Prayers in Maltese | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Maltese (malti)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Maltese (malti)

face Speaker: Maria Carmen (Malta, Lija)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Maltese (malti)

play_circle_filled
Fl-Isem tal-Missier, u ta'l-lben, u ta'l-Ispirtu s-Santu. Amen

Lord's Prayer in Maltese (malti)

play_circle_filled
Missierna li inti fis-smewwiet
jitqaddes ismek
tigi saltnatek
ikun li trid int
kif fis-sema hekkda fl-art.
Hobzna ta' kuljum, aghtina llum,
ahfrilna dnubietna
bhalma nahfru lil min hu hati ghalina,
u ddahhalniex fit-tigrib
izda ehlisna mid-deni.
Amen

Hail Mary in Maltese (malti)

play_circle_filled
Sliem ghalik Marija,
bil-grazzja mimlija,
is-Sinjur mieghek,
imbierka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-guf tieghek, Gesu.
Qaddisa Marija, omm Alla,
itlob ghalina, midinbin,
issa w fis-siegha tal-mewt taghna.
Amen

Gloria Patri in Maltese (malti)

play_circle_filled
Glorja lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu,
issa u ghal dejjem ta'dejjem.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesTanna