Prayers in Futunan | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Futunan (fakafutuna)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

For this language there are several versions available:

  1. Futunan (Roman Catholic Church) recited by Liliane
  2. Futunan (Roman Catholic Church) recited by Kapeliele

Futunan (fakafutuna)

face Speaker: Liliane (Wallis and Futuna, Tavai)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Futunan (fakafutuna)

play_circle_filled
I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie Ma'oki'oki. Amene

Lord's Prayer in Futunan (fakafutuna)

play_circle_filled
Ko lomatou Tamana e i Selo,
ke tapusa lou suafa,
ke aumai lau pule,
ke fai lou finegalo,
ile kele o faipe i Selo.
Ke soli maii le aso nei amatou nea kai o aso fuli,
ti ke fakamolemole omatou agasala,
o faipe lomatou fakamolemole kia latou e agasala mai kia matou,
ti aua se ke tuku ai matou ki le fakasala,
kae fakasao matou mei le veli.
Amene

Hail Mary in Futunan (fakafutuna)

play_circle_filled
Alofa Malia,
e ke apele i kalasia,
e ia le koe le Aliki,
e ke manuia koe i fafine fuli ai,
ti e manuia Sesu, ko le fua o lou alo.
Sagata Malia, ko le tinana o le Atua,
ke ke ulafaki matou agasala,
i le aso nei, ti mo le aso o lomatou mate.
Amene

Gloria Patri in Futunan (fakafutuna)

play_circle_filled
Kololia ki le Tamana mo le Alo mo le Laumalie Maokioki.
Kololia i mua ti kololia i aso nei, ti mo aso katoa ai.
Amene

Apostles' Creed in Futunan (fakafutuna)

play_circle_filled
E kau tui ki le Atua,
ko le Tamana Mafimafi,
aia na ina gaoi le lagi mo le kele.
Ti e kau tui kia Sesu Kilisito,
ko lona Alo fuai e tasi, ko lotatou Aliki,
na fakatupu aia e le Laumalie Ma'oki'oki,
ti fanaui aia e le Taupo'ou ko Maloa,
ti na mamae aia i le pule a Posio Pilato,
na kolusifiko aia, ti mate, ti fakakoloa,
ti ifo aia ki Ifeleno, ti tu'uake aia i lona aso tolu mei le mate,
ti sa'ele aia ki selo o agai aia i le lima atamai o le Atua, ko le Tamana Mafimafi
ti sa'ele aia mei ai ke ina fakamau le ma'uli mo le mate.
E kau tu ki le Laumalie Ma'oki'oki,
mo le sagata Ekelesia katolika,
mo le komunio o kakai agatonu,
mo le fakamolemole o agasala,
me le tu'uake o tino,
mo le ma'uli le'egato.
Amene
list Show the list of prayers in all languages

Futunan (fakafutuna)

face Speaker: Kapeliele (Wallis and Futuna, Ono)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Futunan (fakafutuna)

play_circle_filled
I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie Ma'oki'oki. Ameni

Lord's Prayer in Futunan (fakafutuna)

play_circle_filled
Ko lomatou Tamana e i Selo,
ke tapusa lou suafa,
ke aumai lau pule,
ke fai lou finegalo,
ile kele o faipe i Selo.
Ke soli maii le aso nei amatou nea kai o aso fuli,
ti ke fakamolemole omatou agasala,
o faipe lomatou fakamolemole kia latou e agasala mai kia matou,
ti aua se ke tuku ai matou ki le fakasala,
kae fakasao matou mei le veli.
Ameni

Hail Mary in Futunan (fakafutuna)

play_circle_filled
Alofa Malia,
ke apele i kalasia,
e ia le koe le Aliki,
e ke manuia koe fafine fuli ai,
ti e manuia Sesu, ko le fua o lou alo.
Sagata Malia, ko le tinana o le Atua,
ke ke ulafaki matou agasala,
i le aso nei, ti mo le aso o lomatou mate.
Ameni

Gloria Patri in Futunan (fakafutuna)

play_circle_filled
Kololia ki le Tamana mo le Alo mo le Laumalie Maokioki.
Kololia i mua ti kololia i aso nei, ti mo aso katoa ai.
Ameni
list Show the list of prayers in all languagesTanna