Locuteur: Antonio

Langue Catalan wiki ethnologue
Famille des langues Indo-européenne wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

En el nom del Pare, i del Fill i del Esperit Sant. Amén.

Notre Père

Pare nostre, que esteu en el cel: Sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.

Je vous salue Marie

Déu vos salve, Maria, plena sou de gracia, el Senyor és amb Vós, beneita sou Vós entre totes les dones i beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.

Gloire au Père

Gloria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. Com era en el principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén

Symbole des Apôtres

Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davalla als inferns, ressuscita al tercer dia d’entre els morts, se’n puja al cel, seu a la dreta de Déu Pare totpoderós, i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l’Esperit Sant, la santa Mare Església Catolica, apostolica, romana, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén