Modlitby v češtině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v češtině (čeština)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (91)   Ohrožený jazyk (6)   Umírající / mrtvý jazyk (2)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Čeština (čeština)

face Mluvčí: Vladimír (Česko, Frýdlant nad Ostravicí)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v češtině (čeština)

play_circle_filled
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

Otčenáš v češtině (čeština)

play_circle_filled
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen

Zdrávas Maria v češtině (čeština)

play_circle_filled
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen

Sláva Otci v češtině (čeština)

play_circle_filled
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků.
Amen

Apoštolské vyznání víry v češtině (čeština)

play_circle_filled
Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného,
Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
/ Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchLíbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!Madagaskar