Růžencové modlitby v indonéštině (Bahasa Indonesia) | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v indonéštině (Bahasa Indonesia)

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Indonéština (Bahasa Indonesia)

Mluvčí (žena): Eleonora
Původ: Indonésie, Kupang [mapa]
Nahráno: 2016-03-10
Informace o jazyku: Ethnologue: ind | Wikipedia: Indonéština (Bahasa Indonesia)
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v indonéštině (Bahasa Indonesia):

Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin.

Otče náš v indonéštině (Bahasa Indonesia):

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.

Zdrávas Maria v indonéštině (Bahasa Indonesia):

Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Amin.

Sláva Otci v indonéštině (Bahasa Indonesia):

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Apoštolské vyznání víry v indonéštině (Bahasa Indonesia):

Aku percaya akan Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus,
Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh Perawan Maria,
yang menderita sengsara
dalam pemerintahan Pontius Pilatus
disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa
yang mahakuasa,
dari situ Ia akan datang
mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja katolik yang kudus,
persekutuan para kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan badan,
kehidupan kekal.
Amin.Madagaskar