Mluvčí: Malia Ana

Jazyk Wallisština wiki ethnologue
Austronéská jazyková rodina wiki
latinské písmo scriptsource
Římskokatolická církev wiki

Znamení kříže

I te huafa o te Tamai, mo te Alo, mo te Laumālie Mā'onioni. 'Ameni

Otčenáš

Ko tamatou Tamai e i Selō, ke tupuhā tou Huafa, ke 'aumai tau pule, ke fai tou finegalo, i te kelekele o hagē ko Selō. Ke foaki mai hamatou me'akai i te 'aho nei, pea ke fakamolemole tamatou agahala, o hagē ko tamatou fakamolemole kiā nātou 'e agahala mai kiā mātou pea 'aua n'a ke tuku ia mātou ki te fakahala, kae ke ke fakama'uli mātou mai te kovi. 'Ameni

Zdrávas Maria

'Alofa Malia, e ke fonu i te kalasia, e iā te koe te 'Aliki. E ke manū'ia koe i te fafine fua pē, pea'e manū'ia ia Sēsū, ko te fua o tou 'alo. Sagata Malia, ko te Fa'ē a te 'Atua, ke ke hūfia mātou agahala, i te 'aho nei, pea mo te 'aho o tomatou mate. 'Ameni

Sláva Otci

Kolōlia ki te Tamai, mo te 'Alo, mo te Laumālie Mā'onioni. 'Io, ke hagē ko tona kolōlia i mu'a, mo tona kolōlia ia 'aho nei, pea mo te 'aho kātoa pe. 'Ameni

Apoštolské vyznání víry

E au tui ki te 'Atua, ko te Tamai Māfimafi, 'Aia ne'e ina gaohi te lagi mo te kelekele, pea 'e au tui kiā Sēsū Kilisitō, ko tona 'Alo pē e tahi, ko totatou 'Aliki, ne'e fakatupu ia e te Laumālie Mā'oni'oni pea fanau'i ia e te Tāupo'ou ko Malia, pea ne'e mamahi ia i te pule a Posio Pilato, ne'e kolusifiko ia, pea pūluhia, pea fakakoloa, pea hifo ia ki 'Ifeleno, pea tu'u ia i tona 'aho tolu, mai te pūluhia, pea hā'ele ake ia ki Selō, pea 'Afio ia i te nima to'o mata'u o te 'Atua, ko te Tamai Māfimafi, pea hā'ele ia mai ai, ke fakamau te ma'uli mo te mate. E au tui ki te Laumālie Mā'oni'oni, mo te Sagata 'Ekelesia katolika, mo te komūniō o te haha'i agatonu, mo te fakamolemole o te agahala, mo te tu'uake o te sino, mo te ma'uli he'egata. 'Ameni