Prayers in Romanian | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Romanian (limba română)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

For this language there are several versions available:

  1. Romanian (Roman Catholic Church) recited by Vladimir
  2. Romanian (Romanian Orthodox Church) recited by Lucia

Romanian (limba română)

face Speaker: Vladimir (Romania, București)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Romanian (limba română)

play_circle_filled
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Lord's Prayer in Romanian (limba română)

play_circle_filled
Tatăl nostru,
care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele tău,
vie împărăţia ta,
facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,
şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri,
şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne mântuieşte de cel rău.
Amin

Hail Mary in Romanian (limba română)

play_circle_filled
Bucură-te,
Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine,
binecuvântată eşti tu între femei,
şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.
Sfântă Marie,
Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre.
Amin

Gloria Patri in Romanian (limba română)

play_circle_filled
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin

Apostles' Creed in Romanian (limba română)

play_circle_filled
Cred în Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul,
Creatorul cerului şi al pământului.
Şi în Isus Cristos,
Fiul său unic, Domnul nostru,
care s-a zămislit de la Duhul Sfânt,
s-a născut din Maria Fecioara
a pătimit sub Pilat din Pont,
s-a răstignit,
a murit şi s-a îngropat
s-a coborât în iad,
a treia zi a înviat din morţi
s-a suit la ceruri,
şade de-a dreapta lui Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul
de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi.
Cred în Duhul Sfânt
Sfânta Biserică catolică
împărtăşirea Sfinţilor
iertarea păcatelor
învierea morţilor
viaţa veşnică.
Amin
list Show the list of prayers in all languages

Romanian (limba română)

face Speaker: Lucia (Romania, Craiova)
add_circle_outline Church: Romanian Orthodox Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text has been submitted by the speaker and is believed to be conform to the official church version.

Sign of the Cross in Romanian (limba română)

play_circle_filled
In numele Tatalui, Al Fiului, Si al Sfantului Duch. Amin

Lord's Prayer in Romanian (limba română)

play_circle_filled
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău,
vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer aşa si pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,
şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Amin
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar