
Přibližná transliterace do latinky
ḥawariyati zideresiwo i’amini bi’agizī’ibiḥēri abo kulu zīẖi’ili፡ semayini midirini zīfet’ere። bi’īyesusi kirisitosi’wini ḥade wedu guyitana፡ nisu bimenifesi k’idusi tet͟s’enise፡ inikabi dinigili mariyami tewelide። tešaḵ’eye abi tiḥitī šilit’anu nip’īlat’osi p’ēnit’enawī፡ teseḵ’ile፡ mote፡ teḵ’ebire። nabi sī’oli werede፡ bišalisayi me‘alitī inikabi moti teniši’ē። nabi semayi ‘arege፡ abi yemani’tī kulu zīẖi’ili igizī’abiḥēri abo teḵ’emet’e። diḫari’wini nizele’wini nizimotuni kīferidi yimets’i’i። i’amini bimenifesi k’idusi፡ k’idisitī bēte kirisitīyani katolīkawīti፡ nayi k’idusani sutafē፡ nayi ḫat’ī’ati širēti፡ nayi mutani tiniša’ē፡ nayi zele‘alemi ḥiyiweti። amēni

Nicejsko-konstantinopolské vyznání

ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ፡ ኩሉ ብዝሓዘ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣቦ ንኣምን። ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ፡ ብሓደ ወዱ ንኣቦ፡ ብጉይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን። ንሱ ብርሃን እንካብ ብርሃን፡ ኡነተኛ ኣምላኽ እንካብ ኡነተኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር፡ ዘይተፈጥረ። ብመለኮቱ ምስ ኣቦ ትኽክል ዝኾነ፡ ብዘይ ብኣኡ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ሓደ ነገር እዃ ዝኾነ ዘየልቦ። ምእንታና ምእንቲ ድኀነት ሰበ እንካብ ሰማይ ዝወረደ፡ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ፡ እንካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ። ብዘመን ጺላጦስ ጴንጠናዊ ምእንታና ተሰቕለ፡ ተሣቐየ ሞተ፡ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከምዝተጻሕፈውን፡ ብሣልሳይ መዓልቲ እንካብ ሞት ተንሥአ፡ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፡ ኣብ የማን ኣብኡ ተቐመጠ፡ እንደገና ሕያዋንን ሙታንን ኪፈርድ ብኽብሪ ኪመጽእ እዩ፡ መንግሥቱውን መወዳእታ የብሉን። ካብ ኣብን (ካብ ወልድን) ዚሰረጸ፡ ብመድኃኒ ጉይታ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ብኣፍ ነብያታ ንዝተናገረ፡ ንኣኡውን ምስ ኣቦን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ኣብ ኩሉ ቦታ እትርከብ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት፡ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሥሬት ኃጢኣት ብዝተሰርዐት ብሓንቲ ጥምቐት ንኣምን። ብትንሣኤ ሙታንን፡ ብዚመጽእ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ተስፋ ንገብር፡፡ ኣሜን፡፡
Přibližná transliterace do latinky
semayini midirini ziri’āni zeyiri’āni zifet’ere፡ kulu biziḥaze biḥade igizī’abiḥēri abo ni’amini። ‘alemi keyitefet’ire misi’u hiliwi biziẖone፡ biḥade wedu ni’abo፡ biguyitana bi’īyesusi kirisitosi ni’amini። nisu birihani inikabi birihani፡ unetenya amilaẖi inikabi unetenya amilaẖi zitewelide imiberi፡ zeyitefet’ire። bimelekotu misi abo tiẖikili ziẖone፡ bizeyi bi’a’u abi semayi kone abi midirī ḥade negeri iዃ ziẖone zeyelibo። mi’initana mi’initī diḫāneti sebe inikabi semayi ziwerede፡ binayi menifesi k’idusi siraḥi፡ inikabi k’idisitī dinigili mariyami šiga lebīsu sebi kone። bizemeni ts’īlat’osi p’ēnit’enawī mi’initana teseḵ’ile፡ tešaḵ’eye mote፡ teḵ’ebire። abi k’idusati mets’aḥifitī kemizitets’aḥifewini፡ bišalisayi me‘alitī inikabi moti teniši’ā፡ biẖibirī nabi semayi ‘arege፡ abi yemani abi’u teḵ’emet’e፡ inidegena ḥiyawanini mutanini kīferidi biẖibirī kīmets’i’i iyu፡ menigišituwini meweda’ita yebiluni። kabi abini (kabi welidini) zīserets’e፡ bimediḫanī guyita፡ bimenifesi k’idusi ni’amini። bi’afi nebiyata nizitenagere፡ ni’a’uwini misi aboni welidini nisegideluni nemesiginoni። abi kulu bota itirikebi nayi ḥawariyati guba’ē biziẖoneti፡ biḥanitī k’idisitī bēte kirisitīyani ni’amini። niširēti ḫat’ī’ati biziteseri‘āti biḥanitī t’imiḵ’eti ni’amini። bitiniša’ē mutanini፡ bizīmets’i’i nayi zele‘alemi ḥiyiweti tesifa nigebiri፡፡ amēni፡