Prayers in Samoan | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

face Speaker: Mika (Samoa, Falealupo)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

play_circle_filled
I le suafa o le Tama, ma le Alo, ma le Agaga Pa’ia. Amene

Lord's Prayer in Samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

play_circle_filled
Lo matou Tamä e o i le lagi, ia paia lou suafa.
Ia o’o mai lou malö.
Ia faia lo finagalo i le lalolagi, e pei ona faia i le lagi.
Ia e foa’i mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ai e tatau ma le aso.
Ia e faamagalo ia tei matou agasala,
e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou.
Aua foi e te ta’ita’iina i matou i le faasoosoga,
a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga.
Amene

Hail Mary in Samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

play_circle_filled
Si o’u alofa Maria,
ua tumu oe i le kalasia,
ua ia te oe le Alii,
ua manuia oe i fafine uma,
ma ua manuia o Iesu,
le fua o lou alo.
Maria paia e,
le Tinä o le Atua,
ia le talosia i matou tagata agasala,
i ona po nei, ma le ituaso o lo matou oti.
Amene

Gloria Patri in Samoan (Gagana faʻa Sāmoa)

play_circle_filled
O le vi’iga i le Tamä, ma le Alo, ma le Agaga Pa’ia.
E pei o lona vi’iga sa i le amataga, e faapea foi i ona po nei, ma aso uma i le faavavau, faavavau lava.
Amene
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar