Růžencové modlitby v indonéštině (Bahasa Indonesia) | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v indonéštině (Bahasa Indonesia)

Prospívajíci jazyk (84) Ohrožený jazyk (4) Umírající / mrtvý jazyk (0)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Indonéština (Bahasa Indonesia)

Mluvčí (žena): Eleonora
Původ: Indonésie, Kupang [mapa]
Nahráno: 2016-03-10
Informace o jazyku: Ethnologue: ind | Wikipedia: Indonéština (Bahasa Indonesia)
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v indonéštině (Bahasa Indonesia):

Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin.
Otče náš v indonéštině (Bahasa Indonesia):

Bapa kami yang ada di surga, / dimuliakanlah nama-Mu. / Datanglah kerajaan-Mu. / Jadilah kehendak-Mu / di atas bumi seperti di dalam surga. / Berilah kami rezeki pada hari ini, / dan ampunilah kesalahan kami, / seperti kami pun mengampuni / yang bersalah kepada kami. / Dan janganlah masukkan kami / ke dalam pencobaan, / tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Zdrávas Maria v indonéštině (Bahasa Indonesia):

Salam Maria, penuh rahmat, / Tuhan sertamu, / terpujilah engkau di antara wanita, / dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. / Santa Maria, bunda Allah, / doakanlah kami yang berdosa ini / sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Sláva Otci v indonéštině (Bahasa Indonesia):

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, / seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Apoštolské vyznání víry v indonéštině (Bahasa Indonesia):

Aku percaya akan Allah, / Bapa yang mahakuasa, / pencipta langit dan bumi, / dan akan Yesus Kristus, / Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, / yang dikandung dari Roh Kudus, / dilahirkan oleh Perawan Maria, / yang menderita sengsara / dalam pemerintahan Pontius Pilatus / disalibkan, wafat, dan dimakamkan, / yang turun ke tempat penantian / pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, / yang naik ke surga, / duduk di sebelah kanan Allah Bapa / yang mahakuasa, / dari situ Ia akan datang / mengadili orang yang hidup dan yang mati. / Aku percaya akan Roh Kudus, / Gereja katolik yang kudus, / persekutuan para kudus, / pengampunan dosa, / kebangkitan badan, / kehidupan kekal. / Amin.


Wallis & Futuna