Locuteur: Véronique

Langue Dagara wiki ethnologue
Famille des langues Nigéro-congolaise wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Sãn, ni Bie, ni Võro Sõg yuõr i. Amina

Notre Père

Ti sã na be tẽgvla pwo, ke a fo yuõr i kpẽ, ke fo nãlo wa, ke bè saghr fo tẽg zu, mè bẽ na sagrh fo tẽgvla pwo. Ko ti bom diri dyẽ k’a segh ti, di ti yelbebe sur ko ti mè ti na dirè sur korè ti tãbè, i kè ti ta sagh bẽlo e, e ir yel-fãr pwo. Amina

Je vous salue Marie

Yãne Maria, fo pãlèni grasia, Namwɩn ben fo zie, Namwɩn mãli fo na gãg pogbẽ za, e fo pwo Bie Yezu tèri puõrʋ. Maria Sõg, Namwɩn Ma, puõr Namwɩn ko ti, tim na i yelbebe dem, yèyèrẽga ni a kũ dãr. Amina