Prayers in Bahnar | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Bahnar

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Bahnar

face Speaker: Maria (Viet Nam, Kom Rơ Bang)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Bahnar

play_circle_filled
Inh krao măt Yang Bă, Yang Kon, Yang Ai. Amen

Lord's Prayer in Bahnar

play_circle_filled
Ơ Bă nhȏn
mă oei tơ plĕnh,
thŭi de ư ang măt Ih,
thŭi dȇh Ih pơgơ̆r lơlan,
thŭi de ling tui don Ih,
tơ teh ȃu thoi tơ plĕnh.
Ih ăn kơ nhȏn năr ȃu tơmam xa rim năr,
Ih nĕ jȏ̆ kơ nhȏn pơjĭ don Ih,
thoi nhȏn bĭ jȏ̆ kơ de pơjĭ don hnȏn,
Ih nĕ lơh kơ nhȏn put kơ tơdrong xamăt pơhlŭt,
chŏng Ih dŏng nhȏn hoai trŏ kikiơ kơnĭ.
Amen

Hail Mary in Bahnar

play_circle_filled
Inh hmach kơ Ih Maria,
bĕnh kơ ai dơng plĕnh,
Bă Yang oei păng Ih,
pheo kơ Ih loi kơ de drakăn anai,
duh pheo kơ Kon mă Ih dei pŭ Yȇxu.
Ơ Xanta Maria,
Mĕ Bă Yang, Ih khop tang nhȏn bơngai yoch,
mă harei,
mă tơpŏ wă lȏch.
Amen

Gloria Patri in Bahnar

play_circle_filled
Thŭi de jȃp teh ư ang Yang Bă, Yang Kon, Yang Ai.
Mă harei, mă bȇl, thoi dơng xơ̆ ki ling lang.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar