Růžencové modlitby v češtině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v češtině

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Čeština

Mluvčí (muž): Vladimír
Původ: Česko, Frýdlant nad Ostravicí [mapa]
Nahráno: 2016-03-31
Informace o jazyku: Ethnologue: ces | Wikipedia: Čeština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v češtině:

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

Otče náš v češtině:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas Maria v češtině:

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Sláva Otci v češtině:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Apoštolské vyznání víry v češtině:

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného,
Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný. Amen.Madagaskar