Locuteur: Petelo

Langue Wala-Rano (dialecte d'Uripiv-Wala-Rano-Atchin) wiki ethnologue
Famille des langues Austronésienne wiki
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Notre Père

Je vous salue Marie

Gloire au Père

Symbole des Apôtres

Locuteur: Etienne

Langue Wala-Rano (dialecte d'Uripiv-Wala-Rano-Atchin) wiki ethnologue
Famille des langues Austronésienne wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Notre Père

Tete smem kelek tsi Bakren nesem pukon, pukoni kiem nambosri nolom iel atan pirpe a marosri mare. Kolai te kiem, nonoramem rem natren tsili, kwemeleni nona marsets a kiem nambloli, mirpe a nemeleni namaloli tei kiem sete kuron tuani kiem vetsi nairen a marsets ko klaulue nono a marsets tsi kien. Amen

Je vous salue Marie

Ave Maria nolom ovensaut grasia, tiara mi elek teim, nesem mukon, mukon tsevi nevsevim tsle ko nuai dpaim Jesu on. Santa Maria, tiara mama son kuerus se kiem tsneub ne pekato lelenok ko re nmetsen se kiem. Amen