Speaker: Malia Ana

Wallisian language wiki ethnologue
Austronesian language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

I te huafa o te Tamai, mo te Alo, mo te Laumālie Mā'onioni. 'Ameni

Lord's Prayer

Ko tamatou Tamai e i Selō, ke tupuhā tou Huafa, ke 'aumai tau pule, ke fai tou finegalo, i te kelekele o hagē ko Selō. Ke foaki mai hamatou me'akai i te 'aho nei, pea ke fakamolemole tamatou agahala, o hagē ko tamatou fakamolemole kiā nātou 'e agahala mai kiā mātou pea 'aua n'a ke tuku ia mātou ki te fakahala, kae ke ke fakama'uli mātou mai te kovi. 'Ameni

Hail Mary

'Alofa Malia, e ke fonu i te kalasia, e iā te koe te 'Aliki. E ke manū'ia koe i te fafine fua pē, pea'e manū'ia ia Sēsū, ko te fua o tou 'alo. Sagata Malia, ko te Fa'ē a te 'Atua, ke ke hūfia mātou agahala, i te 'aho nei, pea mo te 'aho o tomatou mate. 'Ameni

Gloria Patri

Kolōlia ki te Tamai, mo te 'Alo, mo te Laumālie Mā'onioni. 'Io, ke hagē ko tona kolōlia i mu'a, mo tona kolōlia ia 'aho nei, pea mo te 'aho kātoa pe. 'Ameni

Apostles' Creed

E au tui ki te 'Atua, ko te Tamai Māfimafi, 'Aia ne'e ina gaohi te lagi mo te kelekele, pea 'e au tui kiā Sēsū Kilisitō, ko tona 'Alo pē e tahi, ko totatou 'Aliki, ne'e fakatupu ia e te Laumālie Mā'oni'oni pea fanau'i ia e te Tāupo'ou ko Malia, pea ne'e mamahi ia i te pule a Posio Pilato, ne'e kolusifiko ia, pea pūluhia, pea fakakoloa, pea hifo ia ki 'Ifeleno, pea tu'u ia i tona 'aho tolu, mai te pūluhia, pea hā'ele ake ia ki Selō, pea 'Afio ia i te nima to'o mata'u o te 'Atua, ko te Tamai Māfimafi, pea hā'ele ia mai ai, ke fakamau te ma'uli mo te mate. E au tui ki te Laumālie Mā'oni'oni, mo te Sagata 'Ekelesia katolika, mo te komūniō o te haha'i agatonu, mo te fakamolemole o te agahala, mo te tu'uake o te sino, mo te ma'uli he'egata. 'Ameni