Růžencové modlitby v češtině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v češtině

Prospívajíci jazyk (84) Ohrožený jazyk (4) Umírající / mrtvý jazyk (0)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Čeština

Mluvčí (muž): Vladimír
Původ: Česko, Frýdlant nad Ostravicí [mapa]
Nahráno: 2016-03-31
Informace o jazyku: Ethnologue: ces | Wikipedia: Čeština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v češtině:

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.
Otče náš v češtině:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, / posvěť se jméno tvé. / Přijď království tvé. / Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. / Chléb náš vezdejší dej nám dnes. / A odpusť nám naše viny, / jako i my odpouštíme našim viníkům. / A neuveď nás v pokušení, / ale zbav nás od zlého. Amen.
Zdrávas Maria v češtině:

Zdrávas, Maria, milosti plná, / Pán s tebou, / požehnaná ty mezi ženami / a požehnaný plod života tvého, Ježíš. / Svatá Maria, Matko Boží, / pros za nás hříšné / nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Sláva Otci v češtině:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, / jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
Apoštolské vyznání víry v češtině:

Věřím v Boha, / Otce všemohoucího, / Stvořitele nebe i země. / I v Ježíše Krista, / Syna jeho Jediného, / Pána našeho, / jenž se počal z Ducha svatého, / narodil se z Marie Panny, / trpěl pod Ponciem Pilátem, / ukřižován umřel i pohřben jest, / sestoupil do pekel, / třetího dne vstal z mrtvých, / vstoupil na nebesa, / sedí po pravici Boha, / Otce všemohoucího, / odtud přijde soudit živé i mrtvé. / / Věřím v Ducha Svatého, / svatou církev obecnou, / společenství svatých, / odpuštění hříchů, / vzkříšení těla / a život věčný. Amen.


Madagaskar